Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Tag: pbn

Nagranie z konferencji „POL-on i PBN – planowane i wdrożone zmiany” 31.03.2022 r.

Na kanale YouTube OPI PIB  zostało opublikowane nagranie wideo z konferencji „POL-on i PBN – planowane i wdrożone zmiany” odbywającej się 31.03.2022 r. w Warszawie.

Wydarzenie to było współorganizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym.

Prezentacje z wystąpień są umieszczone w dedykowanym wpisie w Pomocy POL-on.

Komunikat MEiN w sprawie zniesienia obligatoryjności posiadania ORCID dla celów ewaluacyjnych

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (https://legislacja.gov.pl/projekt/12350651/katalog/12812222#12812222) znosi wymóg rejestrowania elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID (Open Researcher and Contributor ID) w systemie POL-on-PBN.

Jak wskazują dane, do tej pory co 4 osoba, której osiągnięcia podlegać będą ewaluacji jakości działalności naukowej, nie powiązała swojego konta ORCID z PBN lub nie posiada identyfikatora ORCID. Tak duża skala mogła niekorzystnie wpłynąć na wyniki ewaluacji, dlatego też zdecydowano o uniezależnieniu ewaluacji jakości działalności naukowej od faktu zaraportowania publikacji do ORCID.

Dotychczas, obecność publikacji na koncie ORCID autora była warunkiem uwzględnienia  publikacji w procesie ewaluacji. Informacja o dopełnieniu obowiązku docelowo trafiała do Profilu Instytucji w PBN, czyli miejsca skąd dane są pobierane do aplikacji SEDN, w której przeprowadzona będzie ocena dorobku publikacyjnego.

Projektowane przepisy przewidują zniesienie obowiązku umieszczania publikacji w rejestrze ORCID, a Polska Bibliografia Naukowa (PBN), działająca w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, uznawana będzie za bazę, o której mowa w art. 265 ust. 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. bazę danych dostępną za pośrednictwem elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami.

Na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej wystarczającym będzie zaraportowanie publikacji do PBN.

Naukowcy nadal będą mieli możliwość logowania się do PBN za pomocą swojego numeru ORCID i będzie on widoczny w Profilu Autora w PBN.

Utrzymana zostanie również możliwość rejestrowania publikacji w ORCID, jednak od tej pory będzie to już tylko fakultatywne.

Poniżej dostępna jest infografika na temat ORCID.

(więcej…)

System PBN w wersji produkcyjnej

System PBN w wersji produkcyjnej

Oddajemy w Państwa ręce wersję produkcyjną systemu PBN 2.0. Jest to od tej pory jedyna aplikacja systemu PBN, która łączy w sobie funkcjonalności dotychczasowych modułów. Od teraz mogą Państwo dodawać publikacje (od początku lub za pomocą BibTeX) do repozytorium. Ponadto, system podłączony jest do produkcyjnej bazy ORCID, skąd można pobierać i wysyłać pojedyncze publikacje (tym samym realizować poprzez PBN wymóg określony art. 265 ust. 11 Ustawy 2.0).

Funkcjonalności systemu PBN

W systemie PBN istnieje jedno wspólne repozytorium, do którego trafiają wszystkie dodawane publikacje. Udostępniona aplikacja dostarcza także Profil Autora, czyli funkcjonalności dla autorów indywidualnych, oraz Profil Instytucji zawierający pakiet funkcjonalności dla podmiotów. Aktualnie w Państwa ręce oddajemy podstawową wersje Profilu Instytucji. W najbliższym czasie, Profil Instytucji będzie przez nas intensywnie rozwijany i poszerzany o dodatkowe widoki i udogodnienia.

Repozytorium systemu PBN zostało zasilone danymi z Modułu Repozytoryjnego oraz Modułu Sprawozdawczego PBN. Ponadto, na podstawie danych z Modułu Sprawozdawczego (informacji o afiliacjach) dodatkowo utworzono Profile Instytucji.

Podstawowa wersja Profilu Instytucji

Profile Instytucji zostały zasilone publikacjami zgodnie z założeniami migracji – do Profili Instytucji nie zostały zaimportowane publikacje z błędem, a także publikacje bez oznaczonych afiliacji. Ponadto, zgodnie z założeniami, usunęliśmy duplikaty publikacji w ramach podmiotu (duplikaty weryfikowalne po numerze DOI).

Profil Instytucji będzie intensywnie rozwijany. Kolejne funkcjonalności będą wdrażane etapami, tak aby Profil Instytucji był wygodny i przejrzysty.

Publikacje w repozytorium a publikacje w Profilu Instytucji

W Profilach Instytucji znajdują się wersje publikacji, które poprawiali Państwo pracując z Hubem Migracyjnym. Dane w Profilu Instytucji należy odróżniać od danych w repozytorium, ponieważ niejednokrotnie wersja publikacji w Profilu Instytucji nie jest dokładnie tym samym, co publikacja w repozytorium (ponieważ np. pierwsza wersja w repozytorium została zaimportowana z Modułu Repozytoryjnego). Z tego względu w Profilu Instytucji został opracowany dwojaki podgląd publikacji – dane znajdujące się w Profilu oraz dane w repozytorium. W celu uzyskania informacji o działaniu Profilu Instytucji, prosimy o zapoznanie się z materiałami, które zostały zamieszczone na stronach pomocy PBN – kliknij tutaj.

Logowanie do systemu PBN

Aby zalogować się do aplikacji, należy skorzystać ze swoich dotychczasowych danych do logowania. Ponadto uprawnienia Importera Publikacji, które posiadali Państwo w PBN MS, zostały zachowane.

Prosimy o weryfikację danych w Państwa Profilach Instytucji. Jest dużo czasu na ewentualne poprawki, dlatego prosimy nie spieszyć się i spokojnie pracować w systemie. Zachęcamy również Państwa do zgłaszania wszelkich postulatów i uwag.