Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Aktualności

Wdrożenie wersji 23.01.1

W dniu 05.01.2023 r. zaktualizowano system PBN 2.0 do wersji 23.01.1.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu to:

 • wprowadzenie Daty oświadczenia na formularzu dodawania/aktualizacji oświadczenia
 • naprawa błędu związanego z zapisem Daty oświadczenia
 • zmiana logotypu Ministra Edukacji i Nauki w stopce aplikacji
 • ujednolicenie nazwy zakładki „Konto użytkownika” w nawigacji aplikacji
 • poprawa literówki w słownie „Zarejestruj” na formatce logowania do aplikacji
 • ukrycie przycisku Dyskusja w widoku użytkownika niezalogowanego

Wdrożenie wersji 22.12.1

W dniu 21.12.2022 r. zaktualizowano system PBN 2.0 do wersji 22.12.1.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu to:

 • naprawa błędu związanego z rozbieżnościami pomiędzy danymi o autorach w szczegółach publikacji i w połączeniach, skutkującego brakiem możliwości odpięcia autora w publikacji,
 • naprawa błędu powodującego brak możliwości zapisania kosztów publikacji w Profilu Instytucji,
 • zablokowanie możliwości zmiany serii i edycji konferencji w tomie pokonferencyjnym prowadzącej do sytuacji, w której seria lub edycja konferencji połączona z tomem pokonferencyjnym będzie inna, niż w artykułach połączonych z tym samym tomem,
 • przeprowadzenie procesu przywracającego zerwane połączenia: książka pod redakcją – rozdział oraz tom pokonferencyjny – artykuł.

Wdrożenie nowych funkcjonalności w Ankiecie dotyczącej opłat

W dniu 09.12.2022 r. w Ankiecie dotyczącej opłat w Profilu Instytucji została wdrożona funkcjonalność automatycznego zliczania kosztów w ankiecie na podstawie danych o opłatach zaraportowanych w Profilu Instytucji.

Szczegóły dotyczące tej funkcjonalności znajdują się pod tym linkiem.

Należy pamiętać, że dane prezentowane w kolumnach Koszty wg publikacji mają charakter wyłącznie informacyjny i służą weryfikacji poprawności danych wprowadzonych przez podmioty ręcznie do ankiety.

Wdrożenie wersji 22.11.2

W dniu 24.11.2022r zaktualizowano system PBN 2.0 do wersji 22.11.2.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu to:

 • Udostępnienie możliwości wygenerowania raportu z publikacji zgromadzonych w szczegółach podmiotu
 • Dodanie funkcjonalności bezpośredniego identyfikowania użytkownika za pomocą przycisku „TO JA” dla innych ról w publikacji niż autor
 • Wprowadzenie autouzupełniania pól słownikowych na formularzach dodawania/edycji w przypadku, gdy możliwe jest wybranie tylko jednej opcji np. przypisanie dyscypliny naukowej do roli w publikacji na formularzu dodawania/edycji oświadczenia
 • Dodanie paska przewijania do listy wersji obiektów w module Repozytorium
 • Prezentowanie listy Jednostek podległych na formularzu Instytucji w Repozytorium zgodnie z sortowaniem alfabetycznym
 • Poprawienie wyświetlania tytułów przesłanych przez API zawierających w treści znaki specjalne
 • Usunięcie komunikatu dotyczącego konieczności aktualizacji oświadczenia dla tomu pokonferencyjnego
 • Usunięcie ikony lupy przy nazwiskach osób w widoku szczegółów publikacji dla użytkowników niezalogowanych oraz nieposiadających roli systemowej Importera publikacji

Wdrożenie wersji 22.11.1

W dniu 16.11.2022 r. zaktualizowano system do wersji 22.11.1.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu:

