Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Aktualności

Przesunięcie terminu zamknięcia przyjmowania zgłoszeń wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Informujemy, że decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki termin zamknięcia w systemie PBN przyjmowania zgłoszeń do oceny KEN wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe zostaje przesunięty z 28 lutego 2021 r. na 1 marca 2021 r.

Więcej informacji na ten temat przesyłania zgłoszeń znajduje się na stronach pomocy: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/ocena-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe/ 

 

Hackathon

Zaproszenie na hackaton API PBN

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do udziału w wydarzeniu: Hackaton API Polskiej Bibliografii Naukowej.

Wydarzenie odbędzie się 24-25 lutego br. w formule online – na platformie ZOOM oraz z wykorzystaniem bezpłatnego komunikatora internetowego Slack.

Wydarzenie skierowane jest do osób zajmujących się integracją aplikacji Polska Bibliografia Naukowa (PBN) poprzez API w podmiotach szkolnictwa wyższego i nauki.

Wydarzenie podzieliliśmy na dwie części:

Część informacyjna – 24.02.br. w godz. 9:00-9:45, platforma ZOOM.

W trakcie spotkania:

 • przedstawimy krótką prezentację na temat dostępnej dokumentacji API,
 • dokonamy przeglądu projektu implementacji API zamieszczonego w serwisie GitHub,
 • zaprezentujemy opis zawartości stron pomocy PBN dotyczący API,
 • omówimy najczęściej zadawane pytania dotyczące API.

Część konsultacyjna/hackaton – 24-25.02.br. w godz. 9:00-15:00, bezpłatny komunikator internetowy Slack (kanał dedykowany + dedykowane pokoje na platformie Zoom)

Nasi programiści odpowiedzą na pytania i udzielą wyjaśnień na temat API PBN. Ta szybka ścieżka komunikacji umożliwi:

 • rozwiązanie problemów, które pojawiły się w takcie prób implementacji rozwiązania,
 • doprowadzenie do implementacji w środowisku Alpha,
 • przyznanie uprawnień produkcyjnych do rozwiązania.

Wydarzenie ma charakter hackatonu i nie jest szkoleniem z API PBN.

Do udziału w spotkaniu prosimy o wytypowanie osób posiadających wiedzę na temat zasad działania API PBN oraz mających kompetencje w przeprowadzeniu prac związanych z integracją w środowisku PBN Alpha. Prosimy o wcześniejsze przygotowanie problematycznych zagadnień.

Rejestracja zakończona. W przypadku dużego zainteresowania, pierwszeństwo uczestnictwa mają zespoły reprezentujące podmioty posiadające już rolę Menagera Aplikacji na środowisk PBN Alpha.

Link do platformy zoom oraz informacje o kanałach na platformie Slack, zostaną rozesłane do osób zarejestrowanych na dwa dni przed wydarzeniem.

Zachęcamy Państwa do uczestniczenia w naszym wydarzeniu i aktywności – szczególnie w części konsultacyjnej spotkania.

Poniżej znajdziecie Państwo materiały pomocnicze:

REJESTRACJA
Rejestracja zakończona.

Spotkanie informacyjne API POLon

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do udziału w wydarzeniu: Spotkanie informacyjne API POL-on. Spotkanie odbędzie się w dniu 25.02.br. w godz. 12:00-13:00.

W trakcie spotkania:

 • przedstawimy krótką prezentację na temat aktualnego stanu API systemu POL-on,
 • opowiemy pokrótce o zawartości stron pomocy POL-on w zakresie API,
 • omówimy plany rozwoju w zakresie API POL-on na najbliższy rok,
 • omówimy plan następnego spotkania w zakresie API systemu POL, planowanego na kwiecień 2021

Rejestracja zakończona.

Link do platformy zoom zostanie rozesłany do osób zarejestrowanych na dwa dni przed wydarzeniem. 

