×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Migracja i edukacja: czy transnarodowe rodzicielstwo wpływa na osiągnięcia szkolne niemobilnych dzieci?

Artykuł
Czasopismo : Edukacja   Tom: 4, Zeszyt: 143, Strony: 106-116
2017 polski
Liczba arkuszy: 0,95
Link do publicznie dostępnego pełnego tekstu
Identyfikatory
-
Cechy publikacji
-
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • Zrecenzowana naukowo
Dyscypliny naukowe
-
Socjologia
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( polski )
-
W artykule została podjęta kwestia wpływu transnarodowej mobilności rodziców na osiągnięcia edukacyjne ich rezydentnych dzieci. Wyniki badań opisywanych w międzynarodowej literaturze nie są jednoznaczne, co wynika ze zróżnicowania wskaźników sukcesu edukacyjnego, specyfiki systemów edukacyjnych i struktury zmiennych niezależnych oraz pośredniczących uwzględnianych w analizach. Polskie badania opierają się niemal wyłącznie na nielosowych próbach nauczycieli i dyrektorów oraz nielicznych, regionalnych badaniach prowadzonych na próbach uczniów. W artykule wykorzystano dane zebrane w 2014 r. w  ramach badania sondażowego przeprowadzonego na ogólnopolskiej losowej próbie 4169 uczniów w  wieku 10–19  lat. Uzyskane wyniki wskazują na niekorzystny wpływ migracji pojedynczych rodziców (szczególnie matek) w przypadku uczniów szkół podstawowych na wyniki oceniania wewnątrzszkolnego. W tej kategorii wieku wpływ jest porównywalny z dziedziczonym statusem wykształceniowym, lecz praktycznie zanika w starszych kohortach
Bibliografia
-
 1. Arguillas, M. J. i Williams, L. (2010). The impact of parents’ overseas employment on educational outcomes of Filipino children. International Migration Review, 44(2), 300–319.
 2. Asis, M. M. (2006). Living with migration. Experiences of left-behind children in the Philippines. Asian Population Studies, 2(1), 45–61.
 3. Cieślińska, B. (2008). The experience of labour emigration in the life of married women: the case of Podlasie, Poland. International Migration, 52(1), 56–73.
 4. Cohen, J. (2004). The cultures of migration on southern Mexico. Austin: University of Texas Press.
 5. Cohen, J. i Sirkeci, I. (2011). Cultures of migration. The global nature of contemporary mobility. Austin: University of Texas Press.
 6. Dąbrowska, A. (2011). Sytuacja rodzinna i społeczna dzieci rodziców migrujących zarobkowo z województwa świętokrzyskiego. Kielce: Akademia Przedsiębiorczości.
 7. Danilewicz, W. (2006). Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 8. Domina, T. (2005). Leveling the home advantage: assessing the effectiveness of parental involvement in elementary school. Sociology of Education, 78(3), 233–249.
 9. Dreby, J. (2010). Divided by borders. Mexican migrants and their children. Los Angeles–London: University of California Press.
 10. Dubiel, E. (2014). Syndrom nieprzystosowania społecznego dzieci z rodzin migrujących. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 11. Edillon, R. (2008). The effects of parent’s migration on the rights of children left behind in the Philippines. New York: UNICEF.
 12. Epstein, J. L. (1995). School/family/community partnerships. Caring for the children we share. Phi Delta Kappan, 76(9), 701–712.
 13. Epstein, J. L. (2001). School, family, and community partnerships: preparing educators and improving schools. Boulder: Westview.
 14. Garza, R. de la (2010). Migration, development, and the children left behind: a multidimensional perspective. New York: UNICEF.
 15. Grabowska-Lusińska, I. i Okólski, M. (2009). Emigracja ostatnia? Warszawa: Scholar.
 16. Halpern-Manners, A. (2007). The effects of family member migration on education and work among nonmigrant youth in Mexico. Demography, 48(1), 73–99.
 17. Jampaklay, A. (2006). Parental absence and children’s school enrolment. Evidence from a longitudinal study in Kanchanaburi, Thailand. Asian Population Studies, 2(1), 93–110.
 18. Jaźwinska, E. (2001). Migracja niepełna ludności Polski: zróżnicowanie międzyregionalne. W: E. Jaźwinska i M. Okólski (red.), Ludzie na huśtawce. migracje między peryferiami Polski i Zachodu. Warszawa: Scholar.
 19. Kaczmarczyk, P. (2005). Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 20. Kaczmarczyk, P., Kępińska, E. i Napierała, J. (2008). Próba oceny „natężenia” migracji w regionach wysyłających przez pryzmat gospodarstw domowych. W: P. Kaczmarczyk (red.), Współczesne migracje zagraniczne Polaków. Aspekty lokalne i regionalne (s. 113–131). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.
 21. Kandel, W. (2003). The impact of U.S. migration on Mexican children’s educational attainment. W: M. Cosio, R. Marcoux i M. E. Pilon (red.), Éducation, famille et dynamiques démographiques (s. 305–328). Paris: CICRED.