 • w ankiecie dotyczącej opłat dodano wyszukiwarkę czasopism w zakładce Artykuły oraz wyszukiwarkę Wydawnictw w zakładce Monografie (szczegóły);
 • umożliwiono pobieranie raportu z ankiety dotyczącej kosztów (do pliku w formacie xlsx) (szczegóły);
 • w formularzu dodawania artykułu -dodanie linku prowadzącego do formularza dodawania Tomu pokonferencyjnego (w przypadku jego braku);
 • w formularzu dodawania publikacji – automatyczna naprawa formatu DOI, w przypadku zastosowania niepoprawnego, ale popularnego formatu (przykładowo zaczynającego się od http://dx.doi.org/*);
 • naprawa błędu związanego z wyświetlaniem publikacji w Profilu Instytucji (przejście w widok publikacji po naciśnięciu przycisku lupki);
 • naprawa błędu związanego z czyszczeniem informacji o wydawnictwie w przypadku edycji czasopisma w repozytorium.

Najważniejsze modyfikacje API:

 • naprawa błędu związanego z brakiem zwracania objectId w węźle journal przy pobieraniu danych w końcówce GET/v1/publications/id/{id}.

Wdrożenie wersji 22.10.2

W dniu 27.10.2022 r. zaktualizowano system do wersji 22.10.2

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu:

 • prezentacja listy publikacji podmiotu w widoku Szczegóły podmiotu w repozytorium,
 • naprawa błędów związanych z edycją publikacji,
 • naprawa błędu związanego z brakiem możliwości edycji wydawnictwa.

Najważniejsze modyfikacje API :

 • umożliwienie edycji w zakresie tokenu aplikacji dla podmiotu – dla użytkowników z rolą Menadżera Aplikacji (szczegóły),
 • dodano dwie nowe końcówki w institution-profile-controller, dotyczące pobierania informacji o opłatach: POST /v1/institutionProfile/publications/search/fees oraz POST /v1/institutionProfile/publications/search/incompleted-fees (szczegóły).

Wdrożenie wersji 22.10.1

W dniu 18.10.2022 r. zaktualizowano system do wersji 22.10.1

Najważniejsze modyfikacje API :

 • umożliwiono edycję pełnych danych publikacji w repozytorium systemu przy pomocy importu API . Możliwość edycji została rozszerzona o edycję połączeń (linków) publikacji.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu:

 • umożliwienie generowania raportu xlsx z zakładki Pracownicy w Profilu Instytucji (szczegóły);
 • przepisanie punktacji czasopism, wydawnictw i konferencji z list ministerialnych na rok 2022,
 • umożliwienie edycji publikacji po wejściu do niej z linku, bez konieczności odświeżania strony aplikacji,
 • umożliwienie edycji danych publikacji na stronie szczegółów w repozytorium dla publikacji posiadających bardzo dużą liczbę autorów lub zawierającą bardzo dużą liczbę referencji z CrossRef.

Wdrożenie wersji 22.6.1

W dniu 09.06.2022 r. zaktualizowano system do wersji 22.6.1

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu:

 • umożliwienie dodawanie opłat za publikacje – opis funkcjonalności
 • dodanie punktów do czasopism, wydawnictw i konferencji z list ministerialnych – rekord obiektu zawiera punkty z ostatniej opublikowanej listy oraz rok ogłoszenia listy
 • w formularzu dodawania publikacji oraz przy edycji publikacji rozdzielono wyszukiwarkę czasopism, wydawnictw i konferencji na obiekty z listy ministerialnej i spoza listy. Domyślnie ustawione jest przeszukiwanie list ministerialnych
 • poprawiono pobieranie publikacji po numerze DOI

Najważniejsze modyfikacje API :

Nagranie z konferencji „POL-on i PBN – planowane i wdrożone zmiany” 31.03.2022 r.

Na kanale YouTube OPI PIB  zostało opublikowane nagranie wideo z konferencji „POL-on i PBN – planowane i wdrożone zmiany” odbywającej się 31.03.2022 r. w Warszawie.

Wydarzenie to było współorganizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym.

Prezentacje z wystąpień są umieszczone w dedykowanym wpisie w Pomocy POL-on.

Materiały po konferencji „POL-on i PBN – planowane i wdrożone zmiany” 31.03.2022 r.

