×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Does the wealth of nations uphold the dignity of work? An analysis of Saint John Paul II and Adam Smith regarding the consequences of technology and idea of work

Artykuł
Czasopismo : Społeczeństwo i Rodzina   Tom: 53, Zeszyt: 4, Strony: 7-23
David P. Harris [1]
 • [1]
  Benedictine College, Atchison (Stany Zjednoczone)
2017-12-31 angielski
Liczba arkuszy: 1
Cechy publikacji
-
 • Artykuł przeglądowy
 • Zrecenzowana naukowo
Tłumaczenie tytułu
-
Czy bogactwo narodów zapewnia godność pracy? Analiza podejścia św. Jana Pawła II i Adama Smitha do następstw technologii oraz idei pracy
Dyscypliny naukowe
-
Filozofia , Socjologia
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( angielski )
-
Whether technology is viewed solely as a productive tool or a more comprehensive agent of change in the workplace and society, it demands to be acknowledged. This paper considers technology and work from the perspectives of Saint John Paul II and Adam Smith. Smith is well-known for his delineation of the inner workings and benefits of the division of labor, but he also displayed concern for the corresponding personal and social ramifications of this increased mechanization. Likewise, Saint John Paul II recognized more than just the productive implications of technological change; technology forces individuals to reconsider their roles within the workplace and wrestle with the notion they are ordered to something beyond the production of goods and services. Incorporating specific writings of Saint John Paul II and Adam Smith, this paper aims to investigate the role of technology and commodification of labor, as well as the subsequent effects upon individuals and society.
Abstrakty ( polski )
-
Wymaga wyjaśnienia, czy technologia stanowi włącznie narzędzie produkcji, czy też jest bardziej całościowym czynnikiem zmiany dotykającym miejsce pracy i społeczeństwo. W niniejszym artykule rozważono technologię i pracę z perspektywy św. Jana Pawła II i Adama Smitha. Smith znany jest ze swego opisu wewnętrznych mechanizmów podziału pracy i korzyści stąd wynikających, jednak wyraził on również obawę o indywidualne i społeczne konsekwencje tej wzmożonej mechanizacji. Podobnie św. Jan Paweł II wskazywał na coś więcej aniżeli tylko implikacje dla produkcji wynikające z przeobrażeń technologicznych; technologia zmusza jednostkę do rewidowania ról pełnionych przez nią w miejscu pracy i do zmagania się z myślą, że nakazuje się jej coś wykraczającego poza produkcję dóbr i świadczenie usług. Włączając do rozważań wybrane dzieła św. Jana Pawła II i Adama Smitha, w niniejszym artykule postarano się zbadać rolę technologii i utowarowienia pracy, jak też wynikające stąd następstwa dla jednostki i społeczeństwa.
Pełny tekst
-
 1. Rodzaj tekstu: Ostateczna wersja wydawcy
 2. Licencja: Creative Commons BY 3.0 PL
 3. Pliki
  1. SiR_53_01.pdf, 173 kB Pobierz plik
Bibliografia
-
 1. Berg M., The machinery question and the making of political economy: 1815–1848, Cambridge University Press, Cambridge 1980.
 2. Braverman H., Labor and monopoly capital: the degradation of work in the twentieth century, Monthly Review Press, New York 1974.
 3. Catholic Church. National Conference of Catholic Bishops, Economic justice for all: pastoral letter on Catholic social teaching and the U.S. economy, United States Catholic Conference, Washington, DC 1986.
 4. Catholic Church. Pontificium Consilium de Iustitia et Pace, Compendium of the social doctrine of the Catholic Church, St. Pauls Publications, Homebush 2004.
 5. Dooley P.C., The labour theory of value, Routledge, London 2005.
 6. Hauerwas S.M., In praise of Centesimus Annus, in: M.E. Stamps (ed.), To do justice and right upon earth, Liturgical Press, Collegeville 1993, p. 63–83.
 7. Heilbroner R.L., The essential Adam Smith, W.W. Norton and Company, New York 1986.
 8. Heilbroner R.L., The paradox of progress: decline and decay in The Wealth of Nations, “Journal of the History of Ideas” 1973, vol. 34, no. 2, p. 243–262.
 9. Kammer F., Doing faithjustice: an introduction to Catholic social thought, Paulist Press, New York 1991.
 10. McCorduck P., Machines who think, A.K. Peters, Natick 2004.
 11. McNulty P.J., Adam Smith’s concept of labor, “Journal of the History of Ideas” 1973, vol. 34, no. 3, p. 345–366.
 12. O’Boyle E.J., Catholic social economics: a response to certain problems, errors, and abuses of the modern age, in: M.A. Lutz (ed.), Social economics: retrospect and prospect, Kluwer Academic Publishers, Boston 1990, p. 121–153.
 13. O’Brien D.J., Shannon T.A., Catholic social thought: the documentary heritage, Orbis Books, Maryknoll 1992.
 14. Pesch H., Ethics and the national economy, transl. R. Ederer, IHS Press, Norfolk 2004.
 15. Pope Paul VI, Gaudium et spes, Libreria Editrice, Vatican City 1965.
 16. Pope Pius XI, Quadragesimo anno, Libreria Editrice, Vatican City 1931.
 17. Reisman D.A., Adam Smith’s sociological economics, Croom Helm – Barnes & Noble, London – New York 1976.
 18. Saint John XXIII, Mater et magistra, Libreria Editrice, Vatican City 1961.
 19. Saint John Paul II, Centesimus annus, Libreria Editrice, Vatican City 1991.
 20. Saint John Paul II, Laborem exercens, Libreria Editrice, Vatican City 1981.
 21. Smith A., An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, in: R.L. Heilbroner (ed.), The essential Adam Smith, W.W. Norton, New York 1986.
 22. Smith A., The theory of moral sentiments, Liberty Fund, Indianapolis 1982.
Zacytuj dokument
-