Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Aktualności

Materiały po konferencji „Przedstawienie zmian w systemach informatycznych wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on” 12-13.10.2021 r.

Na stronach Pomocy POL-on zostały opublikowane materiały po konferencji „Przedstawienie zmian w systemach informatycznych wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on” odbywającej się w dniach 12-13.10.2021 r.

Wydarzenie to było współorganizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym.

Uczestnicy zdali blisko 350 pytań w czasie trwania transmisji. Większość pytań została już opublikowana na dedykowanej stronie. Pozostała cześć jest nadal w trakcie opracowywania przez ekspertów ze strony MEiN oraz OPI PIB, systematycznie będziemy publikować kolejne odpowiedzi.

Nagranie jest dostępne na kanale YouTube OPI PIB, a prezentacje z wystąpień w dedykowanym wpisie w Pomocy POL-on.

Dziękujemy za tak liczne uczestnictwo w tym wydarzeniu.

 

Wdrożenie wersji 21.9.2

W dniu 01.10.2021 r.  zaktualizowano system do wersji 21.9.2.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu: 

 • oddano ekspertom narzędzia umożliwiające przeprowadzenie oceny monografii
 • poprawiono błędy na wykazie konferencji  (Wykazy – Oficjalna lista konferencji) – umożliwiono wyszukiwanie po nazwie skróconej oraz pełnej nazwie wraz z nazwą skróconą
 • poprawiono wyszukiwanie na oficjalnych listach ministerialnych w Wykazach – umożliwiono wyszukiwanie za pomocą klawisza ENTER
 • zaktualizowano linki odsyłające do aktualnych list ministerialnych – zmieniono nazwę przycisku na „Pobierz listę ze strony MEiN”
 • w zakładce Wykazy zmieniono nazwę strony z Wydawca na Wydawnictwa
 • zmieniono kolejność wyświetlania informacji na stronie PBN – jako pierwsze wyświetlają się obecnie Aktualności
 • na Profilu Instytucji dla rozdziałów w monografiach usunięto z Danych do ewaluacji pola dotyczące monografii (dane dotyczące edycji naukowej tekstu źródłowego, źródeł finansowania edycji, informacji czy monografia stanowi tłumaczenie)

Najważniejsze modyfikacje API :

 • umożliwiono dodawanie poprzez API roczników, tomów i numerów dla czasopism występujących już w PBN
 • w przypadku przesłania czasopisma o roczniku, tomie i numerze występujących już w PBN dodano w komunikacie objectId objektu występującego już w bazie
 • dla końcówki GET ​/v1​/conferences​/{conferenceId}​/editions dodano w wynikach wyszukiwania objectId edycji

Zaproszenie na konferencję „Przedstawienie zmian w systemach informatycznych wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on”.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym zaprasza na konferencję online „Przedstawienie zmian w systemach informatycznych wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on”.  

Spotkanie odbędzie się 12 – 13 października 2021 r. w formie on-line.  W związku z ograniczoną liczbą miejsc, na wydarzenie obowiązuje rejestracja. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Harmonogram spotkania:  

12 października 2021 

10.00 – 10.15 Przywitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji. 

10.15-10.30 Harmonogram prac POL-on 2.0 – przegląd prac planowanych do końca 2021 r. 

10.30 -12.00 Wdrożone i planowane zmiany w POL-on 

 • Moduł Pracownicy – wdrożone i planowane zmiany; 
 • Osoby kierujące podmiotem – udostępnienie nowego modułu w systemie POL-on; 
 • Obsługa federacji; 
 • Moduł Studenci w POL-on 2.0 – plany; 
 • Dane finansowe instytucji – omówienie funkcjonalności modułu oraz zmian jakie zaszły lub są w nim planowane; 
 • Moduł Projekty naukowe – omówienie wybranych kwestii merytorycznych; 
 • Opisy wpływu działalności naukowej (Moduł Instytucje) i dowody wpływu (system STUDNIA) – omówienie ścieżki dostępu dla użytkowników. 

12.00-12.15 Sesja pytań i odpowiedzi 

12.15 – 12.30 przerwa 

12.30 – 13.00 Harmonogram prac PBN 2.0 – przegląd prac prowadzonych w 2021 r. 