Wdrożenie wersji 21.04.0

W dniu 15.04.2021 r.  zaktualizowano system do wersji 21.4.0

Najważniejsze modyfikacje API :

Najważniejsze modyfikacje wprowadzone we wdrożeniu: 

 • naprawienie błędu polegającego na wyświetlaniu w Profilu Instytucji w Sugestiach oświadczeń publikacji występujących już na Profilu Instytucji
 • naprawienie błędu dotyczącego scalania publikacji

Ankieta w sprawie kosztów publikowania artykułów naukowych i monografii – przedłużenie terminu składania ankiety

Informujemy, że decyzją MEiN termin składania Ankiety w sprawie kosztów publikowania artykułów naukowych i monografii został przedłużony do dnia 30 kwietnia br.

Pismo przewodnie Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki oraz ankieta znajdują się tutaj :https://badania.opi.org.pl/index.php/254596?lang=pl.

Ewentualne pytania prosimy przesyłać mailowo na adres: http://sekretariat.dn@nauka.gov.pl.

Wdrożenie wersji 21.3.0

W dniu 25.03.2021 r.  zaktualizowano system do wersji 21.3.0

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu: 

 • Repozytorium – wprowadzenie możliwości dodawania rozdziału w widoku szczegółów książki pod redakcją (https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/ksiazka-pod-redakcja-dodawanie-rozdzialu/)
 • Repozytorium – wprowadzenie edycji zduplikowanych publikacji posiadających ten sam numer ISBN/ISMN/DOI. System umożliwia zarówno korektę danych w istniejącym już rekordzie, jak i możliwość wprowadzenia publikacji innego typu z takim samym numerem ISBN/ISMN/DOI jak już istniejący w systemie.
 • Repozytorium; Profil Instytucji – dodanie nowych pól w formularzu dodawania książki oraz książki pod redakcją będącej edycją naukową tekstu źródłowego w zakresie danych do ewaluacji w związku z nowelizacją rozporządzenia o ewaluacji (https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/dane-do-ewaluacji-w-profilu-instytucji/)
 • Profil Instytucji – checkbox dla Importera Publikacji umożliwiający zaznaczenie, że publikacja znajduje się na koncie ORCID danej osoby (https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/publikacja-wyslana-do-orcid-oswiadczenie-dla-importera-publikacji/)
 • Profil Instytucji – możliwość wprowadzenia daty oświadczenia (https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/data-oswiadczenia-w-profilu-instytucji/)
 • Profil Instytucji – możliwość pobrania raportu w formacie xlsx (https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/raport-danych-w-profilu-instytucji/)
 • przywrócenie funkcjonalności „informacja zwrotna w Profilu Instytucji na temat wysłania przez autora publikacji do ORCID”
 • dodanie w PBN wykazu Wydawców Monografii Naukowych (zakładka Wykazy)
 • dodanie nowego pola w formularzu dodawania publikacji przyjmującego identyfikator publikacji z Wirtualnej Biblioteki Nauki
 • naprawa błędu uniemożliwiającego wejście w Profil Autora
 • naprawa błędu w przypadku dodawania autora z użyciem nie ma na liście i wskazaniem numeru ORCID
 • naprawa błędu braku języka czarnogórskiego
 • naprawienie błędu umożliwiającego wprowadzenie dwa razy tego samego numeru DOI z zależności od wielkości liter
 • naprawa błędu przy wysyłaniu publikacji do ORCID
 • naprawa błędu polegającego na dublowaniu dyscyplin przy dodawaniu oświadczenia
 • naprawa błędu polegającego na niepobieraniu danych z systemu Crossref (umożliwienie pobierania publikacji typu „monograph” w przypadku książki, książki pod redakcją oraz tomu pokonferencyjnego. )
 • naprawa błędu uniemożliwiającego dodanie oświadczenia
 • poprawa wyszukiwania obiektów zawierających znaki specjalne
 • wprowadzenie walidacji uniemożliwiającej wprowadzenia dwukrotnie tego samego autora z POL-on w publikacji

Najważniejsze modyfikacje API :

