×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

The principle of subsidiarity in Catholic social thought

Artykuł
Czasopismo : Społeczeństwo i Rodzina   Tom: 53, Zeszyt: 4, Strony: 24-37
Paul Dudzinski [1]
 • [1]
  absolwent The Catholic University of America, Washington, DC (Stany Zjednoczone)
2017-12-31 angielski
Liczba arkuszy: 0,9
Cechy publikacji
-
 • Artykuł przeglądowy
 • Zrecenzowana naukowo
Tłumaczenie tytułu
-
Zasada pomocniczości w katolickiej nauce społecznej
Dyscypliny naukowe
-
Nauki teologiczne , Socjologia
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( angielski )
-
The principle of subsidiarity is a profoundly simple principle of Catholic thought which was enunciated at first by Pope Leo XIII in his encyclical Rerum novarum. After this the principle was given pride of place by Pope Pius XI in his encyclical Quodragesimo anno, and was again articulated by St. John Paul II in Centesimus annus. What I plan to do is to situate the teaching in Rerum novarum within the context of the historical events which precipitated the encyclical. What will become evident is the clash of ideas between classical liberalism and traditional monarchism that was being played out in the historical theater in the late 19th century. The clash of ideas ultimately revolved around the relation between labor and capital, between factory owner and workers, the treatment of workers by ownership, and the right to have private property. These were the main issues addressed by Pope Leo in his encyclical which would also be addressed by Pope Pius XI. However, there was development in the understanding of this principle regarding private property that was made manifest in the term “distributism” which was posited as a contrast to capitalism. As we fast-forward to St. John Paul’s encyclical, we will consider among other things his critique of capitalism, and the need he sees to develop a capitalism with a human face. The final part of this discussion will examine how this principle can be applied to current socio-economic problems.
Abstrakty ( polski )
-
Zasada pomocniczości stanowi najzwyczajniejszą zasadę myśli katolickiej, wyrażoną po raz pierwszy przez papieża Leona XIII w encyklice Rerum novarum. Później zasada ta otrzymała honorowe miejsce w encyklice Piusa XI Quodragesimo anno i została wyartykułowana przez św. Jana Pawła II w Centesimus annus. Moim zamiarem jest umieszczenie nauczania zawartego w Rerum novarum w kontekście wydarzeń historycznych, które przyspieszyły powstanie encykliki. Czymś oczywistym stanie się zderzenie idei występujące pomiędzy klasycznym liberalizmem i tradycyjnym monarchizmem, które rozgrywało się w historycznym teatrze u schyłku XIX wieku. Owe zderzenie idei zogniskowało się ostatecznie na relacji pomiędzy pracą i kapitałem, pomiędzy właścicielem fabryki a pracownikami, na kwestii traktowania pracowników przez właściciela, jak też prawa do posiadania własności prywatnej. To były główne kwestie poruszone w encyklice przez papieża Leona, które zwykł podejmować również papież Pius XI. Nastąpił jednak postęp, jeśli chodzi o pojmowanie tej zasady w zakresie własności prywatnej, które ujawniło się w pojęciu „dystrybucjonizmu”, przyjętym jako przeciwieństwo kapitalizmu. Gdy przejdziemy do encykliki św. Jana Pawła II, przyjrzymy się między innymi jego krytyce kapitalizmu oraz dostrzeżonej przez niego potrzebie rozwijania kapitalizmu z ludzką twarzą. W końcowej części dyskusji dokonamy analizy, w jaki sposób omawiana zasada może być odniesiona do bieżących problemów społeczno-gospodarczych.
Pełny tekst
-
 1. Rodzaj tekstu: Ostateczna wersja wydawcy
 2. Licencja: Creative Commons BY 3.0 PL
 3. Pliki
  1. SiR_53_02.pdf, 176 kB Pobierz plik
Bibliografia
-
 1. Aroney N., Subsidiarity, federalism and the best constitution: Thomas Aquinas on city, province, and empire, “Law and Philosophy” 2007, vol. 26, no. 2, p. 161–228.
 2. Aroney N., Subsidiarity in the writings of Aristotle and Aquinas, in: M. Evans, A. Zimmermann (eds.), Global perspectives on subsidiarity, Springer, Dordrecht – Heidelberg – New York – London 2014, p. 9–27.
 3. Behr T.C., Luigi Taparelli D’Azeglio, S.J. (1793–1862) and the development of scholastic natural-law thought as a science of society and politics, “Journal of Markets & Morality” 2003, vol. 6, no. 1, p. 99–115.
 4. Benedict XVI, Encyclical letter Deus Caritas Est of the Supreme Pontiff Benedict XVI to the bishops, priests and deacons, men and women religious, and all the lay faithful, on Christian love, Pauline Books & Media, Boston 2006.
