Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Aktualności

Nowa funkcjonalność API

W dniu 17.11.2023 została udostępniona nowa funkcjonalność API. Za pomocą końcówki /v1/person/polon/{uid} jest obecnie możliwe wyszukiwanie metadanych osób nie tylko po UID przypisanym w systemie POL-on do pracownika, ale również po UID przypisanym w tym systemie do doktoranta.

Wdrożenie wersji 23.10.1

W dniu 12.10.2023 r. zaktualizowano system PBN 2.0 do wersji 23.10.1

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu to:

 • prezentowanie kodu dyscypliny w oświadczeniach oraz w raporcie generowanym w zakładce Twoja Jednostka;
 • prezentowanie w raporcie generowanym z w zakładce Twoja Jednostka dodatkowych identyfikatorów osoby: objectId („identyfikator osoby”), uuidPerson („POL-on UUID”).

Najważniejsze modyfikacje API:

 • umożliwienie edycji lub usunięcia wprowadzonego DOI poprzez końcówkę /v1/publications/doi. 

Wdrożenie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 17.07.2023 r.

W dniu 31.08.2023 r. w module PBN 2.0 wdrożono wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 17.07.2023 r. Wykaz jest dostępny na stronie MEiN pod adresem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-17-lipca-2023-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

Wdrożenie wersji 23.8.1

W dniu 24.08.2023 r. zaktualizowano system PBN 2.0 do wersji 23.8.1

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu to:

 • zmiana unikatowości DOI z typu publikacji na unikatowość w obrębie wszystkich rekordów,
 • zmiana w wyszukiwaniu w sekcji Połączenia w szczegółach obiektu w repozytorium,
 • usunięcie z Profilu Instytucji informacji o publikacji w ORCID oraz usunięcie funkcjonalności umożliwiającej zaznaczenie tej opcji.

Najważniejsze modyfikacje API:

 • dodanie filtrowania po latach publikacji do końcówki pobierającej dane z Profilu Autora.

Wdrożenie wersji 23.7.1 oraz 23.7.2

W dniu 19.07.2023 r. zaktualizowano system PBN 2.0 do wersji 23.7.2.

Najważniejsze modyfikacje API wprowadzone we wdrożeniu to:

 • rozszerzenie uprawnienia tokenów do odczytu o możliwości wyszukiwania i pobierania danych za pomocą końcówek search:
  • /v1/institutionProfile/publications/search/fees
  • /v1/institutionProfile/publications/search/incompleted-fees
  • /v1/search/conferences
  • /v1/search/institutions
  • /v1/search/journals
  • /v1/search/publications
  • /v1/search/publishers
  • /v1/search/persons
 • dodanie parametrów umożliwiających pobieranie publikacji z Profilu Autora dla zdefiniowanego przedziału lat (filtrowanie dotyczące roku publikacji)

W dniu 26.06.2023 r. zaktualizowano system PBN 2.0 do wersji 23.7.1.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu to:

 • wprowadzenie walidacji na format daty (wymagana liczba dodatniaa czterocyfrowa) przy dodawaniu obiektów typu publikacja oraz czasopismo,
 • umożliwienie wyszukiwania przy użyciu przycisku „enter” w zakładkach w Profilu Instytucji.

Prace serwisowe w dniach 20-21.06.2023r.

Szanowni Państwo,

w związku z pracami serwisowymi zaplanowanymi w dniach 20-21.06.2023 r. przez dostawcę infrastruktury nastąpi przerwa techniczna w dostępności logowania przez MCL. Inne funkcjonalności PBN będą niezmiennie dostępne i obsługa systemu w pozostałym zakresie nie powinna ulec zmianie. Prace serwisowe zaplanowane są na dzień 20 czerwca w godzinach 14:00-22:00 oraz 21 czerwca w godzinach 16:00-19:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zespół PBN

Wdrożenie wersji 23.6.1

W dniu 12.06.2023 r. zaktualizowano system PBN 2.0 do wersji 23.6.1.

 • dodano obsługę nowego słownika dyscyplin dla doktorantów;
 • złagodzono walidację przy dodawaniu oświadczenia ewaluacyjnego;
 • zmieniono komunikat walidacyjny w przypadku składania oświadczenia ewaluacyjnego osób nieposiadających oświadczenia o dyscyplinie;
 • wyrównano reprezentację graficzną ikon w aplikacji PBN

Szczegóły dotyczące implementacji nowego słownika dziedzin i dyscyplin w systemie PBN znajdują się pod tym linkiem: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/nowe-dyscypliny-i-zmiana-nazw-dyscyplin-w-pbn/

Wdrożenie wersji 23.5.1

W dniu 16.05.2023 r. zaktualizowano system PBN 2.0 do wersji 23.5.1.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu to:

 • dodawanie publikacji do profilu Autora w trakcie jej zapisywania (przycisk „Zapisz i dodaj do profilu autora”);
 • wyświetlanie informacji o zmianach w API – rejestr zmian API dostępny pod linkiem: https://pbn.nauka.gov.pl/api/changelog;
 • zmiana dotycząca prezentacji danych jakie są zwracane przez API przy zapytaniu o dane osoby w końcówce /v1/person/orcid/{orcidId} – wyświetlanie wyłącznie osoby pochodzącej z POL-on;
 • zmiana kodu i komunikatu odpowiedzi w przypadku importowania publikacji o tym samym typie i numerze ISBN.