 • zmiana walidacji umożliwiająca przesyłanie książek po redakcją bez wprowadzania oświadczenia dla redaktora naukowego (kolekcja editors)
 • zmiana walidacji umożliwiająca wprowadzenie monografii bez wprowadzania redaktora monografii
 • naprawa błędu walidacji  umożliwiająca zmianę dyscypliny oraz znacznika ORCID
 • naprawa błędu dla publikacji wieloautorskich polegająca na braku możliwości dodania oświadczenia przy pomocy API dla wszystkich autorów publikacji w sytuacji, gdy jeden z nich oświadczył już pracę na Profilu Instytucji

Aktualizacja wykazów

Aktualnie system PBN nie dysponuje najnowszymi wersjami Wykazu Czasopism i Wykazu Wydawnictw. Zostaną one zaimplementowane w możliwie najszybszym terminie. 

 

 

 

 

 

Ankieta w sprawie kosztów publikowania artykułów naukowych i monografii

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało ankietę dla podmiotów naukowych i szkolnictwa wyższego dotyczącą kosztów publikowania artykułów naukowych i monografii u wydawców zewnętrznych. Pismo przewodnie Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki oraz ankieta znajdują się tutaj: https://badania.opi.org.pl/index.php/254596?lang=pl.

Ankietę można wypełnić i przesłać do 30 marca br. 

Ewentualne pytania prosimy przesyłać mailowo na adres: sekretariat.dn@nauka.gov.pl.

Software update

Informacja zwrotna w Profilu Instytucji na temat wysłania publikacji do ORCID

Ze względu na prowadzone aktualnie prace, dotyczące poprawy wydajności procesu, funkcjonalność „informacja zwrotna w Profilu Instytucji na temat wysłania przez autora publikacji do ORCID” (https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/publikacja-wyslana-do-orcid-informacja-zwrotna-w-profilu-instytucji/) nie jest obecnie dostępna. Po ponownym uruchomieniu procesu, informacja o dotychczas wysłanych przez autorów publikacjach pojawi się w Profilach Instytucji, w których te publikacje się znajdują.

Poinformujemy Państwa o ponownym uruchomieniu procesu. 

PBN Profil Instytucji

Szkolenie on-line „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”

W dniach 26-27 stycznia 2021 r. odbyło się szkolenie on-line „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Jedna część prezentacji poświęcona była aplikacji PBN. Dla wszystkich zainteresowanych udostępniamy materiały poszkoleniowe oraz zapis wideo całego wydarzenia.

Podczas szkolenia uczestnicy mogli zadawać pytania, na które twórcy PBN oraz MEiN udzielali odpowiedzi. Lista pytań i odpowiedzi dotyczących PBN znajduje się w bloku tematycznym „PBN – Profil Instytucji” na dedykowanej podstronie. Kliknij tutaj, aby wyświetlić stronę.

Materiały ze szkolenia dostępne są tutaj.

Nagranie wideo z całości szkolenia znajduje się na kanale YouTube OPI PIB. Część dotycząca aplikacji PBN znajduje się tutaj.

API PBN – opis zachodzących walidacji na nadsyłanych publikacjach

Dla podmiotów zainteresowanych masową wymianą danych opracowaliśmy dokument opisujący walidacje na nadsyłanych publikacjach.

Dokument został zamieszczony w sekcji opisującej REST API związane z publikacjami, w części dotyczącej dodawania publikacji (POST /v1/publications): https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/publikacje/

Bezpośredni link do opisu znajduje się tutaj: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wp-content/uploads/2020/12/publikacje-przesylane-przez-API-opis-walidacji-26-01-2020.pdf

Wdrożenie wersji 21.0.0

W dniu 19 stycznia 2021 r. zaktualizowano system do wersji 21.0.0

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wdrożone w tej wersji są następujące:

