×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Prawosławna antropologia pedagogiczna Wasilija Zieńkowskiego (1881-1962)

Rozdział
2017-12 polski
Liczba arkuszy: 0,7
Cechy publikacji
-
 • Rozdział w książce
 • Zrecenzowana naukowo
Dyscypliny naukowe
-
Nauki teologiczne , Pedagogika
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( polski )
-
Wasilij Wasiljewicz Zieńkowski (1881–1962) to jeden z czołowych przedstawicieli rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego. Z wykształcenia psycholog, z zamiłowania filozof i teolog, z potrzeby ducha działacz społeczno-kulturalny, pedagog i prawosławny duchowny, z obowiązku zaś wieloletni rektor Prawosławnego Instytutu Teologicznego świętego Sergiusza w Paryżu, Zieńkowski należy do grona najbardziej aktywnych naukowo i twórczych postaci rosyjskiej emigracji. Jego dorobek naukowy z zakresu filozofii, teologii, psychologii, kulturologii jest bardzo bogaty i obejmuje kilkanaście książek oraz kilkadziesiąt artykułów naukowych. Zieńkowski znany jest także jako memuarysta (ЗЕНЬКОВСКИЙ, 2014; ЗЕНЬКОВСКИЙ, 2011b). Chociaż szerszemu ogółowi najbardziej znana jest przede wszystkim dwutomowa Historia filozofii rosyjskiej (ЗЕНЬКОВСКИЙ, 1989) na uwagę zasługują także poglądy Zieńkowskiego jako pedagoga. Zieńkowski jest nawet uznawany za jednego z twórców prawosławnej pedagogiki, której koncepcję oparł na założeniach wschodniochrześcijańskiej antropologii i integralnie związanej z nią aksjologii. Personalizm pedagogiczny w ujęciu Wasilija Zieńkowskiego osadzony jest na dwóch podstawowych filarach antropologicznych: antropologii obrazu i podobieństwa człowieka do Boga oraz koncepcji wolności osoby ludzkiej jako „daru Bożego”. Wychodząc z pojmowania człowieka jako osoby w znaczeniu jaki nadaje mu prawosławna antropologia, czyli hipostazy (gr. ὑπόστασις) i prosopon (gr. πρόσωπον), Zieńkowski przeprowadza interesującą krytykę antropologii naturalistyczno-materialistycznej, którą uważa za redukcjonistyczną. Czyni to nie tylko w publikacjach z zakresu filozofii i teologii, lecz także w artykułach poświęconych problematyce pedagogicznej i psychologicznej. Zanim jednak przyjrzymy się tej krytyce warto poświęcić nieco uwagi założeniom antropologicznym, które legły u podstaw jego koncepcji pedagogicznej.
Bibliografia
-
 1. ЗЕНЬКОВСКИЙ, B. В., 1951. Духовные проблемы нашего времени (запись доклада). W: Вестник РСХД, Nr 2, s. 8-9. ISSN brak.
 2. ЗЕНЬКОВСКИЙ, В. В., 1926. Духовность и душевность. W: Вестник РСХД. Nr 9, s. 43-44.
 3. ЗЕНЬКОВСКИЙ, В. В., 2014. Из моей жизни: Воспоминания. Москва: Дом Русского Зарубежья им. Александра Солженицына - „Книжница”. ISBN 978-5-98854-049-6.
 4. ЗЕНЬКОВСКИЙ В. В., 1989. История русской философии. T. 1-2. Paris: YMCA Press. ISBN brak.
 5. ЗЕНЬКОВСКИЙ, В. В., 2008a. Об образе Божием в человеке. W: Собрание сочинений. Т. 2. Москва: Русский путь, s. 262-284. ISBN 978-5-85887-308-2.
 6. ЗЕНЬКОВСКИЙ, В. В., 1924. Педагогика и психология, W: Русская школа за рубежом. Nr 9, s. 1-21. ISSN brak.
 7. ЗЕНЬКОВСКИЙ, В. В., 1911. Принцип индивидуальности в психологии и педагогике. W: Вопросы философии и психологии. Nr 110, s. 815-855. ISSN brak.
