Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Aktualności

Rozwijaj z nami PBN! Dołącz do naszego zespołu!

Znasz system Polska Bibliografia Naukowa (PBN)? Chcesz mieć realny wpływ na jego dalszy rozwój? Ruszyła rekrutacja na stanowisko analityk/analityczka w roli właściciela produktu (Product Ownera).

Zapraszamy do współpracy osoby, które mają doświadczenie w korzystaniu z systemu PBN od strony użytkownika, znają mocne i słabe strony tego narzędzia oraz mają wizję jego dalszego rozwoju.

Mile widziane osoby z umiejętnościami analitycznymi, także bez udokumentowanego doświadczeniem na stanowisku analityka.

Wyślij CV na adres kariera@opi.org.pl i razem z nami rozwijaj PBN! Szczegóły ogłoszenia tutaj: https://bip2.opi.org.pl/opi/oferty-pracy/2022-1/16300,Analityk-Projektant-doswiadczony-specjalista-Analityczka-projektantka-doswiadczo.html

Wdrożenie wersji 22.6.1

W dniu 09.06.2022 r. zaktualizowano system do wersji 22.6.1

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu:

 • umożliwienie dodawanie opłat za publikacje – opis funkcjonalności
 • dodanie punktów do czasopism, wydawnictw i konferencji z list ministerialnych – rekord obiektu zawiera punkty z ostatniej opublikowanej listy oraz rok ogłoszenia listy
 • w formularzu dodawania publikacji oraz przy edycji publikacji rozdzielono wyszukiwarkę czasopism, wydawnictw i konferencji na obiekty z listy ministerialnej i spoza listy. Domyślnie ustawione jest przeszukiwanie list ministerialnych
 • poprawiono pobieranie publikacji po numerze DOI

Najważniejsze modyfikacje API :

Nagranie z konferencji „POL-on i PBN – planowane i wdrożone zmiany” 31.03.2022 r.

Na kanale YouTube OPI PIB  zostało opublikowane nagranie wideo z konferencji „POL-on i PBN – planowane i wdrożone zmiany” odbywającej się 31.03.2022 r. w Warszawie.

Wydarzenie to było współorganizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym.

Prezentacje z wystąpień są umieszczone w dedykowanym wpisie w Pomocy POL-on.

Materiały po konferencji „POL-on i PBN – planowane i wdrożone zmiany” 31.03.2022 r.

Na stronach Pomocy POL-on zostały opublikowane materiały po konferencji „POL-on i PBN – planowane i wdrożone zmiany” odbywającej się 31.03.2022 r. w Warszawie.

Wydarzenie to było współorganizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym.

Prezentacje z wystąpień są umieszczone w dedykowanym wpisie w Pomocy POL-on. Natomiast nagranie będzie udostępnione w najbliższym czasie.

Dziękujemy za tak liczne uczestnictwo w tym wydarzeniu.

Zaproszenie na konferencję „POL-on i PBN – planowane i wdrożone zmiany”

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym zaprasza na konferencję „POL-on i PBN – planowane i wdrożone zmiany”. Jest ona skierowana do kadry zarządzającej uczelni wyższych.

Spotkanie odbędzie się 31 marca 2022 r. w Warszawie, w formie stacjonarnej. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, na wydarzenie obowiązuje rejestracja poprzez dedykowaną stronę (kliknij w niebieski napis, aby przejść do rejestracji).

Po wydarzeniu zostaną udostępnione prezentacje oraz nagranie całej konferencji – proszę śledzić komunikaty w aktualnościach POL-on.

Harmonogram spotkania: 

10:00 – 10:30   Rejestracja/powitalna kawa

Blok I:

10:30 – 10:45 Powitanie uczestników       

10:45 – 12:30 Harmonogram prac POL-on – przegląd prac planowanych w 2022 r.

 • Studenci w POL-on 2.0
 • Dane finansowe
 • Inwestycje
 • Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów
 • Kształcenie specjalistyczne
 • Postępowania awansowe i doktoranci

12:30 – 13:00 Pytania i odpowiedzi

13:00 – 13:30 Lunch

Blok II:

13:30 – 14:30 Harmonogram prac PBN – przegląd prac planowanych w 2022 r.