 • Profil Instytucji – dodatkowe kryterium filtrowania oświadczeń, w których brakuje dyscypliny (na liście dyscyplin dodano  kryterium „brak dyscypliny”, umożliwiające w prosty sposób wyszukać oświadczenia, w których nie została przypisana żadna dyscyplina);
 • uzupełnianie znaku „-” zamiast imienia w przypadku osób nieposiadających imion (zgodnie z interpretacją MNiSW podawanie imienia osoby w publikacjach jest obowiązkowe. W przypadku kiedy osoba w publikacji nie posiada imienia w polu imię uzupełniany jest znak „-„);
 • naprawa błędu związanego z wyświetlaniem Profilu Autora;
 • naprawa błędu w Profilu Instytucji polegającego na braku oznaczenia, że publikacja została przesłana na konto ORCID osoby;
 • naprawa błędu związanego z brakiem wyświetlania instytucji nadrzędnej w przypadku niektórych instytucji niższego rzędu;
 • naprawa błędu polegającego na braku języka greckiego w formularzu dodawania i edycji publikacji;
 • naprawa błędu dotyczącego braku możliwości dodania autora przekładu w rozdziale pochodzącym z książki pod redakcją będącej przekładem.

Ponadto, dla podmiotów zainteresowanych masową wymianą danych opracowaliśmy aplikację demonstrującą sposób integracji z API PBN. Aplikacja dostępna jest tutaj: https://github.com/OPI-LIL/pbn-micro-api-demo 

Jest to przykładowa integracja z API PBN napisana w języku Java. Aplikacja prezentuje korzystanie z wszystkich elementów API począwszy od pozyskania tokenu użytkownika aż do przykładowych zapytań dla dostępnych w API końcówek. Mamy nadzieję, że będzie to dla Państwa przydatne źródło wiedzy oraz inspiracja podczas tworzenia własnych integracji z API PBN.

OPEN API w wersji produkcyjnej PBN

Dokumentacja API w wersji produkcyjnej systemu PBN

Informujemy, że na środowisku produkcyjnym systemu PBN została udostępniona dokumentacja API PBN. Udostępniona wersja API umożliwia: dodawanie i edycję publikacji, import wielu publikacji celem dodania lub edycji, a także pobieranie metadanych publikacji, konferencji, czasopism, instytucji oraz osób w publikacjach.

Link do API na środowisku produkcyjnym PBN

Integracja z API na środowisku produkcyjnym

Korzystanie z wersji produkcyjnej OPEN API będzie możliwe tylko w przypadku prawidłowej integracji na środowisku testowym (PBN Alpha). W celach weryfikacyjnych wymagana będzie prawidłowa autentykacja użytkownika w API oraz prawidłowe dodanie publikacji do systemu PBN (zarówno do Profilu Instytucji, jak i do repozytorium). Wszystkich zainteresowanych masową wymianą danych z systemem PBN zachęcamy do testowania oraz integracji z OPEN API w wersji testowej systemu (PBN Alpha). Rola Menadżera Aplikacji, konieczna dla zarejestrowania aplikacji dla instytucji, w wersji produkcyjnej systemu PBN zostanie nadana po uzyskaniu prawidłowej integracji z OPEN API w wersji testowej PBN (PBN Alpha).

Integracja z API na środowisku produkcyjnym – szczegóły

Aby uzyskać możliwość integracji na środowisku produkcyjnym w pierwszej kolejności wymagane jest zintegrowanie się z API na środowisku testowym (PBN Alpha), a następnie przesłanie zgłoszenia za pomocą systemu Helpdesk w sprawie integracji z API w wersji produkcyjnej. 

Szczegóły dotyczące uzyskania możliwości korzystania z OPEN API w wersji produkcyjnej znajdują się na stronach pomocy systemu PBN kliknij tutaj.

Wdrożenie wersji 20.12.0 na środowisko produkcyjne PBN

W dniu 7 grudnia 2020 r. system PBN został zaktualizowany do wersji 20.12.0 na środowisku produkcyjnym. Najważniejsze funkcjonalności wdrożone w tej wersji to dokumentacja OPEN API, umożliwienie edycji danych dotyczących sekcji Dane do ewaluacji bezpośrednio w Profilu Instytucji oraz oznaczenie w systemie (w repozytorium oraz w Profilu Instytucji) obiektów pochodzących z list ministerialnych oraz obiektów pochodzących z POL-on odpowiednio ikonami MNiSW oraz POL-on.

