×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Leisure as blessing and obligation: a vital need in the lives of Vietnamese women

Artykuł
Czasopismo : Społeczeństwo i Rodzina   Tom: 53, Zeszyt: 4, Strony: 62-70
Anh Thi Kim Tran [1]
 • [1]
  doktorantka na Uniwersytecie Notre Dame (Stany Zjednoczone)
2017-12-31 angielski
Liczba arkuszy: 0,5
Cechy publikacji
-
 • Artykuł przeglądowy
 • Zrecenzowana naukowo
Tłumaczenie tytułu
-
Czas wolny jako błogosławieństwo i zobowiązanie: istotna potrzeba w życiu wietnamskich kobiet
Dyscypliny naukowe
-
Nauki teologiczne , Socjologia
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( angielski )
-
Just as labor is a human obligation and right, so, too, all human beings have the right to leisure time. The teaching of the Catholic Church addresses human dignity as a inherent to all, no matter who they are or where they come from. Leisure comes from the Third Commandment. God created the Sabbath so that human beings may find rest from labor to worship God but also to recreate. Leisure is both a blessing and obligation for all human beings. In this paper, I focus on leisure rooted in the Bible and argue why leisure is vital need in the lives of women in Vietnam. The work consists of four sections: 1) leisure in the Bible, 2) vocations and gifts of women, 3) analysis of women’s labor in Vietnam, and 4) planning a leisure program for women in Vietnam, which is a process of growing through recreation, education, and spirituality for women so that they may become better daughters, sisters, wives, and mothers.
Abstrakty ( polski )
-
Jak praca jest ludzkim obowiązkiem i prawem, tak wszystkie istoty ludzkie mają prawo do czasu wolnego. Nauczanie Kościoła katolickiego podnosi kwestię ludzkiej godności jako przynależnej każdemu człowiekowi, bez względu na to, kim się jest i skąd się pochodzi. Celebrowanie czasu wolnego zostało wskazane w trzecim przykazaniu. Bóg ustanowił szabat, podczas którego ludzie mogą znaleźć odpoczynek od pracy, aby oddawać cześć Bogu, ale i spędzać miło czas. Czas wolny jest dla wszystkich ludzi zarówno błogosławieństwem, jak i obowiązkiem. W niniejszym artykule koncentruję się na czasie wolnym zakorzenionym w Biblii i uzasadniam, dlaczego stanowi on absolutną konieczność w życiu wietnamskich kobiet. Artykuł składa się z czterech części: 1) czas wolny w Biblii, 2) powołanie i dary kobiet, 3) analiza pracy kobiet w Wietnamie, wreszcie 4) zaplanowanie programu czasu wolnego dla wietnamskich kobiet, który zakłada proces wzrastania kobiet poprzez rekreację, wychowanie i duchowość, dzięki czemu mogą one stać się lepszymi córkami, siostrami, żonami i matkami.
Pełny tekst
-
 1. Rodzaj tekstu: Ostateczna wersja wydawcy
 2. Licencja: Creative Commons BY 3.0 PL
 3. Pliki
  1. SiR_53_04.pdf, 114 kB Pobierz plik
Bibliografia
-
 1. Catholic Church. Pontificium Consilium de Iustitia et Pace, Compendium of the social doctrine of the Church, St Pauls Publications, Strathfield 2004.
 2. Công dung ngôn hạnh là gì?, https://linhhoangdinh.wordpress.com/2013/05/26/cong-dung-ngon-hanh-la-gi/ (26 May 2013).
 3. Earl C., Leisure and social mobility in Ho Chi Minh City, in: P. Taylor (ed.), Social inequality in Vietnam and the challenges to reform, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 2004, p. 351−379.
 4. Hilkert M.C., Edward Schillebeeckx: theologian of the Christian Life, “U.S. Dominican” 1985, vol. 5, no. 2, p. 17.
 5. John Paul II, Dies Domini, Vatican Press, Vatican City 1998.
 6. John Paul II, Laborem exercens, Libreria Editrice, Vatican City 1981.
 7. John Paul II, Man and woman He created them: a theology of the body, Pauline Books & Media, Boston 2006.
 8. John Paul II, On the dignity and vocation of women, in: B.W. Deely (ed.), Pope John Paul II speaks on women, The Catholic University of America Press, Washington DC 2014, p. 121–179.
 9. John Paul II, Redeemer of man, Washington DC, 4 March 1979.
 10. John Paul II, Women: teachers of peace, in: B.W. Deely (ed.), Pope John Paul II speaks on women, The Catholic University of America Press, Washington DC 2014, p. 229–235.
 11. Miller P.D., The Ten commandments, Westminster John Knox Press, Louisville 2009.
 12. Paul VI, Gaudium et spes, Libreria Editrice, Vatican City 1965.
 13. Taylor P., Introduction: social inequality in a socialist state, in: idem (ed.), Social inequality in Vietnam and the challenges to reform, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 2004, p. 1−40.
 14. Thi L., Women, marriage, family, and gender equality, in: K. Barry (ed.), Vietnam’s women in transition, St. Martin’s Press, New York 1996, p. 61–73.
Zacytuj dokument
-