 • zmiany w usłudze API oraz połączenie z zewnętrznymi bazami
 • modyfikacje zakresu i wyglądu formularzy
 • nowe funkcjonalności

14:30 – 15:00 Pytania i odpowiedzi

SEDN – przejście na środowisko produkcyjne oraz przedłużenie okresu dobowego odświeżania danych

W nawiązaniu do komunikatu MEiN dotyczącego ewaluacji z dnia 5 stycznia 2022 roku oraz licznymi pytaniami z nim związanymi, chcielibyśmy przekazać Państwu informacje na temat jego implikacji dla działania systemu SEDN:

 • W dniu 17 stycznia 2022 roku udostępnione zostanie środowisko produkcyjne SEDN. Będzie ono dostępne pod adresem: https://sedn.opi.org.pl/
  Środowisko produkcyjne wygląda i działa analogicznie jak dotychczasowa wersja Demo. Konta użytkowników i dane zostały już przeniesione.
  Logowanie do wersji produkcyjnej SEDN bazuje na dotychczasowym koncie, co oznacza, że logujecie się Państwo tym samym loginem i hasłem.
 • Dobowe odświeżanie danych w SEDN będzie trwało do 31 stycznia 2022 roku. Jeśli zajdzie konieczność uzupełnienia braków lub dokonania korekty danych po 17 stycznia, dane te zostaną pobrane z POL-on i PBN do SEDN. Zwracamy jednak ponownie uwagę, że ten dodatkowy czas pomiędzy 17 a 31 stycznia  powinien zostać przeznaczony przede wszystkim na weryfikację wprowadzonych danych oraz wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości.
  Od 1 lutego 2022 roku dane w SEDN nie będą już odświeżane, co oznacza, że jakiekolwiek dane wprowadzone do systemu POL-on lub PBN po 31 stycznia nie będą uwzględnione w procesie ewaluacji.
 • Pragniemy także przypomnieć, że do 31 stycznia kierownicy podmiotów są zobowiązani do złożenia w systemie POL-on oświadczenia potwierdzającego, że dane wprowadzone do systemu są zgodne ze stanem faktycznym.

 

Komunikat MEiN odnośnie weryfikacji publikacji zamieszczonych w PBN z bazą WoS

Uprzejmie wyjaśniamy, że weryfikacji podlegają jedynie artykuły naukowe ujęte w bazie WoS. Nie są natomiast weryfikowane monografie naukowe oraz wszystkie publikacje z bazy SCOPUS (status „weryfikacja nierozstrzygnięta”). Weryfikacja danych dot. artykułów naukowych z bazą WoS ma jedynie charakter pomocniczy i informacyjny, służący poprawieniu jakości danych i ułatwieniu sprawozdawczości. Negatywna lub nierozstrzygnięta weryfikacja artykułu naukowego z bazą WoS nie przesądza o uwzględnieniu lub nie tej publikacji w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Komunikat MEiN dotyczący ewaluacji

Uprzejmie przypominamy, że termin na wprowadzenie do systemu POL-on (w tym PBN i STUDNIA) danych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej upływa, wyjątkowo, w dniu 17 stycznia 2022 r. Wynika to z faktu, że wskazany w przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w zintegrowanym systemie informacji o szkolnictwie wyższym i nauce POL-on termin 15 stycznia przypada w tym roku w sobotę. Pragniemy również przypomnieć, że zgodnie z przepisem art. 354 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, osoba kierująca podmiotem jest zobowiązana do złożenia w systemie POL-on, do dnia 31 stycznia, oświadczenia potwierdzającego, że dane wprowadzone przez nią do systemu są zgodne ze stanem faktycznym.

Jednocześnie pragniemy wskazać, że okres przypadający między 17 a 31 stycznia br. powinien zostać przeznaczony wyłącznie na weryfikację wprowadzonych danych oraz wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości z tym związanych. W okresie tym w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie dokonanie niewielkich korekt danych lub uzupełnień brakujących informacji.W związku z powyższym podkreślamy, że nie przewiduje się możliwości przedłużenia ww. terminów na zasilanie systemu POL-on danymi na potrzeby procesu ewaluacji działalności naukowej, a także na złożenie powyższego oświadczenia przez kierownika podmiotu. Uprzejmie informujemy, że – w myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej – jakiekolwiek dane wprowadzone do systemu POL-on po 31 stycznia br. nie będą uwzględnione w ramach tego procesu.

Wdrożenie sprostowania do wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dn. 21.12.2021 r.

W dniu dzisiejszym, środa 05.01.2022 r., w module PBN2.0 zostały wdrożone czasopisma i zmiany dla czasopism opublikowane w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-21-grudnia-2021-r-o-zmianie-i-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych).

W ramach wdrożenia dodano nowe czasopisma, poprawiono punkty, naniesiono zmiany wynikające ze sprostowania.

 

Czasowe wyłączenie PBN2.0 (produkcja) w dniu 05.01.2022 r.

UWAGA!

W związku z koniecznością wdrożenia sprostowania do wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dn. 21.12.2021 r. w dniu 05.01.2022 r. w godz. 9.00-12.00 PBN2.0 (produkcja) zostanie wyłączony. Za utrudnienia przepraszamy!

 

Zakończona ekspercka ocena

W dniu 22.12.2021 r. zakończono proces eksperckiej oceny monografii. Z wynikami oceny podmioty zgłaszające monografie mogą zapoznać się na Profilu Instytucji w zakładce „Zbiór zgłoszeń”. Uzasadnienie do oceny zawiera jedynie ocena negatywna.