×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

The role of punishment in the process of education and the spiritual growth of the child's personality

Artykuł
Czasopismo : Społeczeństwo i Rodzina   Tom: 53, Zeszyt: 4, Strony: 93-105
2017-12-31 angielski
Liczba arkuszy: 0,8
Cechy publikacji
-
 • Artykuł przeglądowy
 • Zrecenzowana naukowo
Tłumaczenie tytułu
-
Rola kary w procesie wychowania i duchowego rozwoju osobowości dziecka
Dyscypliny naukowe
-
Nauki teologiczne , Pedagogika
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( angielski )
-
In this publication an attempt to show the importance of punishment in the life of the child, more precisely in the process of upbringing and formation of his or her human personality in the family and in the school, was presented. The punishment constitutes an important pedagogical element, significantly influencing the development of human personality. Parents, teachers, educators are fundamental entities who have impact on shaping the moral attitudes of the child. Their particular concern and duty are to prepare young people for life so that they could cope in difficult circumstances and always follow moral principles.
Abstrakty ( polski )
-
W niniejszej publikacji podjęto próbę ukazania znaczenia kary w życiu dziecka, a dokładniej w procesie wychowania i formowania się jego ludzkiej osobowości w rodzinie i w szkole. Kara stanowi ważny element wychowawczy, znacząco wpływa na kształtowanie się ludzkiej osobowości. Rodzice, nauczyciele, wychowawcy są fundamentalnymi podmiotami oddziałującymi na kształtowanie się właściwych postaw moralnych dziecka. Ich szczególną troską i obowiązkiem jest takie przygotowanie młodych ludzi do życia, aby umieli sobie radzić w trudnych okolicznościach i zawsze postępować zgodnie z zasadami moralnymi.
Pełny tekst
-
 1. Rodzaj tekstu: Ostateczna wersja wydawcy
 2. Licencja: Creative Commons BY 3.0 PL
 3. Pliki
  1. SiR_53_06.pdf, 145 kB Pobierz plik
Bibliografia
-
 1. Benedykt XVI, Rodzina chrześcijańska wspólnotą wychowania i wiary. Do uczestników Kongresu Diecezji Rzymskiej, “L’Osservatore Romano” (Polish edition) 2005, no. 9, p. 32–34.
 2. Bula M., Rodzina środowiskiem pełnego rozwoju człowieka, in: F. Adamski (ed.), Wychowanie w rodzinie: praca zbiorowa, Petrus, Kraków 2010, p. 47–60.
 3. Chmiel J., Trudne miejsca w Biblii, Petrus, Kraków 2009.
 4. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis, in: J. Groblicki, E. Florkowski (eds.), Sobór Watykański II: konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallottinum, Poznań 1968, p. 313–323.
 5. Dziewiecki M., Kochać i wymagać. Pedagogia Ewangelii, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2006.
 6. Hennelowa J., Rodzina wobec szkoły jako instytucji wychowania, in: F. Adamski (ed.), Wychowanie w rodzinie: praca zbiorowa, Petrus, Kraków 2010, p. 241–252.
 7. Hennelowa J., Role wychowawcze rodziców, in: F. Adamski (ed.), Wychowanie w rodzinie: praca zbiorowa, Petrus, Kraków 2010, p. 61–98.
 8. Hurlock E.B., Rozwój dziecka, transl. B. Hornowski, S. Kowalski, B. Rosemann, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1961.
 9. Jan Paweł II, List do Rodzin, Tum, Wrocław 1994.
 10. Jasionek S., Wychowanie moralne, Ignatianum – Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.
 11. John Paul II, The apostolic exhortation on the family: Familiaris consortio, Human Life Center, St. John's University, Collegeville 1994.
 12. Jundziłł I., Nagrody i kary w wychowaniu, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986.
 13. Katechizm Kościoła katolickiego, Pallottinum, Poznań 1994.
 14. Kluz M., Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie w dobie permisywizmu moralnego, “Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2007, no. 2, p. 364–374.
 15. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości: zasadnicze cechy wychowania seksualnego, ed. F. Mąkinia, Pallottinum, Poznań 1984.
 16. Kornas-Biela D., Ku dojrzałemu przeżywaniu płciowości, in: J. Nagórny, M. Pokrywka (eds.), Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne kościoła, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, p. 119–164.
 17. Kuczkowski S., Przyjacielskie spotkanie wychowawcze, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1985.
 18. Majka J., Wychowanie personalistyczne wychowaniem chrześcijańskim, in: F. Adamski (ed.), Wychowanie w rodzinie: praca zbiorowa, Petrus, Kraków 2010, p. 15–30.
 19. Malcher G., Wychowanie do miłości – rodzina szkołą miłości, in: F. Adamski (ed.), Wychowanie w rodzinie: praca zbiorowa, Petrus, Kraków 2010, p. 175–192.
 20. Mietzel G., Psychologia kształcenia, transl. A. Ubertowska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 21. Mika S., Społeczne podstawy zachowania, in: T. Tomaszewski (ed.), Psychologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969, p. 154–166.
 22. Pabis W.E., Wychowanie dzieci i młodzieży do dojrzałego życia i miłości, “Studia nad Rodziną” 1997, no. 1, p. 74–88.
 23. Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie, ed. K. Majdański, Instytut Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej, Łomianki 1996.
 24. Pope Francis, Amoris laetitia – the joy of love, Lulu.com, New York 2016.
 25. Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jarża G., Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985.
 26. Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 27. Przetacznikowa M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.
 28. Rybicki S.R., Kara i nagroda w procesie wychowawczym, in: idem (ed.), Wprowadzenie do pedagogiki chrześcijańskiej, Kuria Metropolitalna – Tygodnik Katolicki “Niedziela”, Częstochowa 1997, p. 79–89.
 29. Sękowska Z., Współzależność wychowania i rozwoju dziecka, in: F. Adamski (ed.), Wychowanie w rodzinie: praca zbiorowa, Petrus, Kraków 2010, p. 31–46.
 30. Spencer H., O wychowaniu umysłowym, moralnym i fizycznym, transl. A. Peretiatkowicz, Żak, Warszawa 2002, p. 138–155.
 31. Tarnowski J., Tele-Salomon radzi: szukającym prawdy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam, Warszawa 2000.
Zacytuj dokument
-