Poprawka dotycząca czasopism w publikacjach zmigrowanych z PBN MS

W części artykułów zmigrowanych ze starego systemu PBN zostały uzupełnione informacje o czasopismach z listy MNiSW i efekty są już widoczne w Państwa Profilach Instytucji. W pozostałych rekordach mapowanie będzie odbywało się w przyszłości w warstwie pośredniej pomiędzy PBN a SEDN (w trakcie transferu danych). W publikacjach gdzie czasopisma zostały wybrane z listy w Module Sprawozdawczym, PBN będzie przesyłał do SEDN informację o powiązaniu z ministerialnym wykazem. Zmiana nie będzie widoczna w Profilu Instytucji w PBN. Użytkownicy będą widzieli przypisanie odpowiedniej wartości punktowej w aplikacji SEDN. Mapowanie, o którym mowa, będzie zaimplementowane w systemie PBN najpóźniej w styczniu.

Wdrożenie wersji 20.9.0

W dniu 30 września 2020 roku zaktualizowano system do wersji 20.9.0.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wdrożone w tej wersji są następujące:

 • prezentowanie w Profilu Instytucji informacji zwrotnej o wysłaniu publikacji na konto danej osoby w ORCID (szczegóły);
 • scalanie zduplikowanych obiektów w repozytorium – funkcjonalność dla Administratorów PBN;
 • zmiana sposobu raportowania informacji o dacie udostępnienia w Open Access;
 • pobieranie brakujących danych z Crossref w przypadku tworzenia publikacji na podstawie profilu ORCID (szczegóły);
 • modyfikacje w dokumentacji API (m.in. w zakresie daty oświadczeń, zmiana przykładowego adresu serwera);
 • ograniczanie widoku publikacji w Profilu Instytucji według typu publikacji (szczegóły);
 • funkcjonalność zgłoszenia Importerowi Publikacji prośby o zmianę publikacji zweryfikowanej (oznaczonej zieloną tarczą) (szczegóły).

 

Ponadto wdrożono poprawki w następującym zakresie:

 • poprawka w zakresie wyświetlania informacji o błędzie w przypadku checkboxa „”Czasopismo ujęte w jednej z baz…” dla publikacji z lat innych niż 2017-2018 oraz umożliwienie jego poprawienia w przypadku publikacji zaimportowanych z PBN MS;
 • naprawa błędu w zakresie braku walidacji dla pola liczba stron (brak walidacji na format powodował brak możliwości zapisania publikacji, a nie był wyświetlany komunikat błędu)
 • naprawa błędu dotyczącego braku możliwości usunięcia niepowiązanej publikacji;
 • naprawa błędu dotyczącego braku możliwości dodania afiliacji.

OPEN API w wersji testowej PBN (wersja Alpha)

Dokumentacja API w wersji testowej systemu PBN

Informujemy, że na środowisku testowym systemu PBN (PBN Alpha) została udostępniona dokumentacja REST API PBN. Udostępniona wersja testowa API umożliwia: dodawanie i edycję publikacji, import wielu publikacji celem dodania lub edycji, a także pobieranie metadanych publikacji, konferencji, czasopism, instytucji oraz osób w publikacjach. Wszystkich zainteresowanych masową wymianą danych z systemem PBN zachęcamy do testowania rozwiązania oraz zgłaszania uwag poprzez system Helpdesk.

Dokumentacja OPEN API Alpha

Zasilenie PBN Alpha danymi ze środowiska produkcyjnego

Aby umożliwić Państwu pełniejsze korzystanie z testowej wersji API, w dniu 07.09.2020 r. (poniedziałek) zostanie przeprowadzona aktualizacja danych – na wersji testowej dostępne będą dane produkcyjne. W związku z tym możliwe będzie logowanie danymi ze środowiska produkcyjnego. Umożliwimy również resetowanie haseł.

