Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Aktualności

SEDN – przejście na środowisko produkcyjne oraz przedłużenie okresu dobowego odświeżania danych

W nawiązaniu do komunikatu MEiN dotyczącego ewaluacji z dnia 5 stycznia 2022 roku oraz licznymi pytaniami z nim związanymi, chcielibyśmy przekazać Państwu informacje na temat jego implikacji dla działania systemu SEDN:

 • W dniu 17 stycznia 2022 roku udostępnione zostanie środowisko produkcyjne SEDN. Będzie ono dostępne pod adresem: https://sedn.opi.org.pl/
  Środowisko produkcyjne wygląda i działa analogicznie jak dotychczasowa wersja Demo. Konta użytkowników i dane zostały już przeniesione.
  Logowanie do wersji produkcyjnej SEDN bazuje na dotychczasowym koncie, co oznacza, że logujecie się Państwo tym samym loginem i hasłem.
 • Dobowe odświeżanie danych w SEDN będzie trwało do 31 stycznia 2022 roku. Jeśli zajdzie konieczność uzupełnienia braków lub dokonania korekty danych po 17 stycznia, dane te zostaną pobrane z POL-on i PBN do SEDN. Zwracamy jednak ponownie uwagę, że ten dodatkowy czas pomiędzy 17 a 31 stycznia  powinien zostać przeznaczony przede wszystkim na weryfikację wprowadzonych danych oraz wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości.
  Od 1 lutego 2022 roku dane w SEDN nie będą już odświeżane, co oznacza, że jakiekolwiek dane wprowadzone do systemu POL-on lub PBN po 31 stycznia nie będą uwzględnione w procesie ewaluacji.
 • Pragniemy także przypomnieć, że do 31 stycznia kierownicy podmiotów są zobowiązani do złożenia w systemie POL-on oświadczenia potwierdzającego, że dane wprowadzone do systemu są zgodne ze stanem faktycznym.

 

Komunikat MEiN odnośnie weryfikacji publikacji zamieszczonych w PBN z bazą WoS

Uprzejmie wyjaśniamy, że weryfikacji podlegają jedynie artykuły naukowe ujęte w bazie WoS. Nie są natomiast weryfikowane monografie naukowe oraz wszystkie publikacje z bazy SCOPUS (status „weryfikacja nierozstrzygnięta”). Weryfikacja danych dot. artykułów naukowych z bazą WoS ma jedynie charakter pomocniczy i informacyjny, służący poprawieniu jakości danych i ułatwieniu sprawozdawczości. Negatywna lub nierozstrzygnięta weryfikacja artykułu naukowego z bazą WoS nie przesądza o uwzględnieniu lub nie tej publikacji w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Komunikat MEiN dotyczący ewaluacji

Uprzejmie przypominamy, że termin na wprowadzenie do systemu POL-on (w tym PBN i STUDNIA) danych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej upływa, wyjątkowo, w dniu 17 stycznia 2022 r. Wynika to z faktu, że wskazany w przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w zintegrowanym systemie informacji o szkolnictwie wyższym i nauce POL-on termin 15 stycznia przypada w tym roku w sobotę. Pragniemy również przypomnieć, że zgodnie z przepisem art. 354 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, osoba kierująca podmiotem jest zobowiązana do złożenia w systemie POL-on, do dnia 31 stycznia, oświadczenia potwierdzającego, że dane wprowadzone przez nią do systemu są zgodne ze stanem faktycznym.

Jednocześnie pragniemy wskazać, że okres przypadający między 17 a 31 stycznia br. powinien zostać przeznaczony wyłącznie na weryfikację wprowadzonych danych oraz wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości z tym związanych. W okresie tym w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie dokonanie niewielkich korekt danych lub uzupełnień brakujących informacji.W związku z powyższym podkreślamy, że nie przewiduje się możliwości przedłużenia ww. terminów na zasilanie systemu POL-on danymi na potrzeby procesu ewaluacji działalności naukowej, a także na złożenie powyższego oświadczenia przez kierownika podmiotu. Uprzejmie informujemy, że – w myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej – jakiekolwiek dane wprowadzone do systemu POL-on po 31 stycznia br. nie będą uwzględnione w ramach tego procesu.

Wdrożenie sprostowania do wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dn. 21.12.2021 r.