 • API PBN 2.0; 
 • Walidacja z Web of Science; 
 • Ekspercka ocena monografii; 
 • Zewnętrzne bazy wykorzystywane przez PBN (Crossref, DOI, identyfikator biblioteki nauki, ORCID); 
 • Statystyki dla podmiotów – publikacje w Profilu Instytucji. 

13.00 – 13.15 Sesja pytań i odpowiedzi 

13 października 2021 

10.00 – 11.15 Harmonogram prac SEDN – przegląd prac planowanych do końca 2021 r. 

 • Kryterium I – omówienie obsługi przekształceń podmiotów i federacji; 
 • Kryterium II – przedstawienie wyglądu i założeń modułu; 
 • Kryterium III – przedstawienie wyglądu i założeń modułu; 
 • Moduł Ewaluacja – omówienie wyglądu i założeń modułu. 

11.15 – 11.30 Sesja pytań i odpowiedzi

Wdrożenie w dniu 13.09.2021 r.

W dniu 13.09.2021 r.  przeładowano dane w celu poprawnego ich wyświetlania w systemie SEDN.

Dodatkowo w ramach prac wykonano:

 • korektę nazw wydawnictw – Wydawnictwo Poznańskie i Wydawnictwo Pallottinum
 • zaktualizowano listę konferencji

 

Hackathon

Hackathon API PBN

Zaproszenie na hackathon API PBN

06 października 2021

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do udziału w wydarzeniu: Hackathon API Polskiej Bibliografii Naukowej.

Wydarzenie odbędzie się 6 października br. w formule online – na platformie ZOOM oraz z wykorzystaniem bezpłatnego komunikatora internetowego Slack.

Wydarzenie skierowane jest do osób zajmujących się integracją aplikacji Polska Bibliografia Naukowa (PBN) poprzez API w podmiotach szkolnictwa wyższego i nauki.

Wydarzenie podzieliliśmy na dwie części:

Część informacyjna – 06.10.br. w godz. 9:15-9:45, platforma ZOOM.

W trakcie spotkania:

 • przedstawimy krótką prezentację na temat dostępnej dokumentacji API,
 • dokonamy przeglądu dokumentacji zamieszczonej w aplikacji Swagger,
 • zaprezentujemy opis zawartości stron pomocy PBN dotyczący API.

Część konsultacyjna/hackathon – 06.10.br. w godz. 10:00-14:00, bezpłatny komunikator internetowy Slack

Część konsultacyjna odbędzie się na platformie Slack, gdzie nasi konsultanci odpowiedzą na pytania i udzielą wyjaśnień na temat API PBN. Ta szybka ścieżka komunikacji umożliwi:

 • rozwiązanie problemów, które pojawiły się w takcie prób integracji aplikacji klienckich API,
 • rozwiązanie problemów związanych z importem i eksportem danych przez API.

Wydarzenie ma charakter hackathonu i nie jest szkoleniem z API PBN.

Do udziału w spotkaniu prosimy o wytypowanie osób posiadających wiedzę na temat zasad działania API PBN oraz mających kompetencje w przeprowadzeniu prac związanych z integracją w środowisku PBN Alpha oraz w środowisku produkcyjnym. Prosimy o wcześniejsze przygotowanie problematycznych zagadnień (prośba o posługiwanie się jedynie danymi testowymi). W przypadku potencjalnego wykrycia błędów należy je zgłaszać niezwłocznie do działu Helpdesk (nie czekając na Hackathon).

Rejestracja odbywa się pod następującym adresem: https://zgloszenia.opi.org.pl/zgloszenia-opi-open-api/

Link do platformy zoom oraz informacje o kanałach na platformie Slack, zostaną rozesłane do osób zarejestrowanych na dwa dni przed wydarzeniem.

Zachęcamy Państwa do uczestniczenia w naszym wydarzeniu i aktywności – szczególnie w części konsultacyjnej spotkania.

Poniżej znajdziecie Państwo materiały pomocnicze:

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zagadnień poruszanych na Hackathonie – https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/faq-kategoria/hackathon-api/

 

Komunikat MEiN w sprawie zniesienia obligatoryjności posiadania ORCID dla celów ewaluacyjnych

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (https://legislacja.gov.pl/projekt/12350651/katalog/12812222#12812222) znosi wymóg rejestrowania elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID (Open Researcher and Contributor ID) w systemie POL-on-PBN.