 22. Kandel, W. i Kao, G. (2001). The impact of temporary labor migration on mexican children's educational aspirations and performance. International Migration Review, 35(4), s. 1205–1231.
 23. Kawczyńska-Butrym, Z. (2009). Migracje. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 24. Kawczyńska-Butrym, Z., Ogryzko-Wiewiórowska, M. i Butrym, M. (2012). Wyjazdy Polaków – przyjazdy Ukraińców. Lokalne problemy migracyjne na Lubelszczyźnie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 25. Kołodziejczyk, J. i Walczak, B. (2014) Rodzic w szkole: ramy instytucjonalne i charakterystyka zaangażowania. Trzeci Sektor, 33, 26-36.
 26. Kołodziejczyk, J. i Walczak, B. (2016) Zaangażowanie rodziców w edukację szkolną dzieci. Przegląd literatury. Ruch Pedagogiczny, 2, 41–53.
 27. Kuhn, R. (2006). The effects of fathers’ and siblings’ migration on children’s pace of schooling in rural Bangladesh. Asian Population Studies, 2(1), 69–92.
 28. Lee, L. i Park, A. (2010). Parental migration and child development in china. [Working paper nr 24.] Philadelphia: Gansu Survey of Children and Families.
 29. Ludicke, P. i Kortman, W. (2012). Tensions in home–school partnerships: the different perspectives of teachers and parents of students with learning barriers. Australasian Journal of Special Education, 36(2), 155–171.
 30. Mazurkiewicz, G. (2006). Kształcenie chłopców i dziewcząt. Naturalny porządek, nierówność czy dyskryminacja? Kraków: Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 31. McKenzie, D. i Rapoport, H. (2010). Can migration reduce educational attainment? Evidence from Mexico. Journal of Population Economics, 24(4), 1331–1358.
 32. Miłkowska, G. (2009). Wychowawcze i społeczne skutki emigracji zarobkowej dla rozwoju dzieci (na przykładzie regionu częstochowskiego). W: M. Janukowicz (red.), Smak emigracji. Dramaty dzieci (s. 91–106). Kraków: Scriptum.
 33. Napierała, J. (2008). Regionalne aspekty zróżnicowania mobilności Polaków w świetle wyników sondażu. W: P. Kaczmarczyk (red.), Współczesne migracje zagraniczne Polaków. Aspekty lokalne i regionalne (s. 133–158). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.
 34. Nguyen, L., Yeoh, B. S. i Toyota, M. (2006). Migration and the well-being of the „left behind” in Asia. Key Themes And Trends. Asian Population Studies, 2(1), 37–44.
 35. Parreñas, R. S. (2001a). Servants of globalization. Women, migration and domestic work. Stanford: Stanford University Press.
 36. Parreñas, R. S. (2001b). Mothering from a distance: emotions, gender, and intergenerational relations in Filipino. Feminist Studies, 27(2), 361–390.
 37. Parreñas, R. S. (2005). Children of global migration. Transnational families and gendered woes. Stanford: Stanford Univeristy Press.
 38. Przybycień, K. K. i Przybycień, M. (2011). Emigracja – lekarstwo czy trucizna? Sytuacja rodzinna dzieci emigrantów w świetle badań własnych. W: B. Więckiewicz (red.), Problem eurosieroctwa. Wybrane aspekty (s. 61–83). Stalowa Wola: Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 39. Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu (2008). Zjawisko eurosieroctwa w woejwództwie opolskim. Raport z badań przeprowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Pobrano z http://www.rops-opole.pl/pobierz/Eurosieroctwo/Eurosieroctwo.pdf
 40. Trusz, S. i Kwiecień, M. (2012). Społeczne piętno eurosieroctwa. Warszawa: Diffin.
 41. Tynelski, A. (2011). Sytuacja dziecka w rodzinie migrującej w Polsce. Pobrano z: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijla7bprDYAhXR46QKHcILAbgQFgg_MAI&url=http%3A%2F%2Fold.ko.poznan.pl%2Fpub%2Fftp%2Fzdarzylo_sie%2FMEN_Sytuacja%2520dziecka%2520w%2520rodzinie%2520migruj%25C4%2585cej%2520w%2520Polsce.doc&usg=AOvVaw2FPM1lmeqnqgHrPQWXhS6k
 42. Urbańska, S. (2010). „Cała Polska liczy eurosieroty”. Panika moralna i płeć w wykluczeniu oraz stygmatyzacji rodzin migrantów. Kultura i Społeczeństwo, 54(3), 61–88.
 43. Urbańska, S. (2015). Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989–2010. Toruń: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
 44. Walczak, B. (2016) Rodzina transnarodowa – kontaksty i implikacje. Warszawa: Scholar.
 45. Wrzesiński, W. (2006). Polskie migracje w XIX i XX wieku. W: A. Furdal i W. Wysoczański (red.), Migracje: dzieje, typologie, definicje (s. 159–171). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 46. Yeoh, B. S. i Lam, T. (2006). The costs of (im)mobility: children left behind and chldren who migrate with a parent. W: United Nations ESCAP (red.), Perspectives on gender and migration (s. 120–149). Bangkok: United Nations ESCAP.
Zacytuj dokument
-