Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Aktualności

Wdrożenie nowej wersji Profilu Instytucji – wyłączenie środowiska produkcyjnego

Od 21 maja będzie wdrażana nowa wersja Profilu Instytucji (PI). Wdrożenie zakończy się najpóźniej 24 maja. W tym okresie środowisko produkcyjne PBN będzie niedostępne. Wyłączenie środowiska na ten okres jest niezbędne do poprawnej i kompletnej migracji danych z obecnej wersji PI. 

Celem wdrożenia jest umożliwienie importerom publikacji raportowania publikacji niezgłaszanych do ewaluacji oraz zarządzanie nimi.  

Oprócz migracji wdrożenie obejmie:

  • nowe funkcjonalności do raportowania i zarządzania publikacjami niezgłaszanymi do ewaluacji, 
  • zmianę szaty graficznej PI. 

W odniesieniu do REST API należy podkreślić, że zostaną zachowane wszystkie dotychczasowe końcówki. 

Wraz z wdrożeniem będą udostępnione strony pomocy oraz film instruktażowy dotyczący zarządzania publikacjami w nowym PI. 

Termin wdrożenia środowiska testowego PBN Alpha zostanie przekazany w osobnym komunikacie. 

Za utrudnienia przepraszamy 

Planowane zmiany w Profilu Instytucji

Zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Profilu Instytucji (PI) powinny być sprawozdawane wszystkie publikacje naukowe uczelni i instytutów – zarówno te, które są przekazywane do ewaluacji jakości działalności naukowej, jak i pozostałe. Stanowisko Ministerstwa dostępne jest pod adresem: https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/493869.

W PBN zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany, których celem jest spełnienie wymagań Ministerstwa. Nowe funkcjonalności pozwolą importerom publikacji na raportowanie publikacji niezgłaszanych do ewaluacji oraz zarządzanie nimi. Razem z nowymi funkcjonalnościami PI uzyska nową szatę graficzną.

Zmiany w PI będą wdrożone w taki sposób, aby uniknąć niepotrzebnej pracy importerów publikacji. Zostanie zachowany dotychczasowy sposób sprawozdawania danych na potrzeby ewaluacji, zarówno poprzez aplikację internetową, jak i API. Wszystkie dane publikacji zaraportowane do tej pory przez importerów będą automatycznie przeniesione do nowego PI.

Wdrożenie nowego PI nastąpi w maju br. i zajmie kilka dni. W tym czasie system PBN będzie niedostępny dla użytkowników. Po określeniu dokładnego terminu wdrożenia zostanie on niezwłocznie opublikowany.

Wraz z wdrożeniem zostaną udostępnione strony pomocy oraz materiały instruktarzowe (nagrania wideo) dotyczące zarządzania publikacjami w nowym PI.

Zmiany dotyczące sprawozdawczości w PBN przyniosą korzyści społeczności akademickiej. Wszystkie publikacje zaraportowane do PI będą automatycznie przesyłane do systemu Ludzie Nauki i prezentowane w profilach poszczególnych naukowców. Ponadto, szerszy zakres danych przekazywanych do PBN pozwoli na prowadzenie pełniejszych kwerend bibliograficznych w tym systemie.

Przeniesienie Profilu Autora z PBN do Ludzi Nauki

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy przygotowuje na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego serwis Ludzie Nauki, który będzie największą bazą wiedzy o polskiej nauce. W serwisie będą dostępne profile naukowców, zawierające kompleksowe informacje o przebiegu kariery naukowej oraz dorobku naukowym, w tym o dorobku publikacyjnym. Więcej informacji o serwisie Ludzie Nauki można znaleźć pod adresem: https://ludzie.nauka.gov.pl/#o-projekcie.

Decyzją Ministerstwa dane publikacyjne zawarte w Profilach Autorów PBN będą migrowane do Ludzi Nauki. Aby zapewnić kompletność i stabilność danych w tym procesie, PBN przestanie umożliwiać ich edycję z dniem 29 lutego br. – użytkownicy nie będą mogli dodawać, aktualizować oraz usuwać publikacji w PA.

Profile Autorów wraz z ich zawartością pozostaną widoczne dla użytkowników PBN do czasu zakończenia migracji. Po przeprowadzeniu tego procesu Profile Naukowców w Ludziach Nauki przejmą role pełnione do tej pory przez Profile Autorów. W konsekwencji Profile Autorów nie będą dłużej prezentowane w PBN.