Na stronach Pomocy POL-on zostały opublikowane materiały po konferencji „POL-on i PBN – planowane i wdrożone zmiany” odbywającej się 31.03.2022 r. w Warszawie.

Wydarzenie to było współorganizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym.

Prezentacje z wystąpień są umieszczone w dedykowanym wpisie w Pomocy POL-on. Natomiast nagranie będzie udostępnione w najbliższym czasie.

Dziękujemy za tak liczne uczestnictwo w tym wydarzeniu.

Zaproszenie na konferencję „POL-on i PBN – planowane i wdrożone zmiany”

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym zaprasza na konferencję „POL-on i PBN – planowane i wdrożone zmiany”. Jest ona skierowana do kadry zarządzającej uczelni wyższych.

Spotkanie odbędzie się 31 marca 2022 r. w Warszawie, w formie stacjonarnej. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, na wydarzenie obowiązuje rejestracja poprzez dedykowaną stronę (kliknij w niebieski napis, aby przejść do rejestracji).

Po wydarzeniu zostaną udostępnione prezentacje oraz nagranie całej konferencji – proszę śledzić komunikaty w aktualnościach POL-on.

Harmonogram spotkania: 

10:00 – 10:30   Rejestracja/powitalna kawa

Blok I:

10:30 – 10:45 Powitanie uczestników       

10:45 – 12:30 Harmonogram prac POL-on – przegląd prac planowanych w 2022 r.

 • Studenci w POL-on 2.0
 • Dane finansowe
 • Inwestycje
 • Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów
 • Kształcenie specjalistyczne
 • Postępowania awansowe i doktoranci

12:30 – 13:00 Pytania i odpowiedzi

13:00 – 13:30 Lunch

Blok II:

13:30 – 14:30 Harmonogram prac PBN – przegląd prac planowanych w 2022 r.

 • zmiany w usłudze API oraz połączenie z zewnętrznymi bazami
 • modyfikacje zakresu i wyglądu formularzy
 • nowe funkcjonalności

14:30 – 15:00 Pytania i odpowiedzi

SEDN – przejście na środowisko produkcyjne oraz przedłużenie okresu dobowego odświeżania danych

W nawiązaniu do komunikatu MEiN dotyczącego ewaluacji z dnia 5 stycznia 2022 roku oraz licznymi pytaniami z nim związanymi, chcielibyśmy przekazać Państwu informacje na temat jego implikacji dla działania systemu SEDN:

 • W dniu 17 stycznia 2022 roku udostępnione zostanie środowisko produkcyjne SEDN. Będzie ono dostępne pod adresem: https://sedn.opi.org.pl/
  Środowisko produkcyjne wygląda i działa analogicznie jak dotychczasowa wersja Demo. Konta użytkowników i dane zostały już przeniesione.
  Logowanie do wersji produkcyjnej SEDN bazuje na dotychczasowym koncie, co oznacza, że logujecie się Państwo tym samym loginem i hasłem.
 • Dobowe odświeżanie danych w SEDN będzie trwało do 31 stycznia 2022 roku. Jeśli zajdzie konieczność uzupełnienia braków lub dokonania korekty danych po 17 stycznia, dane te zostaną pobrane z POL-on i PBN do SEDN. Zwracamy jednak ponownie uwagę, że ten dodatkowy czas pomiędzy 17 a 31 stycznia  powinien zostać przeznaczony przede wszystkim na weryfikację wprowadzonych danych oraz wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości.
  Od 1 lutego 2022 roku dane w SEDN nie będą już odświeżane, co oznacza, że jakiekolwiek dane wprowadzone do systemu POL-on lub PBN po 31 stycznia nie będą uwzględnione w procesie ewaluacji.
 • Pragniemy także przypomnieć, że do 31 stycznia kierownicy podmiotów są zobowiązani do złożenia w systemie POL-on oświadczenia potwierdzającego, że dane wprowadzone do systemu są zgodne ze stanem faktycznym.