×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Language trapped in the body: why Stephen Hawking does not speak? Speech therapy for patients with ALS

Artykuł
Czasopismo : Społeczeństwo i Rodzina   Tom: 53, Zeszyt: 4, Strony: 106-120
2017-12-31 angielski
Liczba arkuszy: 0,9
Cechy publikacji
-
 • Artykuł przeglądowy
 • Zrecenzowana naukowo
Tłumaczenie tytułu
-
Język uwięziony w ciele: dlaczego Stephen Hawking nie mówi? Pomoc logopedyczna u pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym
Dyscypliny naukowe
-
Medycyna , Pedagogika
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( angielski )
-
The paper presents the trends in speech therapy organized for people suffering from ALS (amyotrophic lateral sclerosis). It is an incurable disease which causes dependence on other people. While progressing, it eliminates the ability to move and eat meals. It causes pareses, swallowing disorders, breathing difficulty. People suffering from this disease withdraw from life also due to speech disorders such as dysarthria (anarthria). With reference to the story of the most famous ALS patient – Stephen Hawking, the paper shows how a speech therapist can help people with ALS to maintain verbal communication. It presents the scope of speech therapy for ALS patients, i.e. exercising speech organs (the tongue, lips, the soft palate, the mandible), doing breathing and vocal exercises, articulation and prosodic exercises, as well as others which serve to, e.g. minimize hypersalivation, swallowing disorders, and expectoration of secretions from the bronchi.
Abstrakty ( polski )
-
Artykuł prezentuje kierunki pomocy logopedycznej organizowanej w odniesieniu do osób cierpiących na SLA (stwardnienie zanikowe boczne). Jest to choroba nieuleczalna, która powoduje uzależnienie od osób trzecich. Postępując, zabiera możliwość samodzielnego poruszania się, spożywania posiłków. Powoduje niedowłady, zaburzenia połykania, trudności z oddychaniem. Na wycofanie się osoby chorej z życia mają wpływ także zaburzenia mowy w postaci dyzartrii (anartrii). Tekst pokazuje, w nawiązaniu do historii najsłynniejszego pacjenta cierpiącego na SLA – Stephena Hawkinga, w jaki sposób logopeda może pomóc chorym w utrzymaniu werbalnego porozumiewania się. Prezentuje zakres terapii logopedycznej wobec pacjentów z SLA, tj. ćwiczenia narządów mowy (języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy), fonacyjne, oddechowe, artykulacyjne, prozodyczne oraz inne – służące np. ograniczeniu nadmiernego ślinienia, zminimalizowaniu zaburzeń połykania, odkrztuszaniu wydzieliny z drzewa oskrzelowego.
Pełny tekst
-
 1. Rodzaj tekstu: Ostateczna wersja wydawcy
 2. Licencja: Creative Commons BY 3.0 PL
 3. Pliki
  1. SiR_53_07.pdf, 161 kB Pobierz plik
Bibliografia
-
 1. Adamek D., Tomik B., Stwardnienie boczne zanikowe, ZOZ Ośrodek Umea Shinoda-Kuracejo, Kraków 2005.
 2. Bała P., Podstawowe informacje o chorobie, in: P. Bała (ed.), Poradnik dla chorych na SLA/MND, Wydawnictwo Dignitas Dolentium, Nowy Targ 2009, p. 15–31.
 3. Cieśliński P., Krótka historia geniuszu, “Gazeta Wyborcza” 24 December 2013, no. 299 – supp. “Gazeta na Wigilię”, p. 12–13.
 4. Cieśliński P., Woźniak O., Niezwykłe przypadki Stephena Hawkinga, “Gazeta Wyborcza” 21 June 2017, no. 142 – supp. “Nauka dla Każdego Extra. Astronomia”, p. 24–25.
 5. Gatkowska I., Diagnoza dyzartrii u dorosłych w neurologii klinicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 6. Grzelec H., Rozpoznawanie SLA: aktualne kryteria diagnostyczne, “Polski Przegląd Neurologiczny” 2010, vol. 6, supp. A, p. 61–62.
 7. Janicki R., Rehabilitacja, in: P. Bała (ed.), Poradnik dla chorych na SLA/MND, Wydawnictwo Dignitas Dolentium, Nowy Targ 2009, p. 34–37.
 8. Jastrzębowska G., Kozołub A., Dysartria, anartria, in: T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (ed.), Logopedia – pytania i odpowiedzi: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001, p. 611–622.
 9. Jóźwik B., Od autorów, in: P. Bała (ed.), Poradnik dla chorych na SLA/MND, Wydawnictwo Dignitas Dolentium, Nowy Targ 2009, p. 4.
 10. Kaczmarek L., Nasze dziecko uczy się mowy, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966.
 11. Kierska M., Przykładowy schemat terapii logopedycznej dla chorych na SLA, “Kwartalnik dla Chorych na SLA/MDN” 2011, no. 2, p. 11–12.
 12. Kirshner H.S., Zaburzenia języka i mowy, in: A. Prusiński (ed.), Neurologia w praktyce klinicznej, vol. 1: Zasady diagnostyki i postępowania, transl. J. Barycki et al., Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006, p. 194–198.
 13. Kubiszewska J., Kwieciński H., Stwardnienie boczne zanikowe, “Postępy Nauk Medycznych” 2010, no. 6, p. 440–448.
 14. Problemy z mówieniem, http://mnd.pl/zaburzenia_mowy.htm (12 June 2017).
 15. Prus B., Nowele wybrane, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.
 16. Rubinowicz-Zasada M., Orczyk A., Orczyk M., Pasek J., Stwardnienie boczne zanikowe – choroba neuronu ruchowego. Prezentacja przypadku, “Pediatria i Medycyna Rodzinna” 2015, vol. 11, no. 1, p. 112–118.
 17. Skorek E.M., Z logopedią na ty. Podręczny słownik logopedyczny, “Impuls”, Kraków 2000.
 18. Słowik A., Golenia A., Genetyka stwardnienia bocznego zanikowego, “Polski Przegląd Neurologiczny” 2010, vol. 6, supp. A, p. 60–61.
 19. Styczek I., Logopedia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981.
 20. Zychowska M., Opieka nad obłożnie chorym, in: P. Bała (ed.), Poradnik dla chorych na SLA/MND, Wydawnictwo Dignitas Dolentium, Nowy Targ 2009, p. 55–77.
 21. Zwonik E., Wyjście ze świata ciszy… czyli alternatywne i wspomagające metody komunikacji, “Kwartalnik dla Chorych na SLA/MDN” 2011, no. 2, s. 14–16.
Zacytuj dokument
-