Jesteśmy przekonani, że migracja danych z Profilów Autora do Ludzi Nauki przyniesie Państwu korzyści, które będą wynikać z możliwości zarządzania jednym kontem, zawierającym komplementarne informacje o Państwa osiągnięciach naukowych.

Zespół PBN

Planowane zmiany w logowaniu i rejestracji do systemu PBN

W związku z pracami modernizacyjnymi Polskiej Bibliografii Naukowej planowane są zmiany dotyczące sposobu logowania i rejestracji do systemu.

Z końcem roku (grudzień 2024 r.) uwierzytelnianie użytkowników w systemie PBN będzie odbywać się wyłącznie poprzez Moduł Centralnego Logowania (MCL), dostępny pod adresem https://mcl.opi.org.pl. MCL jest usługą umożliwiającą jednorazowe logowanie się do wszystkich systemów OPI-PIB, w tym do PBN. Tym samym nie będzie możliwe zalogowanie się do PBN za pomocą dotychczasowej strony służącej do uwierzytelniania użytkowników: https://pbn.nauka.gov.pl/auth/login.

W przypadku braku konta w MCL prosimy o jego założenie, a następnie powiązanie z kontem PBN. Instrukcję zakładania konta MCL można znaleźć pod linkiem: https://radon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zakladanie-konta-w-module-centralnego-logowania-mcl. Instrukcja łączenia konta PBN i MCL jest natomiast dostępna pod adresem: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/logowanie-z-opi-pib.

W III kwartale 2024 r. system PBN będzie wymagał rejestracji w MCL oraz połączenia kont PBN-MCL podczas aktualizacji hasła do systemu.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że rejestracja nowych użytkowników PBN w II kwartale 2024 r. będzie odbywać się wyłącznie za pośrednictwem MCL.

Dokładne terminy wprowadzenia zmian w metodach rejestracji i uwierzytelniania w PBN będą przekazywane w kolejnych wpisach.

Nowa funkcjonalność API

W dniu 15.01.2024 r. została dodana możliwość filtrowania według zakresu lat dla końcówki https://pbn.nauka.gov.pl/api/#/search-controller/publicationsUsingPOST

Wdrożenie wersji 23.12.1

W dniu 12.12.2023 r. zaktualizowano system PBN 2.0 do wersji 23.12.1

Wdrożono wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 03.11.2023 r. Wykaz jest dostępny na stronie MEiN pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-03-listopada-2023-r-o-zmianie-i-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

Została zaktualizowana klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych – z klasyfikacji usunięto dyscyplinę „ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków” (kod 211).

Nowa funkcjonalność API

W dniu 17.11.2023 została udostępniona nowa funkcjonalność API. Za pomocą końcówki /v1/person/polon/{uid} jest obecnie możliwe wyszukiwanie metadanych osób nie tylko po UID przypisanym w systemie POL-on do pracownika, ale również po UID przypisanym w tym systemie do doktoranta.

Wdrożenie wersji 23.10.1

W dniu 12.10.2023 r. zaktualizowano system PBN 2.0 do wersji 23.10.1

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu to:

  • prezentowanie kodu dyscypliny w oświadczeniach oraz w raporcie generowanym w zakładce Twoja Jednostka;
  • prezentowanie w raporcie generowanym z w zakładce Twoja Jednostka dodatkowych identyfikatorów osoby: objectId („identyfikator osoby”), uuidPerson („POL-on UUID”).

Najważniejsze modyfikacje API:

  • umożliwienie edycji lub usunięcia wprowadzonego DOI poprzez końcówkę /v1/publications/doi. 

Wdrożenie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 17.07.2023 r.

W dniu 31.08.2023 r. w module PBN 2.0 wdrożono wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 17.07.2023 r. Wykaz jest dostępny na stronie MEiN pod adresem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-17-lipca-2023-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

Wdrożenie wersji 23.8.1

W dniu 24.08.2023 r. zaktualizowano system PBN 2.0 do wersji 23.8.1

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu to:

  • zmiana unikatowości DOI z typu publikacji na unikatowość w obrębie wszystkich rekordów,
  • zmiana w wyszukiwaniu w sekcji Połączenia w szczegółach obiektu w repozytorium,
  • usunięcie z Profilu Instytucji informacji o publikacji w ORCID oraz usunięcie funkcjonalności umożliwiającej zaznaczenie tej opcji.

Najważniejsze modyfikacje API:

  • dodanie filtrowania po latach publikacji do końcówki pobierającej dane z Profilu Autora.