Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

PBN

Wdrożenie wersji 21.11.1

W dniu 22.11.2021 r.  zaktualizowano system do wersji 21.11.1.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu: 

 • uzupełnienie brakującej punktacji dla czasopism z listy ministerialnej
 • poprawa punktacji dla czasopisma Finance India
 • rozszerzenie raportu xlsx z Profilu Instytucji o ISBN monografii źródłowej oraz Dane do ewaluacji

Najważniejsze modyfikacje API :

Masowa deduplikacja obiektów w PBN – wydawnictwa, czasopisma, numery czasopism

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi występowania w module PBN duplikatów kontynuujemy masową deduplikację obiektów, której celem jest ułatwienie użytkownikom pracy w PBN.
W dniach 3-5 listopada usunięto z bazy 217977 czasopism, które zostały uznane za duplikaty, 61910 zduplikowanych numerów czasopism oraz 8457 zduplikowanych wydawnictw. Dla zdeduplikowanych obiektów w historii edycji rekordów pozostawionych w bazie wyświetlana jest informacja o połączeniu tych rekordów z obiektami podpiętymi pierwotnie do usuniętych duplikatów. Publikacje podpięte do rekordów usuniętych zostały przepięte do rekordów pozostawionych w bazie. W dalszej kolejności dokonamy deduplikacji książek pod redakcją oraz konferencji.
O wykonaniu kolejnej deduplikacji poinformujemy osobnym komunikatem.

Wdrożenie wersji 21.10.1.

W dniu 22.10.2021 r.  zaktualizowano system do wersji 21.10.1.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu: 

 • korekta niepoprawnych zapisów mniswId
 • poprawa błędu logowania dla użytkowników z rolą systemową Przedstawiciel Czasopisma
 • poprawa punktów dla czasopisma Folia Cardiologica (ISSN 2353-7752, e-ISSN 2353-7760)
 • zdjęcie walidacji na stronę internetową serii i edycji konferencji

Najważniejsze modyfikacje API :

 • poprawiono działanie wyszukiwarki /v1/search/publications – umożliwiono wyszukiwanie publikacji po więcej niż jednym autorze
 • umożliwiono nadawanie podmiotom posiadającym token aplikacji odczyt/zapis dodatkowych tokenów tylko do odczytu
 • zdjęto walidację na stronę internetową serii i edycji konferencji
 • dodano do słownika API pozycję ’’Nieznany lub błędny kraj”

Wdrożenie wersji 21.9.2

W dniu 01.10.2021 r.  zaktualizowano system do wersji 21.9.2.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu: 

 • oddano ekspertom narzędzia umożliwiające przeprowadzenie oceny monografii
 • poprawiono błędy na wykazie konferencji  (Wykazy – Oficjalna lista konferencji) – umożliwiono wyszukiwanie po nazwie skróconej oraz pełnej nazwie wraz z nazwą skróconą
 • poprawiono wyszukiwanie na oficjalnych listach ministerialnych w Wykazach – umożliwiono wyszukiwanie za pomocą klawisza ENTER
 • zaktualizowano linki odsyłające do aktualnych list ministerialnych – zmieniono nazwę przycisku na „Pobierz listę ze strony MEiN”
 • w zakładce Wykazy zmieniono nazwę strony z Wydawca na Wydawnictwa
 • zmieniono kolejność wyświetlania informacji na stronie PBN – jako pierwsze wyświetlają się obecnie Aktualności
 • na Profilu Instytucji dla rozdziałów w monografiach usunięto z Danych do ewaluacji pola dotyczące monografii (dane dotyczące edycji naukowej tekstu źródłowego, źródeł finansowania edycji, informacji czy monografia stanowi tłumaczenie)

Najważniejsze modyfikacje API :

 • umożliwiono dodawanie poprzez API roczników, tomów i numerów dla czasopism występujących już w PBN
 • w przypadku przesłania czasopisma o roczniku, tomie i numerze występujących już w PBN dodano w komunikacie objectId objektu występującego już w bazie
 • dla końcówki GET ​/v1​/conferences​/{conferenceId}​/editions dodano w wynikach wyszukiwania objectId edycji

Komunikat MEiN w sprawie zniesienia obligatoryjności posiadania ORCID dla celów ewaluacyjnych

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (https://legislacja.gov.pl/projekt/12350651/katalog/12812222#12812222) znosi wymóg rejestrowania elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID (Open Researcher and Contributor ID) w systemie POL-on-PBN.