 5. Brennan P.M., Subsidiarity in the tradition of Catholic social doctrine, in: M. Evans, A. Zimmermann (eds.), Global perspectives on subsidiarity, Springer, Dordrecht 2014, p. 29–47.
 6. Catechism of the Catholic Church, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1997.
 7. Copleston F.C., A history of philosophy, vol. 7: Fichte to Nietzsche, Image Books, Garden City 1963.
 8. Doolan G.T., Aquinas on the divine ideas as exemplar causes, Catholic University of America Press, Washington 2008.
 9. Drysdale C.R., The life and writings of Thomas R. Malthus, Kessinger Publishing, Whitefish 2007.
 10. Fawcett E.., Liberalism: the life of an idea, Princeton University Press, Princeton – Oxford 2014.
 11. Geiger L.B., La participation dans la philosophie de S. Thomas d’Aquin, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris 1953.
 12. Hegel G.W.F., Phenomenology of spirit, transl. A.V. Miller, Oxford University Press, Oxford – New York – Toronto – Melbourne 1977.
 13. Hittinger R., Introduction to modern Catholicism, in: J. Witte, F.S. Alexander (eds.), The teachings of modern Christianity on law, politics, and human nature, vol. 1, Columbia University Press, New York – Chichester 2006, p. 1–38.
 14. Hittinger R., Social pluralism and subsidiarity in Catholic social doctrine, “Annales Theologici” 2002, vol. 16, p. 385–408.
 15. John Paul II, Encyclical Laborem exercens: addressed by the Supreme Pontiff John Paul II to his venerable brothers in the episcopate to the priests, to the religious families, to the sons and daughters of the Church and to all men and women of good will on human work on the ninetieth anniversary of Rerum novarum, Daughters of St. Paul, Pasay City 1996.
 16. John Paul II, Encyclical letter Centesimus Annus of the Supreme Pontiff John Paul II on the hundredth anniversary of Rerum novarum, Pauline Books & Media, Boston 2000.
 17. John Paul II, Encyclical letter Sollicitudo rei socialis of the Supreme Pontiff John Paul II to the bishops, priests, religious families, sons and daughters of the Church and all people of good will for the twentieth anniversary of Populurom progressio, Office of Publishing and Promotion Services, United States Catholic Conference, Washington 1988.
 18. John Paul II, The role of the Christian family in the modern world. Familiaris consortio, Pauline Books & Media, Boston 2015.
 19. Leo XIII, Rerum novarum, Paulist Press, New York 1939.
 20. Lux K., Adam Smith’s mistake: how a moral philosopher invented economics & ended morality, Shambhala, Boston 1990.
 21. Pearce J., Small is still beautiful. Economics as if families mattered, ISI Books, Wilmington 2006.
 22. Pius XI, Encyclical letter (Divini redemptoris) of His Holiness Pius XI by Divine Providence Pope to the patriarchs, primates, archbishops, bishops and other ordinaries in peace and communion with the apostolic see on atheistic communism, National Catholic Welfare Conference, Washington 1937.
 23. Pius XI, Quadragesimo anno. Encyclical letter of Pope Pius XI on reconstructing the social order (with Study Club outline), Paulist Press, New York 1931.
 24. Pontifical Council for Justice and Peace, Compendium of the social doctrine of the Church, Bloomsbury Publishing, London – New Delhi – New York – Sydney 2015.
 25. Rowland T., The culture and the Thomist tradition: after Vatican II, Routledge, London – New York 2003.
 26. Schumacher E.F., Small is beautiful. Economics as if people mattered, Harper Perennial, New York 2010.
 27. Thomas Aquinas, In librum de causis, in: H.D. Saffrey (ed.), Sancti Thomae de Aquino super librum de causis expositio, Société Philosophique – Éditions E. Nauwelaerts, Fribourg – Louvain 1954.
 28. Thomas Aquinas, Saint Thomas Aquinas on the governance of rulers (De regimine principum), transl. G.B. Phelan, Sheed & Ward, London 1938.
 29. Thomas Aquinas, Summa theologiae. Latin text and English translation, introduction, notes, appendices and glossaries, vols. 1–61, eds. T. Gilby et al., Blackfriars in conjunction with Eyre & Spottiswoode & McGraw-Hill, London – New York 1964–1976.
 30. Wojtyła K., Participation or alienation?, in: A.T. Tymieniecka (ed.), The self and the other, vol. 6, Springer, Dordrecht, p. 61–73.
 31. Wojtyła K., The acting person, transl. A. Potocki, ed. A.T. Tymieniecka, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht – Boston – London 1979.
 32. Woznicki A.N., A Christian humanism: Karol Wojtyla’s existential personalism, Mariel Publications, New Britain 1980.
Zacytuj dokument
-