Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Wdrożenie wersji 23.4.1

Dnia 06.04.2023 r. zaktualizowano moduł PBN do wersji 23.4.1. Najważniejsze modyfikacje obejmują:

 • Wyłączono trwale funkcjonalność Sugestii oświadczeń. Wyłączenie nastąpiło w porozumieniu z MEiN.
 • Wprowadzono alfabetyczne sortowanie list dyscyplin na listach wyboru w komponentach filtrów.

Zmiany w API obejmują:

 • W dokumentacji API (Swagger) dodano nową końcówkę do pobierania słownika dyscyplin: GET​/v2​/dictionary​/disciplines. Jednocześnie stara końcówka została wykreślona. Używanie wykreślonej z dokumentacji końcówki jest nadal możliwe, ale za jej pomocą pobierane są nieaktualne dane.
 • Rozbudowano model danych słownika dyscyplin. Obecnie zwracane są następujące dane:
[
 {
  "disciplines": [
   {
    "code": "string",
    "name": "string",
    "polonCode": "string",
    "scientificFieldName": "string",
    "uuid": "string"
   }
  ],
  "uuid": "string",
  "validityDateFrom": "2023-04-11",
  "validityDateTo": "2023-04-11"
 }
]
 • code – kody dyscypliny w module PBN
 • name – nazwa dyscypliny
 • polonCode – odpowiedni kod dyscypliny w systemie POL-on
 • scientificFieldName – nazwa dziedziny, z której pochodzi dyscyplina
 • uuid – alfanumeryczny kod dyscypliny (uuid)
 • validityDateFrom – data początkowa obowiązywania słownika
 • validityDateTo – data końcowa obowiązywania słownika