Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Aktualnie prowadzone prace

Aktualnie prowadzone prace w systemie PBN

Obszar, którego dotyczą prace

Opis funkcjonalności

 

Planowany termin udostępnienia na środowisku produkcyjnym

PROFIL AUTORA

Zakładka Zarządzanie Profilem Autora – wyświetlanie publikacji analogicznie do listy publikacji w Oficjalnym Profilu Autora oraz możliwość filtrowania i wyszukiwania publikacji w tej zakładce.   W realizacji. Termin zostanie wkrótce uzupełniony.
Możliwość masowego importu publikacji z ORCID   W realizacji. Termin zostanie wkrótce uzupełniony.
Rozszerzenie funkcjonalności Sugestie (publikacje sugerowane) o publikacje, w których osoba występuje w roli redaktora   W realizacji. Termin zostanie wkrótce uzupełniony.

PROFIL INSTYTUCJI

Funkcjonalność umożliwiająca Importerowi Publikacji wygenerowanie oraz wydrukowanie oświadczenia na podstawie danych znajdujących się w Profilu Instytucji   W realizacji. Termin zostanie wkrótce uzupełniony.
Eksport danych z Profilu Instytucji – pobieranie raportów z Profilu Instytucji w formacie xlsx   W realizacji. Termin zostanie wkrótce uzupełniony.
Naprawa błędu dotyczącego wyświetlania w sugestiach oświadczeń publikacji, które podmiot ma już w swoim Profilu Instytucji   W realizacji. Termin zostanie wkrótce uzupełniony.
Checkbox dla Importera Publikacji zaświadczający, że publikacja znajduje się na koncie ORCID osoby.   W realizacji. Termin zostanie wkrótce uzupełniony.

Repozytorium PBN
Umożliwienie edycji zduplikowanych publikacji posiadających ten sam numer ISBN

  W realizacji. Termin zostanie wkrótce uzupełniony.
Poprawa błędu dotyczącego wyszukiwania obiektów (np. czasopism, konferencji) przy dodawaniu publikacji lub dodawaniu/zmianie połączenia na stronie szczegółów publikacji gdy wpisana fraza zawiera niektóre znaki specjalne.   W realizacji. Termin zostanie wkrótce uzupełniony.
Import publikacji sprzed 2017 roku z archiwum Modułu Sprawozdawczego do nowego systemu PBN   W realizacji. Termin zostanie wkrótce uzupełniony.
Naprawa walidacji haseł, która aktualnie nie akceptuje niektórych znaków specjalnych   W realizacji. Termin zostanie wkrótce uzupełniony.

Umożliwienie dodawania nowego rozdziału z widoku szczegółów książki pod redakcją

  marzec 2021 r.

Naprawa błędu dotyczącego braku możliwości dodania afiliacji do publikacji w repozytorium

  marzec 2021 r.

API

Zniesienie wymagania na wpisywanie oświadczenia dla książki pod redakcją

  W realizacji. Termin zostanie wkrótce uzupełniony.

Wyszukiwanie publikacji dla danego autora (osoby) z instytucji w zadanym przedziale lat (dotyczy institution-profile-controller)

  marzec 2021 r.

Dodatkowe zapytanie w person-controller umożliwiające pobieranie danych osoby na podstawie jej numeru ORCID

  marzec 2021 r.

Możliwość usuwania oświadczeń przy pomocy API

  W realizacji. Termin zostanie wkrótce uzupełniony.

Dodanie naturalId (hash numeru PESEL) do struktury endpointa v1/person/institution/{id}

  W realizacji. Termin zostanie wkrótce uzupełniony.

Zmiana dotycząca wymagalności wprowadzania danych w polu editor (informacje o redaktorze naukowym) w książce – pole nie będzie obowiązkowe

  W realizacji. Termin zostanie wkrótce uzupełniony.

Dodatkowe parametry wyszukiwania i pobierania danych – wyszukiwanie według nazwy wydawnictw, konferencji oraz czasopism pochodzących z wykazów ministerialnych, dodatkowo dla czasopism wyszukiwanie po ISSN/eISSN czasopism z wykazów

  W realizacji. Termin zostanie wkrótce uzupełniony.

Naprawa błędu polegającego na braku możliwości zmiany przez API kodu dyscypliny oraz znacznika ORCID

  marzec 2021 r.

Naprawa błędu polegającego na braku możliwości dodanie oświadczenia do instytucji drugiej, jeżeli w instytucji pierwszej takie oświadczenie jest już dodane

  marzec 2021 r.
ADMINISTRACJA – funkcjonalności dla Administratora POL-on Naprawa błędu dotyczącego braku możliwości nadawania ról na środowisku PBN Alpha, pomimo posiadania odpowiednich ról na środowisku produkcyjnym.   W realizacji. Termin zostanie wkrótce uzupełniony.
ADMINISTRACJA – funkcjonalności dla Administratora PBN