Jak uzyskać możliwość integracji z API?

Przed przystąpieniem do eksploracji końcówek należy zarejestrować aplikację dla instytucji w API w celu pozyskania tokenu aplikacji dla instytucji. Pozyskanie tokenu aplikacji będzie możliwe tylko jeśli w podmiocie istnieje rola Menadżera Aplikacji. Nadawanie ról rozpocznie się po aktualizacji bazy danych PBN Alpha (07.09.2020 r.).

Strony pomocy

Aby ułatwić Państwu korzystanie z API na stronach pomocy systemu PBN zostały zamieszczone informacje dotyczące tej funkcjonalności. Opisano również proces pozyskiwania niezbędnych ról systemowych i tokenów autoryzacyjnych.

Pomoc OPEN API

Wdrożenie wersji 20.8.1

W dniu 18 sierpnia 2020 roku zaktualizowano system do wersji 20.8.1.

 

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wdrożone w tej wersji są następujące:

 • dodatkowe filtry w Profilu Instytucji, m.in. prezentowanie publikacji w Profilu Instytucji z podziałem na poszczególne osoby,
 • usuwanie publikacji z ogólnodostępnego repozytorium PBN,
 • dodawanie, edycja i usuwanie DOI dla istniejących publikacji w repozytorium,
 • usuwanie roli Work Importera przez Administratora z systemu POL-on (INST_ADM/INST_NAUK_ADM),
 • zmiana kolejności autorów w szczegółach publikacji w repozytorium,
 • uproszczenie funkcji dodawania publikacji sugerowanych do Profilu Autora.

 

Ponadto wdrożono poprawki w następującym zakresie:

 • listy wybierania obiektów z list oficjalnych (czasopism, konferencji i wydawnictw pochodzących z wykazu MNiSW oraz osób i instytucji pochodzących z POL-on) podczas dodawania/edycji publikacji;
 • wyszukiwania osób posiadających dwuczłonowe nazwisko na liście wybierania podczas dodawania/edycji publikacji;
 • informacji o zatrudnieniu wybranych pracowników z systemu POL-on i możliwości dodawania oświadczeń dla tych osób;
 • wyszukiwania osób posiadających dwuczłonowe nazwisko w zakładce Pracownicy w Profilu Instytucji;
 • informacji o posiadaniu konta w PBN powiązanego z POL-on dla nowych pracowników w zakładce Pracownicy;
 • informacji o instytucji nadrzędnej w przypadku wybranych instytucji z systemu POL-on;
 • filtrowania po ORCID w zakładce Pracownicy w Profilu Instytucji.

Wdrożenie wersji 20.6.2

W dniu 13 lipca 2020 roku nastąpi przerwa w pracy systemu PBN, która planowo potrwa 1 – 2 dni. W tym czasie planowane jest wdrożenie produkcyjne następujących funkcjonalności:

 • filtrowanie i wyszukiwanie publikacji w Profilu Instytucji;
 • wyświetlanie na górze listy wyboru obiektów pochodzących z list ministerialnych (wydawnictw, czasopism i konferencji) oraz obiektów pochodzących z POL-on (osoby, instytucje);
 • zmiana w ścieżce logowania MCL/ORCID – wyświetlanie dodatkowej informacji jeśli konta MCL/ORCID nie są jeszcze podłączone do PBN;
 • Hub Migracyjny prezentujący wyniki migracji danych z systemu PBN Moduł Sprawozdawczy do obecnego systemu PBN (wraz z funkcjonalnością umożliwiającą przywrócenie do Profilu Instytucji wersji publikacji z PBN MS);
 • usprawnienie procesu aktualizacji publikacji w Profilu Instytucji;
 • lista pracowników zatrudnionych w poszczególnych instytucjach wraz z informacją o powiązaniu przez nich kont PBN i ORCID oraz PBN i POL-on.

