Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Uncategorized

Wdrożenie wersji 23.5.1

W dniu 16.05.2023 r. zaktualizowano system PBN 2.0 do wersji 23.5.1.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu to:

 • dodawanie publikacji do profilu Autora w trakcie jej zapisywania (przycisk „Zapisz i dodaj do profilu autora”);
 • wyświetlanie informacji o zmianach w API – rejestr zmian API dostępny pod linkiem: https://pbn.nauka.gov.pl/api/changelog;
 • zmiana dotycząca prezentacji danych jakie są zwracane przez API przy zapytaniu o dane osoby w końcówce /v1/person/orcid/{orcidId} – wyświetlanie wyłącznie osoby pochodzącej z POL-on;
 • zmiana kodu i komunikatu odpowiedzi w przypadku importowania publikacji o tym samym typie i numerze ISBN.

SEDN – przejście na środowisko produkcyjne oraz przedłużenie okresu dobowego odświeżania danych

W nawiązaniu do komunikatu MEiN dotyczącego ewaluacji z dnia 5 stycznia 2022 roku oraz licznymi pytaniami z nim związanymi, chcielibyśmy przekazać Państwu informacje na temat jego implikacji dla działania systemu SEDN:

 • W dniu 17 stycznia 2022 roku udostępnione zostanie środowisko produkcyjne SEDN. Będzie ono dostępne pod adresem: https://sedn.opi.org.pl/
  Środowisko produkcyjne wygląda i działa analogicznie jak dotychczasowa wersja Demo. Konta użytkowników i dane zostały już przeniesione.
  Logowanie do wersji produkcyjnej SEDN bazuje na dotychczasowym koncie, co oznacza, że logujecie się Państwo tym samym loginem i hasłem.
 • Dobowe odświeżanie danych w SEDN będzie trwało do 31 stycznia 2022 roku. Jeśli zajdzie konieczność uzupełnienia braków lub dokonania korekty danych po 17 stycznia, dane te zostaną pobrane z POL-on i PBN do SEDN. Zwracamy jednak ponownie uwagę, że ten dodatkowy czas pomiędzy 17 a 31 stycznia  powinien zostać przeznaczony przede wszystkim na weryfikację wprowadzonych danych oraz wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości.
  Od 1 lutego 2022 roku dane w SEDN nie będą już odświeżane, co oznacza, że jakiekolwiek dane wprowadzone do systemu POL-on lub PBN po 31 stycznia nie będą uwzględnione w procesie ewaluacji.
 • Pragniemy także przypomnieć, że do 31 stycznia kierownicy podmiotów są zobowiązani do złożenia w systemie POL-on oświadczenia potwierdzającego, że dane wprowadzone do systemu są zgodne ze stanem faktycznym.

 

Przywrócenie pobierania OTT za pomocą strony internetowej

Uwaga!

W związku ze zgłoszeniami od użytkowników w PBN zostanie przywrócony stary sposób pobierania OTT . Możliwość pobierania OTT za pomocą strony www. będzie dostępna do końca stycznia 2022 r.

W tej chwili trwają analizy, czy możliwe będzie utrzymanie obu wersji pobierania OTT: nowej i starej.

O przywróceniu starego sposobu logowania do API oraz utrzymaniu bądź zniesieniu pobierania OTT przez moduł PBN poinformujemy osobnym komunikatem.

Komunikat MEIN w sprawie przekazywania danych dotyczących osiągnięć naukowych

Uprzejmie przypominamy, że czas pozostały do wprowadzenia danych na potrzeby ewaluacji upływa w dniu 15 stycznia 2022 r., dlatego też prosimy o zintensyfikowanie prac sprawozdawczych (zwłaszcza w zakresie informacji o opisach wpływu w III kryterium ewaluacji), a także zwrócenie szczególnej uwagi na jakość wprowadzanych danych. Równocześnie uprzejmie informujemy, że w systemie SEDN opublikowano liczniki prezentujące liczbę sprawozdanych rekordów w zakresie ewaluacji: https://statystyki-ewaluacja.opi.org.pl/

Pragniemy również zwrócić uwagę, że podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, ujęte w systemie POL-on, zobowiązane są do przekazywania danych dotyczących osiągnięć naukowych nie tylko w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia ewaluacji działalności naukowej, ale wszystkich osiągnięć wymienionych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanych Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.