Jak wskazują dane, do tej pory co 4 osoba, której osiągnięcia podlegać będą ewaluacji jakości działalności naukowej, nie powiązała swojego konta ORCID z PBN lub nie posiada identyfikatora ORCID. Tak duża skala mogła niekorzystnie wpłynąć na wyniki ewaluacji, dlatego też zdecydowano o uniezależnieniu ewaluacji jakości działalności naukowej od faktu zaraportowania publikacji do ORCID.

Dotychczas, obecność publikacji na koncie ORCID autora była warunkiem uwzględnienia  publikacji w procesie ewaluacji. Informacja o dopełnieniu obowiązku docelowo trafiała do Profilu Instytucji w PBN, czyli miejsca skąd dane są pobierane do aplikacji SEDN, w której przeprowadzona będzie ocena dorobku publikacyjnego.

Projektowane przepisy przewidują zniesienie obowiązku umieszczania publikacji w rejestrze ORCID, a Polska Bibliografia Naukowa (PBN), działająca w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, uznawana będzie za bazę, o której mowa w art. 265 ust. 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. bazę danych dostępną za pośrednictwem elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami.

Na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej wystarczającym będzie zaraportowanie publikacji do PBN.

Naukowcy nadal będą mieli możliwość logowania się do PBN za pomocą swojego numeru ORCID i będzie on widoczny w Profilu Autora w PBN.

Utrzymana zostanie również możliwość rejestrowania publikacji w ORCID, jednak od tej pory będzie to już tylko fakultatywne.

Poniżej dostępna jest infografika na temat ORCID.

(więcej…)

Wdrożenie wersji 21.8.0.

W dniu 23.08.2021 r.  zaktualizowano system do wersji 21.8.0.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu: 

 • dodanie w zestawieniu publikacji z Profilu Instytucji PBN punktów źródła dla rozdziałów
 • rozszerzenie punktacji dla materiałów konferencyjnych na lata 2017-2018
 • dodanie języka akadyjskiego i sumeryjskiego
 • zmiana położenia i nazwy kafelka Profilu Instytucji na Profil Instytucji PBN

 • korekta punktacji dla czasopisma Historyka. Studia MetodologicznemniswId 483942
 • korekta funkcjonalności zmiany czasopism w szczegółach publikacji

Najważniejsze modyfikacje API :

 • umożliwienie osobom z rolą Menadżera Aplikacji podglądu listy osób generujących tokeny użytkownika w obrębie danej instytucji
 • korekta importu prac z dużą ilością autorów
 • korekta wyświetlania oświadczeń w Profilu Instytucji PBN

Masowa deduplikacja obiektów w PBN – wydawnictwa

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi występowania w module PBN duplikatów rozpoczęliśmy masową deduplikację obiektów, której celem jest ułatwienie użytkownikom pracy w PBN.

W dniu dzisiejszym usunięto z bazy 172081 wydawnictw, które zostały uznane za duplikaty. Dla zdeduplikowanych wydawnictw w historii edycji rekordów pozostawionych w bazie wyświetlana jest informacja o połączeniu tych rekordów z obiektami podpiętymi pierwotnie do usuniętych duplikatów.

W dalszej kolejności dokonamy deduplikacji książek pod redakcją, czasopism oraz konferencji.
O wykonaniu kolejnej deduplikacji poinformujemy osobnym komunikatem.

Wdrożenie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z dn. 22.07.2021 r.

W dniu 02.08.2021 r. wdrożono w PBN Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z dn. 22.07.2021 r. (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe)

W ramach wykazu:

 1. dodano nowe wydawnictwa
 2. usunięto z wykazu wydawnictwo Vandenhoeck & Ruprecht unipress o identyfikatorze 78100. Wydawnictwo to jest już niewybieralne w module PBN. Zgodnie z decyzją MEiN publikacje sprawozdane z tym wydawnictwem zostały przepięte do wydawnictwa Vandenhoeck & Ruprecht Verlage o identyfikatorze 3400 za 200 pkt. 
 3. Zmieniono nazwę dla 10 wydawnictw
 • Vandenhoeck & Ruprecht Verlag na Vandenhoeck & Ruprecht Verlage
 • Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu na Instytut Śląski w Opolu
 • Instytut Elektrotechniki na Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
 • Instytut Lotnictwa na Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica na Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach
 • Instytut Odlewnictwa na Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa w Krakowie
 • Instytut Pojazdów Szynowych TABOR na Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu
 • Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy na Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP na Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie
 • Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku na Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

Wdrożenie wersji 21.7.6.

