Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Aktualności

Wdrożenie sprostowania do wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dn. 21.12.2021 r.

W dniu dzisiejszym, środa 05.01.2022 r., w module PBN2.0 zostały wdrożone czasopisma i zmiany dla czasopism opublikowane w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-21-grudnia-2021-r-o-zmianie-i-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych).

W ramach wdrożenia dodano nowe czasopisma, poprawiono punkty, naniesiono zmiany wynikające ze sprostowania.

 

Czasowe wyłączenie PBN2.0 (produkcja) w dniu 05.01.2022 r.

UWAGA!

W związku z koniecznością wdrożenia sprostowania do wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dn. 21.12.2021 r. w dniu 05.01.2022 r. w godz. 9.00-12.00 PBN2.0 (produkcja) zostanie wyłączony. Za utrudnienia przepraszamy!

 

Zakończona ekspercka ocena

W dniu 22.12.2021 r. zakończono proces eksperckiej oceny monografii. Z wynikami oceny podmioty zgłaszające monografie mogą zapoznać się na Profilu Instytucji w zakładce „Zbiór zgłoszeń”. Uzasadnienie do oceny zawiera jedynie ocena negatywna.

Przywrócenie pobierania OTT za pomocą strony internetowej

Uwaga!

W związku ze zgłoszeniami od użytkowników w PBN zostanie przywrócony stary sposób pobierania OTT . Możliwość pobierania OTT za pomocą strony www. będzie dostępna do końca stycznia 2022 r.

W tej chwili trwają analizy, czy możliwe będzie utrzymanie obu wersji pobierania OTT: nowej i starej.

O przywróceniu starego sposobu logowania do API oraz utrzymaniu bądź zniesieniu pobierania OTT przez moduł PBN poinformujemy osobnym komunikatem.

Wdrożenie wersji 21.12.2

W dniu 28.12.2021 r. zaktualizowano system do wersji 21.12.2

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu:

Najważniejsze modyfikacje API :

 • Umożliwienie pobierania One Time Tokenu z poziomu aplikacji (zaktualizowano strony pomocy – https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/uzyskanie-integracji-z-api-pbn/), przy jednoczesnym wycofaniu takiej możliwość przez przeglądarkę internetową
 • API – rozszerzenie person-controller o zwracanie osób z archiwalnym zatrudnieniem w podmiocie (uzupełniono wpisy na stronie pomocy https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/osoby/)
 • Umożliwienie edycji przez API zduplikowanych książek, książek pod redakcją, tomów pokonferencyjnych o tym samym ISBN wraz ze zmianą ISBN na nowy, niewystępujący w bazie – w celu edycji zduplikowanego rekordu należy odwołać się do obiektu, który będzie edytowany poprzez jego objectId oraz numer ISBN
 • Umożliwienie edycji przez API artykułu ze zduplikowanym numerem DOI – w celu edycji zduplikowanego rekordu należy odwołać się do rekordu, który będzie edytowany poprzez jego objectId oraz DOI. UWAGA! edycja DOI w dalszym ciągu jest niemożliwa

Wdrożenie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 01.12.2021 r.

W dniu 15.12.2021 r. w module PBN2.0 wdrożono wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 01.12.2021 r. (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych)

W ramach wdrożenia dodano nowe czasopisma; scalono rekordy czasopism z ujednoliconej listy czasopism z 2017 i obecnego wykazu, nadając im aktualne mniswId; dokonano rozdzielenia rekordów dla czasopism występujących do tej pory jako jedno czasopismo na liście MEiN (należy sprawdzić poprawność wpisów i dokonać ewentualnej korekty); zmieniono punktację; wdrożono nowe konferencje – UWAGA! liczba porządkowa konferencji (w PBN jako mniswId) jest inna niż liczba porządkowa na wykazie. W celu importów poprzez API należy wskazać identyfikatory z PBN. 

