×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Harmonising Regulatory and Antitrust Regimes for International Air Transport

Książka
Jan Walulik Redaktor
  • [1]
    Centre for Antitrust and Regulatory Studies, Faculty of Management, University of Warsaw
2018-11-15 angielski
Routledge
Routledge Research in Competition Law , 1-252 , Abingdon, New York
Link do publicznie dostępnego pełnego tekstu
Identyfikatory
-
Cechy publikacji
-
  • Monografia naukowa
  • Praca zbiorowa
  • Zrecenzowana naukowo
  • Konferencyjna
Dyscypliny naukowe
-
Prawo , Transport
Słowa kluczowe
-
Dane konferencji
-
  1. Airline Regulatory and Antitrust Conference
  2. 2017-10-20 - 2017-10-20
  3. Warszawa, Polska
Abstrakty ( angielski )
-
Jan Walulik (ed.). Contributors: Shadi A. Alshdaifat, Elena Carpanelli, Paul S. Dempsey, Piotr P. Dziubak, Elmar M. Giemulla, Peter P.C. Haanappel, Agnieszka Kunert-Diallo, Bashar H. Malkawi, Pablo Mendes de Leon, Małgorzata Polkowska, Andrea Trimarchi, Frans G. von der Dunk, Jan Walulik, Paweł Zagrajek, Marek Żylicz. Harmonising Regulatory and Antitrust Regimes for International Air Transport addresses the timely and problematic issue of lack of uniformity in legal standards for international civil aviation. First, it focuses on discrepancies within the regulatory and antitrust framework and possible solutions thereto. Possible strategies for multilateralisation and defragmentation of air law are discussed, including those within the ICAO and WTO systems, as well as privatisation, trans-national cooperation and consolidation between airlines. This is followed by a debate on international harmonisation of air policy and economic regulation with competition law and policy. This part deliberates on the peculiarities of the latter framework, such as ‘extraterritorial’ application (effects doctrine) and antitrust immunities. Specific legal problems concerning airline alliance activities are also addressed, such as code-sharing, leasing, franchising and common branding, as well as metal-neutral joint ventures and real air carrier mergers. The discussion extends to competition and possible conflicts between air transport law and other legal regimes, including space law, environmental law (carbon offsetting schemes) and labour law, which are relevant to aviation and growing aerospace activities. The study also contributes to some specific regulatory problems, such as possible regulation of space tourism under air law, airline ownership and control, balance between aviation safety and airline liberalisation, development of regional liberalisation initiatives and solutions to eliminate air connectivity gaps. The unique feature of the book is that it reconciles distinct perspectives on these issues presented by renowned aviation and aerospace experts who represent world’s key air transport markets and air law academic centres.
Abstrakty ( polski )
-
Harmonising Regulatory and Antitrust Regimes for International Air Transport odpowiada na aktualne problemy braku jednolitych standardów prawnych w międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Opracowanie powstało w oparciu o dyskusję przeprowadzoną podczas konferencji Airline Regulatory and Antitrust Conference (http://www.arac2017.wz.uw.edu.pl/), zorganizowanej 20.10.2017 przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z udziałem czołowych polskich i międzynarodowych ekspertów lotniczych (Shadi A. Alshdaifat, Elena Carpanelli, Paul S. Dempsey, Piotr P. Dziubak, Elmar M. Giemulla, Peter P.C. Haanappel, Agnieszka Kunert-Diallo, Bashar H. Malkawi, Pablo Mendes de Leon, Małgorzata Polkowska, Andrea Trimarchi, Frans G. von der Dunk, Jan Walulik, Paweł Zagrajek, Marek Żylicz). Książka skupia się na międzynarodowych rozbieżnościach w obrębie regulacji i ochrony konkurencji w lotnictwie oraz na potencjalnych odpowiedziach na ten problem. Rozważane są strategie multilateralizacji i defragmentacji prawa lotniczego, w tym ramach systemów ICAO i WTO, a także zagadnienia związane z prywatyzacją, współpracą międzynarodowa i konsolidacją przewoźników lotniczych. Kolejno dyskusji poddana jest międzynarodowa harmonizacja polityki lotniczej i regulacji lotniczych z prawem i polityką konkurencji. Ta część pracy skupia się na specyficznych cechach prawa konkurencji takich jak jego ekstraterytorialne zastosowanie oraz immunitety antymonopolowe. Omówione zostają tez szczególne problemy prawne związane z funkcjonowaniem aliansów lotniczych, takie jak code-sharing, leasing, franchising, wspólne marki handlowe, a także współpraca joint-venture i właściwe fuzje przewoźników lotniczych. Dalsza debata zmierza w kierunku konkurencji i możliwych konfliktów miedzy prawem transportu lotniczego a innymi reżimami prawnymi, takimi jak prawo kosmiczne, prawo ochrony środowiska czy prawo pracy, które są relewantne dla lotnictwa i rozwijającej się działalności aero-kosmicznej. Publikacja skupia się także na specyficznych problemach prawnych, takich jak uregulowanie turystyki kosmicznej w ramach prawa lotniczego, własność i kontrola przewoźników lotniczych, odpowiednia równowaga między bezpieczeństwem lotniczym a liberalizacją w lotnictwie, rozwój regionalnych inicjatyw liberalizacyjnych, czy eliminowanie luk związanych z dostępnością transportu lotniczego. Unikalną cechą książki jest połączenie różnych perspektyw na omawiane sprawy, zaprezentowanych przez znanych ekspertów sektora lotniczego i kosmicznego, reprezentujących wiodące światowe rynki lotnicze i ośrodki akademickie zajmujące się prawem lotniczym.
Zacytuj dokument
-