×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Violence against elderly people as a dark side of functioningof the modern family

Artykuł
Czasopismo : Społeczeństwo i Rodzina   Tom: 53, Zeszyt: 4, Strony: 132-146
2017-12-31 angielski
Liczba arkuszy: 0,9
Cechy publikacji
-
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • Zrecenzowana naukowo
Tłumaczenie tytułu
-
Przemoc wobec ludzi starych ciemną stroną funkcjonowania współczesnej rodziny
Dyscypliny naukowe
-
Socjologia
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( angielski )
-
Violence is one of various problems experienced by a contemporary family. Domestic violence means various forms of abuse practiced by those who should be bound by a very particular type of relation. It should be the case but unfortunately not always is. The violence configuration between family members may vary. It appears between spouses, a parent and a kid, a grandchild and grandparent, etc. Regardless of the relationship which we deal with, family violence is a painful experience. The problem of violence against elderly people inflicted by grown-up children is discussed in the article. Based on interviews with mothers experiencing various forms of abuse on the part of sons and daughters, the author indicates the circumstances of the situation, the types of aggressive behavior of the perpetrators, the victims’ reaction to the abuse and the forms of dealing with it. The aim of such content is to present that violence against the oldest, not only the youngest members of the family, may be its dark side.
Abstrakty ( polski )
-
Wśród różnych problemów, które nękają współczesną rodzinę, pojawia się przemoc, czyli różne formy nadużyć praktykowane przez tych, których powinna łączyć szczególna i bliska więź. Powinna, ale niestety nie zawsze tak jest. Przemoc w rodzinie może występować w różnych konfiguracjach: między małżonkami, między rodzicami a dziećmi, między rodzeństwem, między dziadkami a wnukami itd. Niezależnie od tego, z jaką relacją mamy do czynienia, przemoc doświadczana w rodzinie jest bolesnym przeżyciem. W artykule omówiono problem przemocy doznawanej przez rodziców w podeszłym wieku ze strony ich dorosłych dzieci. Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z matkami doświadczającymi różnych form nadużyć ze strony synów i córek, wskazano na okoliczności zaistniałej sytuacji, przejawy agresywnych zachowań sprawcy, jak też opisano postawy matek wobec doznawanych krzywd. Celem artykułu jest ukazanie, iż przemoc, również wobec najstarszych, a nie tylko najmłodszych członków rodziny, może być jej ciemną stroną.
Pełny tekst
-
 1. Rodzaj tekstu: Ostateczna wersja wydawcy
 2. Licencja: Creative Commons BY 3.0 PL
 3. Pliki
  1. SiR_53_09.pdf, 143 kB Pobierz plik
Bibliografia
-
 1. Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny: wprowadzenie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.
 2. Anetzberger G.J., Elder abuse, in: C.M. Renzetti, J.L. Edleson (eds.), Encyclopedia of interpersonal violence, Sage, Thousand Oaks 2008, p. 215–217.
 3. Antoniak P., Silna bezradna. O kobietach współuzależnionych doświadczających przemocy w rodzinie, “Świat Problemów” 2008, no. 11 (90), p. 21–25.
 4. Boguszewski R. (ed.), Normy i wartości, research report no. BS/111/2013, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, August 2013.
 5. Dyjakon D., Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej. Bezpieczeństwo i zmiana, Difin, Warszawa 2014.
 6. Frysztacki K., Socjologia problemów społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 7. Gawrecka I., Agresja i przemoc a starość, in: A. Tokaj (ed.), Starość w perspektywie studiów pedagogicznych: praca zbiorowa, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, Leszno 2008, p. 208–229.
 8. Giddens A., Sociology, Polity, Cambridge 2006.
 9. Halicka M., Problemy rodziny w opiece nad człowiekiem starym niesprawnym, in: M. Halicka, J. Halicki (eds.), Zostawić ślad na ziemi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, p. 242–254.
 10. Halicka M., Halicki J., Przemoc wobec ludzi starych jako przedmiot badań, in: idem (eds.), Przemoc wobec ludzi starych. Na przykładzie badań środowiskowych w województwie podlaskim, Temida 2 Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010, p. 19–44.
 11. Halicka M., Halicki J., Kramkowska E., Szafranek A., Law enforcement, the judiciary and intimate partner violence against the elderly in court files, “Studia Socjologiczne” 2015, no. 2 (217), p. 195–214.
 12. Halicka M., Halicki J., Szafranek A., Kramkowska E., Kobiety doświadczające przemocy w rodzinie i ich ochrona. Aspekty prawne i społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2017.
 13. Halicka M., Sidorczuk A., Sprawcy przemocy w rodzinie, in: M. Halicka, J. Halicki (eds.), Przemoc wobec ludzi starych. Na przykładzie badań środowiskowych w województwie podlaskim, Temida 2 Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010, p. 194–211.
 14. Kramkowska E., Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie, Wydawnictwo Naukowe Katedra – Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Gdańsk – Białystok 2016.
 15. Maciarz A., Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych, Żak, Warszawa 2004.
 16. Mellody P., Toksyczne związki. Anatomia i terapia współuzależnienia, transl. A. Polkowski, Jacek Santorski & Co, Warszawa 1993.
 17. Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.
 18. Sasal H.D., Niebieskie karty: przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie, Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, Warszawa 2005.
 19. Taranowicz I., Grotowska S. (ed.), Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza “Arboretum”, Wrocław 2015.
Zacytuj dokument
-