W dniu dzisiejszym, środa 05.01.2022 r., w module PBN2.0 zostały wdrożone czasopisma i zmiany dla czasopism opublikowane w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-21-grudnia-2021-r-o-zmianie-i-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych).

W ramach wdrożenia dodano nowe czasopisma, poprawiono punkty, naniesiono zmiany wynikające ze sprostowania.

 

Czasowe wyłączenie PBN2.0 (produkcja) w dniu 05.01.2022 r.

UWAGA!

W związku z koniecznością wdrożenia sprostowania do wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dn. 21.12.2021 r. w dniu 05.01.2022 r. w godz. 9.00-12.00 PBN2.0 (produkcja) zostanie wyłączony. Za utrudnienia przepraszamy!

 

Zakończona ekspercka ocena

W dniu 22.12.2021 r. zakończono proces eksperckiej oceny monografii. Z wynikami oceny podmioty zgłaszające monografie mogą zapoznać się na Profilu Instytucji w zakładce „Zbiór zgłoszeń”. Uzasadnienie do oceny zawiera jedynie ocena negatywna.

Przywrócenie pobierania OTT za pomocą strony internetowej

Uwaga!

W związku ze zgłoszeniami od użytkowników w PBN zostanie przywrócony stary sposób pobierania OTT . Możliwość pobierania OTT za pomocą strony www. będzie dostępna do końca stycznia 2022 r.

W tej chwili trwają analizy, czy możliwe będzie utrzymanie obu wersji pobierania OTT: nowej i starej.

O przywróceniu starego sposobu logowania do API oraz utrzymaniu bądź zniesieniu pobierania OTT przez moduł PBN poinformujemy osobnym komunikatem.

Wdrożenie wersji 21.12.2

W dniu 28.12.2021 r. zaktualizowano system do wersji 21.12.2

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu:

Najważniejsze modyfikacje API :

 • Umożliwienie pobierania One Time Tokenu z poziomu aplikacji (zaktualizowano strony pomocy – https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/uzyskanie-integracji-z-api-pbn/), przy jednoczesnym wycofaniu takiej możliwość przez przeglądarkę internetową
 • API – rozszerzenie person-controller o zwracanie osób z archiwalnym zatrudnieniem w podmiocie (uzupełniono wpisy na stronie pomocy https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/osoby/)
 • Umożliwienie edycji przez API zduplikowanych książek, książek pod redakcją, tomów pokonferencyjnych o tym samym ISBN wraz ze zmianą ISBN na nowy, niewystępujący w bazie – w celu edycji zduplikowanego rekordu należy odwołać się do obiektu, który będzie edytowany poprzez jego objectId oraz numer ISBN
 • Umożliwienie edycji przez API artykułu ze zduplikowanym numerem DOI – w celu edycji zduplikowanego rekordu należy odwołać się do rekordu, który będzie edytowany poprzez jego objectId oraz DOI. UWAGA! edycja DOI w dalszym ciągu jest niemożliwa

Wdrożenie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 01.12.2021 r.

W dniu 15.12.2021 r. w module PBN2.0 wdrożono wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 01.12.2021 r. (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych)

W ramach wdrożenia dodano nowe czasopisma; scalono rekordy czasopism z ujednoliconej listy czasopism z 2017 i obecnego wykazu, nadając im aktualne mniswId; dokonano rozdzielenia rekordów dla czasopism występujących do tej pory jako jedno czasopismo na liście MEiN (należy sprawdzić poprawność wpisów i dokonać ewentualnej korekty); zmieniono punktację; wdrożono nowe konferencje – UWAGA! liczba porządkowa konferencji (w PBN jako mniswId) jest inna niż liczba porządkowa na wykazie. W celu importów poprzez API należy wskazać identyfikatory z PBN. 

Wdrożenie wersji 21.12.1

W dniu 10.12.2021 r.  zaktualizowano system do wersji 21.12.1.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu: 

 • umożliwienie prezentacji podmiotom wyników eksperckiej oceny monografii; UWAGA! wyniki zostaną rozesłane po zakończeniu oceny.
 • wdrożenie przekształceń
 • korekta działania wyszukiwarki autorów
 • korekta wyświetlania publikacji w „Oświadczeniach dla osoby” na Profilu Instytucji dla publikacji, w których osoba złożyła oświadczenie w dwóch rolach
 • dodanie czasopisma Journal of Cybersecurity 2057-2085, 2057-2093 o mniswId 10742