Jak wskazują dane, do tej pory co 4 osoba, której osiągnięcia podlegać będą ewaluacji jakości działalności naukowej, nie powiązała swojego konta ORCID z PBN lub nie posiada identyfikatora ORCID. Tak duża skala mogła niekorzystnie wpłynąć na wyniki ewaluacji, dlatego też zdecydowano o uniezależnieniu ewaluacji jakości działalności naukowej od faktu zaraportowania publikacji do ORCID.

Dotychczas, obecność publikacji na koncie ORCID autora była warunkiem uwzględnienia  publikacji w procesie ewaluacji. Informacja o dopełnieniu obowiązku docelowo trafiała do Profilu Instytucji w PBN, czyli miejsca skąd dane są pobierane do aplikacji SEDN, w której przeprowadzona będzie ocena dorobku publikacyjnego.

Projektowane przepisy przewidują zniesienie obowiązku umieszczania publikacji w rejestrze ORCID, a Polska Bibliografia Naukowa (PBN), działająca w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, uznawana będzie za bazę, o której mowa w art. 265 ust. 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. bazę danych dostępną za pośrednictwem elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami.

Na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej wystarczającym będzie zaraportowanie publikacji do PBN.

Naukowcy nadal będą mieli możliwość logowania się do PBN za pomocą swojego numeru ORCID i będzie on widoczny w Profilu Autora w PBN.

Utrzymana zostanie również możliwość rejestrowania publikacji w ORCID, jednak od tej pory będzie to już tylko fakultatywne.

Poniżej dostępna jest infografika na temat ORCID.

(więcej…)

Wdrożenie wersji 21.8.0.

W dniu 23.08.2021 r.  zaktualizowano system do wersji 21.8.0.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu: 

 • dodanie w zestawieniu publikacji z Profilu Instytucji PBN punktów źródła dla rozdziałów
 • rozszerzenie punktacji dla materiałów konferencyjnych na lata 2017-2018
 • dodanie języka akadyjskiego i sumeryjskiego
 • zmiana położenia i nazwy kafelka Profilu Instytucji na Profil Instytucji PBN

 • korekta punktacji dla czasopisma Historyka. Studia MetodologicznemniswId 483942
 • korekta funkcjonalności zmiany czasopism w szczegółach publikacji

Najważniejsze modyfikacje API :

 • umożliwienie osobom z rolą Menadżera Aplikacji podglądu listy osób generujących tokeny użytkownika w obrębie danej instytucji
 • korekta importu prac z dużą ilością autorów
 • korekta wyświetlania oświadczeń w Profilu Instytucji PBN

Masowa deduplikacja obiektów w PBN – wydawnictwa

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi występowania w module PBN duplikatów rozpoczęliśmy masową deduplikację obiektów, której celem jest ułatwienie użytkownikom pracy w PBN.

W dniu dzisiejszym usunięto z bazy 172081 wydawnictw, które zostały uznane za duplikaty. Dla zdeduplikowanych wydawnictw w historii edycji rekordów pozostawionych w bazie wyświetlana jest informacja o połączeniu tych rekordów z obiektami podpiętymi pierwotnie do usuniętych duplikatów.

W dalszej kolejności dokonamy deduplikacji książek pod redakcją, czasopism oraz konferencji.
O wykonaniu kolejnej deduplikacji poinformujemy osobnym komunikatem.

Wdrożenie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z dn. 22.07.2021 r.

W dniu 02.08.2021 r. wdrożono w PBN Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z dn. 22.07.2021 r. (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe)

W ramach wykazu:

 1. dodano nowe wydawnictwa
 2. usunięto z wykazu wydawnictwo Vandenhoeck & Ruprecht unipress o identyfikatorze 78100. Wydawnictwo to jest już niewybieralne w module PBN. Zgodnie z decyzją MEiN publikacje sprawozdane z tym wydawnictwem zostały przepięte do wydawnictwa Vandenhoeck & Ruprecht Verlage o identyfikatorze 3400 za 200 pkt. 
 3. Zmieniono nazwę dla 10 wydawnictw
 • Vandenhoeck & Ruprecht Verlag na Vandenhoeck & Ruprecht Verlage
 • Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu na Instytut Śląski w Opolu
 • Instytut Elektrotechniki na Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
 • Instytut Lotnictwa na Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica na Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach
 • Instytut Odlewnictwa na Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa w Krakowie
 • Instytut Pojazdów Szynowych TABOR na Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu
 • Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy na Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP na Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie
 • Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku na Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku