×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Socio-cultural implications of reading novels from the series “Fifty Shades of Grey” by E.L. James

Artykuł
Czasopismo : Społeczeństwo i Rodzina   Tom: 53, Zeszyt: 4, Strony: 121-131
2017-12-31 angielski
Liczba arkuszy: 0,7
Cechy publikacji
-
 • Artykuł przeglądowy
 • Zrecenzowana naukowo
Tłumaczenie tytułu
-
Społeczno-kulturowe implikacje lektury powieści z serii „Pięćdziesiąt twarzy Greya” E.L. James
Dyscypliny naukowe
-
Pedagogika , Socjologia
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( angielski )
-
The book 50 shades of Grey by E.L. James got to the top of bestseller lists in many countries, including the United Kingdom, France or the USA, where it hit the famous “New York Times” list. The fact that the saga about Grey has become a bestseller makes us realize that Western cultures have profoundly transformed moral values. Banal vocabulary, lots of repetitions, wrong redaction of the whole text, and despite such faults the book still sells. American researchers have found that reading these books leads to the development of undesirable and destructive behaviors such as excessive drinking, eating disorders, risky sexual behavior and toxic relationships. The purpose of the article is to show the advantages and effects of reading pornographic books. This remark relates especially to teenage girls. It is also an attempt to draw attention to the necessity of some changes in Polish sexual education.
Abstrakty ( polski )
-
Książka 50 twarzy Greya autorstwa E.L. James wspięła się na szczyt list bestsellerów w wielu krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji czy Stanach Zjednoczonych, gdzie trafiła do słynnego zestawienia „New York Timesa”. To, że saga o Greyu stała się tak popularna, uświadamia nam, że w kulturze Zachodu zaszły głębokie przemiany wartości moralnych. Banalne słownictwo, masa powtórzeń, niepoprawne zredagowanie całego tekstu, a książka wciąż się sprzedaje. Amerykańscy badacze stwierdzili, że lektura tych książek sprzyja rozwijaniu się niepożądanych i destrukcyjnych zachowań, takich jak: nadmierne picie alkoholu, zaburzenia odżywiania, podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych i trwanie w toksycznym związku. Celem artykułu jest ukazanie implikacji, jakie wiążą się z czytaniem książek o zabarwieniu pornograficznym, w szczególności przez nastoletnie dziewczęta. Jest też próbą zwrócenia uwagi na konieczność zmian w polskiej edukacji seksualnej.
Pełny tekst
-
 1. Rodzaj tekstu: Ostateczna wersja wydawcy
 2. Licencja: Creative Commons BY 3.0 PL
 3. Pliki
  1. SiR_53_08.pdf, 134 kB Pobierz plik
Bibliografia
-
 1. 50 nuances de Grey: jeu de société – Imc Toys, http://www.priceminister.com/offer/buy/254951731/50-nuances-de-grey-jeu-de-societe.html (20 March 2017).
 2. 50 nuances de Grey, le jeu de société, https://www.jeu-de-soiree.fr/jeux-de-societe/50-nuances-de-grey-30 (20 March 2017).
 3. Bigey M., 50 nuances de Grey: du phénomène à sa réception, “Hermès, La Revue” 2014, vol. 2, no. 69, p. 88–90.
 4. Bonomi A.E., Nemeth J.M., Altenburger L.E., Anderson M.L., Snyder A., Dotto I., Fiction or not? Fifty Shades is associated with health risks in adolescent and young adult females, “Journal of Women’s Health” 2014, vol. 23, no. 9, p. 720–728.
 5. Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom?, report no. K.047/14, TNS, Warszawa, July 2014.
 6. Illouz E., Hardkorowy romans. “Pięćdziesiąt twarzy Greya”, bestsellery i społeczeństwo, transl. J. Konieczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
 7. Izdebski Z., “Pięćdziesiąt twarzy Greya” a seks polski (interviewed by J. Noch), http://natemat.pl/46485,piecdziesiat-twarzy-greya-a-seks-polski-prof-izdebski-ta-ksiazka-wielu-mogla-dac-inspiracje (27 May 2017).
 8. James E.L., Ciemniejsza strona Greya, transl. M. Wiśniewska, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2017.
 9. Kempińska U., Małżeństwa młodocianych. Ciąża, ślub i co dalej…?, Wydawnictwo Edukacyjne “Akapit”, Toruń 2012.
 10. Kempińska U., Mother’s age and the marital-parental role fulfillment: the research report, “Społeczeństwo i Rodzina” 2015, no. 44 (3), p. 174–185.
 11. Kempińska U., Potrzeba pracy socjalnej z nastoletnimi małżeństwami i ich rodzinami, “Praca Socjalna” 2015, no. 2, p. 3–19.
 12. Kempińska U., Wybory życiowe dzieci małżonków młodocianych, Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, Poznań 2013.
 13. Kępiński A., Z psychopatologii życia seksualnego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.
 14. Koryś I., Michalak D., Chymkowski R., Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2015.
 15. Lew-Starowicz Z., Encyklopedia erotyki, Muza, Warszawa 2004.
 16. London B., 2012 is the year vanilla turned grey, http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2242741/2012-year-vanilla-turned-grey-The-nations-sex-lives-50-kinkier-result-fifty-shades-effect.html (18 May 2017).
 17. Michalak D., Koryś I., Kopeć J., Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2016.
 18. Nie żyje, bo chciała być jak bohaterka “Pięćdziesięciu twarzy Greya”, http://film.interia.pl/wiadomosci/news-nie-zyje-bo-chciala-byc-jak-bohaterka-piecdziesieciu-twarzy-,nId,2352746 (3 March 2017).
 19. Pięćdziesiąt twarzy Greya (2015), http://www.filmweb.pl/film/Pi%C4%99%C4%87dziesi%C4%85t+twarzy+Greya-2015-655761 (16 May 2017).
 20. Podsiadły-Natorska E., Na czym polega fenomen „Pięćdziesięciu twarzy Greya”?, http://kobieta.wp.pl/na-czym-polega-fenomen-piecdziesieciu-twarzy-greya-5982753062757505a (10 May 2017).
 21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Journal of Laws of 1999, no. 67, item 756).
 22. Witczuk P., Na czym polega fenomen Greya?, http://artykulypatrykwitczuk.blox.pl/2015/03/Na-czym-polega-fenomen-Greya.html (10 May 2017).
Zacytuj dokument
-