×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

The genocide-democide continuum of ideological and state-sponsored mass killing

Artykuł
Czasopismo : Społeczeństwo i Rodzina   Tom: 53, Zeszyt: 4, Strony: 38-61
Michael Farrell [1]
 • [1]
  Université du Québec, Trois-Rivières, Québec (Kanada)
2017-12-31 angielski
Liczba arkuszy: 1,3
Cechy publikacji
-
 • Artykuł przeglądowy
 • Zrecenzowana naukowo
Tłumaczenie tytułu
-
Ludobójcze kontinuum ideologicznie motywowanych i popieranych przez państwo masowych zabójstw
Dyscypliny naukowe
-
Filozofia , Socjologia
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( angielski )
-
Abortion and euthanasia are different from the Nazi Holocaust. The Holocaust was a genocide in which the Jews were targeted by the Nazi state for ideological mass murder. In Western societies most cases of abortion and euthanasia are democides, i.e. state-sponsored ideological mass murders in which the victims are not explicitly targeted by the state. In a genocide, victim groups are targeted but not always murdered. In a democide, victim groups are not targeted but are always killed. Some targeted victims of the Nazi genocide were able to escape. Few “unwanted babies” escape abortion. When abortion and/or euthanasia is targeted, in an attempt to eliminate an identifiable racial group, or for financial reasons due to public sector budgetary constraints, it is genocide. Systematic factors which drive state-sponsored mass murder include: (i) ideology which is based on the worldview of the society, and (ii) technology which determines the ability of the state to project power. By the beginning of the 20th century, Germany had become the international mecca of science. Evolution and Darwinism, in particular, had a tremendous effect on the German worldview because it claimed to provide a scientific explanation of the origin of man without God, based exclusively on reason. An intra-societal ideology gap developed which questioned the humanity of the Jews. When Hitler took power in 1933, the ideological and physical infrastructure necessary to commit mass murder was already in place. Since the end of the Second World War the combined effects of ideological and technological change and the seduction of science by politics has transformed the Hitlerian concept of “life unworthy of life” into a more general, non-targeted democidal ideology of “life indifferent to life”. State-sponsored mass murder – abortion and euthanasia – is widely accepted as a simple, all-purpose solution to difficult social problems.
Abstrakty ( polski )
-
Aborcja i eutanazja różnią się od nazistowskiego Holokaustu. W trakcie Holokaustu Żydzi stali się celem państwa nazistowskiego dla motywowanego ideologicznie masowego morderstwa. W społeczeństwach zachodnich przypadki aborcji i eutanazji są w większości democydem, tj. popieranymi przez państwo, motywowanymi ideologicznie masowymi zabójstwami, których ofiary nie są jawnym celem ze strony państwa. W przypadku genocydu grupy ofiar stanowią cel, ale nie zawsze są mordowane. Gdy mowa o democydzie, określone kategorie ofiar nie są celem, ale w zasadzie zawsze tracą życie. Podczas gdy niektóre ofiary nazistowskiego genocydu były w stanie uciec, niewiele „niechcianych dzieci” unika aborcji. Jeśli celem aborcji i/lub eutanazji jest wyeliminowanie możliwej do zidentyfikowania grupy rasowej, lub stoją za tym przyczyny finansowe wywołane budżetowymi ograniczeniami sektora publicznego, mówimy wtedy o genocydzie. Systemowe czynniki napędzające popierane przez państwo masowe morderstwa obejmują: (i) ideologię, która opiera się na dominującym w społeczeństwie światopoglądzie, oraz (ii) technikę, która określa zdolność państwa do użycia siły. Przed nastaniem XX wieku Niemcy stały się międzynarodową mekką dla nauki. Ewolucja, a zwłaszcza darwinizm miały ogromny wpływ na niemiecki światopogląd, bo rościły sobie prawo do udzielania naukowych wyjaśnień pochodzenia człowieka, jednak pozbawionych czynnika Boga, a opartych wyłącznie na rozumie. Nastąpił wewnątrzspołeczny rozdźwięk ideologiczny, który kwestionował człowieczeństwo Żydów. Gdy Hitler przejął władzę w 1933 roku, ideologiczna i fizyczna infrastruktura konieczna do realizacji masowych morderstw była już gotowa. Od końca drugiej wojny światowej łączne następstwa ideologicznych i technicznych przeobrażeń oraz uwiedzenie nauki przez polityków przekształciło hitlerowski koncept „życia niegodnego tego, by żyć” w bardziej ogólną, niezorientowaną na określony cel democydalną ideologię „życia obojętnego na życie”. Popierane przez państwo masowe zabójstwa – aborcja i eutanazja – są szeroko akceptowane jako proste, uniwersalne rozwiązanie trudnych problemów społecznych.