W dniu 23.07.2021 r.  zaktualizowano system do wersji 21.7.6.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu: 

 • rozszerzenie Sugestii dorobku do dodania na Profilu Autora – w Sugestiach pojawiają się publikacje z inną rolą niż autor (redaktor naukowy, autor przekładu, redaktor naukowy przekładu)
 • naprawa błędu zdublowanych wpisów na liście autorów
 • naprawa błędu braku aktualizacji publikacji na Profilu Autora w przypadku usunięcia lub dodania DOI publikacji
 • naprawa błędu masowego dodawania publikacji z ORCID

Najważniejsze modyfikacje API :

 • umożliwienie usunięcia daty oświadczenia  – w celu usunięcia daty oświadczenia należy w węźle „statements” w „statementDate” wpisać null lub pozostawić pusty string („”)
  1. usuwanie poprzez null –

   „statements”:[
   {
   „disciplineId”: „202”,
   „type”: „AUTHOR”,
   „personObjectId”: „5e7092ac878c28a04739a675”,
   „statementDate”: null
   }
   ]

  2. usuwanie z pustym stringiem –

   „statements”:[
   {
   „disciplineId”: „202”,
   „type”: „AUTHOR”,
   „personObjectId”: „5e7092ac878c28a04739a675”,
   „statementDate”: „”
   }
   ]

 • umożliwiono dodawanie numeru DOI dla publikacji bez DOI – w pliku koniecznym jest podanie ObjectId publikacji, dla której chcemy dodać DOI; żądanie będzie realizowane wyłączenie dla ObjectId bez DOI w PBN i przy podaniu DOI niewystępującego już w PBN

Na stronach pomocy PBN zaktualizowano plik z opisem zachodzących walidacji na nadsyłanych publikacjach – https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/publikacje/

 

Planowane wyłączenie PBN2.0 na środowisku produkcyjnym i testowym (PBN Alpha)

W dniu 23.07. 2021 r. (piątek) planowane jest całodniowe wyłączenie PBN2.0 na środowisku produkcyjnym (https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home)

W dniu 26.07.2021 r. (poniedziałek) planowane jest całodniowe wyłączenie PBN2.0 na środowisku testowym (https://pbn-micro-alpha.opi.org.pl/core/#/home)

Wyłączenie modułów związane jest z wdrażaniem nowych funkcjonalności i poprawą błędów.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wdrożenie wersji 21.7.1

W dniu 12.07.2021 r.  zaktualizowano system do wersji 21.7.1.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu: 

 • uruchomienie funkcjonalności umożliwiającej zgłaszanie monografii do eksperckiej oceny – pełen opis funkcjonalności znajduje się na stronach pomocy PBN https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/ekspercka-ocena-monografii-naukowych/
 • zaimplementowanie wykazu czasopism naukowych i materiałów konferencyjnych z dnia 18 lutego 2021 r.
 • rozszerzenie punktacji za rok 2021 dla wydawnictw z Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe i czasopism z Wykazu czasopism naukowych i materiałów konferencyjnych
 • dodanie brakującego wydawnictwa z Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe i korekta nazw w ramach tego wykazu
 • umożliwienie pobierania osób z Crossref dla publikacji już wprowadzonych do modułu PBN
 • zaimportowanie do PBN Repozytorium prac sprzed 2017 pochodzących z Modułu Sprawozdawczego
 • dodanie w Historii edycji na Core informacji o usunięciu oświadczenia poprzez API

Najważniejsze modyfikacje API :

 • modyfikacja wyświetlania wartości w Profilach Instytucji dla obiektów powiązanych zgodnie z danymi przesłanymi w pliku .json (dla rozdziałów z monografii pod redakcją wydawnictwo, w której została opublikowana monografia zapisywane jest zgodnie z wydawnictwem z pliku. json)
 • dodanie nowych parametrów – areaCode i publicationId –  w końcówce GET ​/v1​/institutionProfile​/publications​/page​/statements
 • naprawa błędu wyszukiwania po orcidId dla końcówki GET ​/v1​/institutionProfile​/publications​/page​/statements
 • naprawa błędu komunikatu  „doi”: „Nie możesz edytować DOI publikacji!” dla publikacji bez DOI