 

Dodatkowo zostaną wdrożone poprawki  dla następujących nieprawidłowości:

 • dodawania oświadczeń dla osób (w przypadkach, gdy nie wyświetlała się dyscyplina pracownika)
 • wyszukiwania konferencji i czasopism w zakładce Wykazy;
 • braku możliwości powiązania kont PBN i  POL-on.

Nowości w wersji testowej systemu PBN (PBN Alpha)

Hub Migracyjny – wyniki

Informujemy, że na środowisku testowym systemu PBN (PBN Alpha) została udostępniona nowa funkcjonalność Hub’a Migracyjnego mająca za zadanie zaprezentować wyniki migracji oraz wyjaśnić szczegóły migracji danych z systemu PBN Moduł Sprawozdawczy do nowej aplikacji PBN 2.0. Dodano również funkcjonalność wymuszenia migracji danej publikacji. Środowisko PBN Alpha pracuje na kopii bazy produkcyjnej PBN z 22.06.2020 r. Pierwotne funkcje Huba Migracyjnego nie będą ponownie udostępniane. Więcej informacji o funkcjonalnościach dostępnych jest na stronach pomocy PBN

Hub Migracyjny – wyniki

 

Lista pracowników, którzy połączyli konta ORCID i PBN

W wersji testowej systemu PBN (PBN Alpha) dla Importerów Publikacji reprezentujących poszczególne podmioty naukowe opracowaliśmy funkcjonalność prezentującą informacje o wszystkich pracownikach (byłych i obecnych) tych podmiotów. Funkcjonalność ta powstała w związku z dużym zapotrzebowaniem na raporty zawierające informację o stanie pozwiązywania kont pracowników z PBN, POL-on oraz ORCID. Funkcjonalność jest częścią Profilu Instytucji.

Podpięcie PBN Alpha do produkcyjnego MCL

Środowisko PBN Alpha zostało powiązane z produkcyjnym środowiskiem Modułu Centralnego Logowania OPI PIB (MCL). Onzacza to, że administratorzy instytucjonalni z systemu POL-on mogą się tam logować za pomocą swoich produkcyjnych uprawnień z systemu MCL.

Szkolenia dotyczące obsługi systemu PBN – migracja danych, Profil Instytucji i Profil Autora

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2020 roku o godz. 11:00 odbędzie się webinarium z zakresu obsługi Profilu Instytucji oraz Profilu Autora. Zostanie również omówiona kwestia danych w systemie „po migracji”, gdzie objaśnione zostaną szczegóły migracji. Tematyka będzie obejmowała także różnice pomiędzy Profilem Instytucji i Profilem Autora a repozytorium systemu PBN. Przedstawione zostaną najbliższe plany na rozwój funkcjonalności Profilu Instytucji.

Zaplanowane szkolenia

Modyfikacje w systemie PBN

Informujemy, iż obecnie trwają intensywne prace nad poprawkami dotyczącymi publikacji, które zostały zmigrowane z Modułu Sprawozdawczego do PBN 2.0. W najbliższym czasie poprawki zostaną wdrożone do systemu.

Poprawki dotyczą następujących nieprawidłowości w publikacjach znajdujących się w Profilu Instytucji:

 • brak nazwy wydawnictwa w przypadku książki w widoku publikacji,
 • brakująca informacja o indeksowaniu konferencji w WoS, w przypadku artykułów będących materiałami pokonferencyjnymi,
 • brak wyświetlania daty udostępnienia publikacji w sposób otwarty – sekcja Open Access,
 • błąd w wyświetlaniu informacji o języku publikacji,
 • błędne informacje o Open Access w przypadku artykułów utworzonych z rozdziałów,
 • błąd dotyczący braku wyświetlania danych do ewaluacji w artykułach, nieposiadających informacji o konferencji,
 • błąd dotyczący braku wyświetlania informacji czy książka jest edycją naukową tekstu źródłowego w danych do ewaluacji w przypadku książki pod redakcją.