×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

National identity as the basis for shaping patriotism in Poland

Artykuł
Czasopismo : Journal of Education, Health and Sport   Tom: 8, Zeszyt: 11, Strony: 321-327
Kamil Roman
2018-11-18 angielski
Link do publicznie dostępnego pełnego tekstu
Identyfikatory
-
Cechy publikacji
-
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • Zrecenzowana naukowo
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( angielski )
-
The identity category is a crucial term describing the political and cultural relationships that occur within a given population. Identity is also a primary term for studying the essence of patriotism. This article attempts to analyze the impact of national identity on shaping patriotic attitudes, attachment to the homeland and civic activity. The publication also contains an overview of the applied solutions in Poland in the area of shaping awareness and national identity of Poles.
Pełny tekst
-
 1. Rodzaj tekstu: Ostateczna wersja wydawcy
 2. Licencja: Creative Commons BY-NC-SA 3.0 PL
 3. Pliki
  1. 6303.pdf, 380 kB Pobierz plik
Bibliografia
-
 1. Chua S., B-Y Sim J., Crossing boundaries: An exploration of how three Social Studies teachers understand and teach patriotism in Singapore, Citizenship Teaching and Learning, 10(1),p.5.
 2. Galar, R., Muszyński J., Waszkiewicz J.,Świdnica w perspektywie pokoleniowej” - Strategia Miasta A.D. 2009.
 3. Grozdanovska E., The Relationship Between National Identity, Subjective Well-Being And Meaning In Life, Suvremena psihologija 19,2016, p 91-93.
 4. Jankowska ,M., Sposoby rozwiązywania kryzysów w teorii psychospołecznego rozwoju E. H. Eriksona w aspekcie rozwoju człowieka i zdrowia psychicznego oraz zaburzeń w rozwoju, Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, nr 4(32),2017,p.51
 5. Konieczna J., Tożsamość narodowa a wartości polityczne, religijne i moralne w transformacji ustrojowej. Ukraina na tle Polski i innych krajów Europy Wschodniej, source:: http: //weber.is.uw.edu.pl/zaklady/zsocog/joanna/Publ/PDF/Rozdzial 1.pdf,p.11
 6. Kornacka- Skwara, Tożsamość narodowa w świetle przemian kulturowych, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie. Seria. Pedagogika, Z XX,2011,s..113
 7. Kuczkiewicz-Fraś, A., Język, jako determinant tożsamości narodowej i państwowej w Pakistanie i Bangladeszu, p.126 Źródło: https: //ruj.Uj.edu.Pl
 8. Mac, A., Stymulowanie rozwoju dziecka w okresie niemowlęcym w doświadczeniach matek, Dobrostan A Edukacja ,XII, p. 162
 9. Marzęcki, R., Stach Ł., Fakt czy artefakt? Patriotyzm w życiu młodego pokolenia Polaków, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Politologica XIII (2014),p.260-261.
 10. Nasza tożsamość–tożsamość świdniczan. Program wychowania patriotycznego Przeznaczony do realizacji w Młodzieżowym Domu Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy. źródło : https://mdk.swidnica.pl/wp-content/uploads/2016/05/program_patriotyczny_2014.pdf.
 11. Ornacka K., Od socjologii do pracy socjalnej. Społeczny fenomen dzieciństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego ,Kraków ,2013 ,p, 44
 12. Paleczny T., Socjologia tożsamości, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008,p.24
 13. Stefaniak K., Etapy rozwoju tożsamości człowieka wg Eriksona ,źródło :http://psychoterapia-polna.warszawa.pl/etapy-rozwoju-tozsamosci-czlowieka-wg-eriksona/
 14. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej,Warszawa,2014,p.38-39 źródło : http://koziej.pl/wp-content/uploads/2015/09/Strategia-BN-pol.pdf.
 15. Suchocka A., Królikowska I., Kreowanie tożsamości kulturowej, jako wyzwanie XXI wieku, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych I Społecznych, Kwartalnik 4/2014s.76
 16. Waszczyńska, K. ,Wokół problematyki tożsamości. Identity. Some theoretical remarks, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego” 2014, nr 6,s.50
 17. Witkowski, L., Versus. O dwoistości strukturalnej faz rozwoju w ekologicznym cyklu życia psychodynamicznego modelu Erika H. Eriksona, Kraków 2015, p. 269-270.
 18. Woszczyńska, K., Wokół problematyki tożsamości. Identity. Some theoretical remarks, Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego,2014,nr.6,p.57-58.
 19. Yuen, T., & Byram, M., National identity, patriotism and studying politics in schools: a case study in Hong Kong. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 37(1),2007,p.24.
Zacytuj dokument
-