 8. ЗЕНЬКОВСКИЙ, В. В., 2011a. Принципы православной антропологии. W: Собрание сочинений. Т. 4. Москва: Русский путь, s. 469-507. ISBN 978-5-98854-040-3.
 9. ЗЕНЬКОВСКИЙ, В. В., 1929. Проблема школьного воспитания в эмиграции. W: Русская школа за рубежом. Nr 31, s. 170-183. ISSN brak.
 10. ЗЕНЬКОВСКИЙ, B. В., 1934. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. Общие принципы. Paris: YMCA Press. ISBN brak.
 11. ЗЕНЬКОВСКИЙ, В. В., 2011b. Пять месяцев у власти (Воспоминания). Москва: Издательский дом REGNUM. ISBN 987-5-91887-013-6.
 12. ЗЕНЬКОВСКИЙ, В. В., 2008b. Судьба Халкидонских определений. W: Собрание сочинений. Т. 2. Москва: Русский путь, s. 480-496. ISBN 978-5-85887-308-2.
 13. ADAMSKI, F., 2006. Wprowadzenie: personalizm – filozoficzny nurt myślenia o człowieku i wychowaniu. W: Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów. Red. F. Adamski. Kraków: Wydawnictwo WAM, s. 9-22. ISBN 83-7318-584-4.
 14. ALEKSIEJUK, A., 2016. Antropologiczne podstawy bioetyki w ujęciu prawosławnym. W: Bioetyka. Red. P. Szczepańczyk. T. II. Siedlce: Wydawnictwo „Unitas”, s. 90-107. ISBN 978-83-65414-25-0.
 15. ALEKSIEJUK, E., 2016. Duchowa pedagogika dziecięca Wasilija Zieńkowskiego. W: Pedagogika wobec duchowości – duchowość wobec pedagogiki. Red. Z. Babicki, D. Stępkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, s. 183-199. ISBN 978-83-8090-236-7.
 16. BOECJUSZ. Liber de Persona, III. PL 64, 1343 C.
 17. DEFINICJA WIARY, 2007. W: Sobór Chalcedoński (451). Dokumenty Soborów Powszechnych (325-787). Red. A. Baron, H. Pietras. T. I. Kraków: Wydawnictwo WAM, s. 214-225. ISBN 978-83-7318-900-3.
 18. EVDOKIMOV, P., 1989. Kobieta i zbawienie świata. Poznań: Wydawnictwo „W drodze”. ISBN 83-7033-088-6.
 19. EVDOKIMOV P., 2009. Prawosławna wizja teologii moralnej. Bóg w życiu ludzi. Kraków: Homo Dei. ISBN 978-83-62579-60-0.
 20. GRZEGORZ Z NAZJANZU. Carmina. PG 37, 911.
 21. GRZEGORZ Z NAZJANZU, 1967. Mowa 43. Na cześć Bazylego, biskupa Cezarei Kapadockiej. W: Mowy wybrane. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”, s. 476-523. ISBN brak.
 22. GRZEGORZ Z NYSSY. O różnicy pomiędzy ousia i hypostasis. PG 32, 336 C.
 23. IRENEUSZ Z LYONU, 1912. Adversus haereses, III, 19, 1. W: Fünf Bücher gegen die Häresien. Kempten-München: Verlag Der Josef Kösel. ISBN brak.
 24. LEŚNIEWSKI, K., 2014. Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz? W: Kościół a świat współczesny. Red. H. Kowalska-Stus. Kraków: PAU, s. 115-131. ISSN 1734-2139.
 25. LOSSKY, V., 1989. Orthodox Theology. An Introduction. New York-Crestwood: St Vladimir’s Seminary Press. ISBN 978-0-91383-643-9.
 26. NOWAK, M., 1997. Znaczenie «normy personalistycznej» w działalności wychowawczej. W: Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej. Red. J. Kostkiewicz. Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, s. 187-216. ISBN 83-8691-645-1.
 27. YANNARAS CH., 2004. Postmodern Metaphysics. Brooklin (MA): Holy Cross Orthodox Press. ISBN 978-18-8565-280-5.
Zacytuj dokument
-