Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Wdrożenie wersji 22.11.2

W dniu 24.11.2022r zaktualizowano system PBN 2.0 do wersji 22.11.2.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu to:

  • Udostępnienie możliwości wygenerowania raportu z publikacji zgromadzonych w szczegółach podmiotu
  • Dodanie funkcjonalności bezpośredniego identyfikowania użytkownika za pomocą przycisku „TO JA” dla innych ról w publikacji niż autor
  • Wprowadzenie autouzupełniania pól słownikowych na formularzach dodawania/edycji w przypadku, gdy możliwe jest wybranie tylko jednej opcji np. przypisanie dyscypliny naukowej do roli w publikacji na formularzu dodawania/edycji oświadczenia
  • Dodanie paska przewijania do listy wersji obiektów w module Repozytorium
  • Prezentowanie listy Jednostek podległych na formularzu Instytucji w Repozytorium zgodnie z sortowaniem alfabetycznym
  • Poprawienie wyświetlania tytułów przesłanych przez API zawierających w treści znaki specjalne
  • Usunięcie komunikatu dotyczącego konieczności aktualizacji oświadczenia dla tomu pokonferencyjnego
  • Usunięcie ikony lupy przy nazwiskach osób w widoku szczegółów publikacji dla użytkowników niezalogowanych oraz nieposiadających roli systemowej Importera publikacji