Wdrożenie wersji 21.12.1

W dniu 10.12.2021 r.  zaktualizowano system do wersji 21.12.1.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu: 

 • umożliwienie prezentacji podmiotom wyników eksperckiej oceny monografii; UWAGA! wyniki zostaną rozesłane po zakończeniu oceny.
 • wdrożenie przekształceń
 • korekta działania wyszukiwarki autorów
 • korekta wyświetlania publikacji w „Oświadczeniach dla osoby” na Profilu Instytucji dla publikacji, w których osoba złożyła oświadczenie w dwóch rolach
 • dodanie czasopisma Journal of Cybersecurity 2057-2085, 2057-2093 o mniswId 10742

Wdrożenie wersji 21.11.1

W dniu 22.11.2021 r.  zaktualizowano system do wersji 21.11.1.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu: 

 • uzupełnienie brakującej punktacji dla czasopism z listy ministerialnej
 • poprawa punktacji dla czasopisma Finance India
 • rozszerzenie raportu xlsx z Profilu Instytucji o ISBN monografii źródłowej oraz Dane do ewaluacji

Najważniejsze modyfikacje API :

Kurs e-learningowy „Ewaluacja 2022. Kryterium I” na platformie Navoica.pl

Został udostępniony kurs e-learningowy „Ewaluacja 2022. Kryterium I” na platformie Navoica.pl.

W kursie „Ewaluacja 2022. Wstęp” zapoznaliście się Państwo z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi ewaluacji. Omawiane tam były zagadnienia m.in slotu, liczby N, rozumienie ich jest konieczne do udziału w kursie „Ewaluacja 2022.Kryterium I„.

W tym szkoleniu, które jest kontynuacją kursu „Ewaluacja 2022. Wstęp”, zapraszamy Państwa do zapoznania się z pierwszym kryterium ewaluacji, w którym oceniany jest poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności w podmiocie. W szkoleniu omawiamy zasady ewaluacji poszczególnych obszarów objętych Kryterium I, w tym kryteria oceny i zasady przyznawania punktów za poszczególne osiągnięcia. Pokazujemy także przepływ danych o osobach uwzględnionych w ewaluacji oraz ich osiągnięciach do SEDN.

Zadaniem kursu jest przedstawienie zakresu Kryterium I w kontekście uregulowań prawnych dotyczących ewaluacji (z uwzględnieniem zmian z nowelizacji Rozporządzenia o ewaluacji, które obowiązuje od 19 listopada 2021 r.) i przepływu danych w obrębie modułów ekosystemu POL-on.

W kursie szczegółowo omówiono rezultaty działalności naukowej pracowników podmiotu oraz uczestników szkól doktorskich, które oceniane są w ramach tego kryterium w procesie ewaluacji. Są to osiągnięcia publikacyjne, przyznane patenty i prawa ochronne na wzór użytkowy oraz wyłączne prawa hodowców do odmian roślin, a także osiągnięcia artystyczne.

Szczegółowy opis kursu jest dostępny pod tym linkiem, aby zapisać się na kurs należy mieć konto na platformie Navoica.pl.

Komunikat MEIN w sprawie przekazywania danych dotyczących osiągnięć naukowych

Uprzejmie przypominamy, że czas pozostały do wprowadzenia danych na potrzeby ewaluacji upływa w dniu 15 stycznia 2022 r., dlatego też prosimy o zintensyfikowanie prac sprawozdawczych (zwłaszcza w zakresie informacji o opisach wpływu w III kryterium ewaluacji), a także zwrócenie szczególnej uwagi na jakość wprowadzanych danych. Równocześnie uprzejmie informujemy, że w systemie SEDN opublikowano liczniki prezentujące liczbę sprawozdanych rekordów w zakresie ewaluacji: https://statystyki-ewaluacja.opi.org.pl/

Pragniemy również zwrócić uwagę, że podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, ujęte w systemie POL-on, zobowiązane są do przekazywania danych dotyczących osiągnięć naukowych nie tylko w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia ewaluacji działalności naukowej, ale wszystkich osiągnięć wymienionych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanych Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Masowa deduplikacja obiektów w PBN – wydawnictwa, czasopisma, numery czasopism

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi występowania w module PBN duplikatów kontynuujemy masową deduplikację obiektów, której celem jest ułatwienie użytkownikom pracy w PBN.
W dniach 3-5 listopada usunięto z bazy 217977 czasopism, które zostały uznane za duplikaty, 61910 zduplikowanych numerów czasopism oraz 8457 zduplikowanych wydawnictw. Dla zdeduplikowanych obiektów w historii edycji rekordów pozostawionych w bazie wyświetlana jest informacja o połączeniu tych rekordów z obiektami podpiętymi pierwotnie do usuniętych duplikatów. Publikacje podpięte do rekordów usuniętych zostały przepięte do rekordów pozostawionych w bazie. W dalszej kolejności dokonamy deduplikacji książek pod redakcją oraz konferencji.
O wykonaniu kolejnej deduplikacji poinformujemy osobnym komunikatem.