Pełny tekst
-
 1. Rodzaj tekstu: Ostateczna wersja wydawcy
 2. Licencja: Creative Commons BY 3.0 PL
 3. Pliki
  1. SiR_53_03.pdf, 635 kB Pobierz plik
Bibliografia
-
 1. Abel T., The sociology of concentration camps, “Social Forces” 1951, vol. 30, no. 2, p. 150–155.
 2. Alexander L., Medical science under dictatorship, “The New England Journal of Medicine” 14 July 1949, vol. 241, no. 2, p. 39–47.
 3. Baumgartner F., Life begins at the beginning (a doctor gives the scientific facts on when life begins), www.prolife.com/life_begins.html (12 April 2005).
 4. Behe M.J., Darwin’s black box: the biochemical challenge to evolution, Touchstone, New York 1998.
 5. Bell-Fialkoff A., Ethnic cleansing, St Martin’s Press, New York 1996.
 6. Chang I., The rape of Nanking: the forgotten holocaust of World War II, Penguin Books, New York 1997.
 7. Chossudovsky M., Dismantling former Yugoslavia: recolonising Bosnia, “Economic and Political Weekly” 1996, vol. 31, no. 9, p. 521–525.
 8. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, adopted by Resolution 260 (III) A of the United Nations General Assembly on 9 December 1948, United Nations General Assembly, New York 1948.
 9. Cornwell J., Hitler’s scientists. Science, war and the devil’s pact, Penguin Group, New York 2003.
 10. Crichton M., Aliens cause global warming: a Caltech lecture, http://www.s8int.com/crichton.html (17 January 2003).
 11. Dallaire R., Shake hands with the devil, Random House Canada, Toronto 2003.
 12. Dennett D.C., Darwin’s dangerous idea: evolution and the meaning of life, Simon and Schuster, New York 1995.
 13. Farrell L.M., Darwinian evolution and false science, “Social Justice Review” November/December 2006, p. 173–176.
 14. Farrell L.M., The compatibility of science and the natural law, “Social Justice Review” November/December 2005, p. 176–179.
 15. Farrell M., Abortion and anti-Semitism, “The Interim” November 1995, p. 5.
 16. Goldhagen D.J., Hitler’s willing executioners: ordinary Germans and the Holocaust, Vintage Books, New York 1997.
 17. Kiernan B., Blood and soil: a world history of genocide and extermination from Sparta to Darfur, Yale University Press, New Haven 2007.
 18. McLaren A., Our own master race: eugenics in Canada: 1885–1945, Oxford University Press, Toronto 1990.
 19. Plourde S., Democide, democracy and the man from Hawaii. R.J. Rummel’s democratic antidote to the scourge of democide, http://www.gse.harvard.edu/~t656_web/peace/Articles_Spring_2004/Plourde_Shawn_Democide.htm (31 May 2004).
 20. Power S., Never again. The world’s most unfulfilled promise, www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/karadzic/genocide/neveragain.html (31 December 1998).
 21. Richardson M.K., Keuck G., Haeckel’s ABC of evolution and development, “Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society” 2002, vol. 77, no. 4, p. 495–528.
 22. Rummel R.J., Death by government, Transaction Publishers, New Brunswick – London 2009.
 23. Rummel R.J., Power predicts democide, http://www.hawaii.edu/powerkills/JCR.ART.HTM (27 November 2002).
 24. Stein S., Ethnic cleansing, in: E. Cashmore (ed.), Encyclopedia of race and ethnic studies, Routledge, London 2004, p. 136–138.
 25. Weikart R., From Darwin to Hitler: evolutionary ethics, eugenics, and racism in Germany, Palgrave Macmillan, New York 2004.
Zacytuj dokument
-