Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Komunikat MEiN odnośnie weryfikacji publikacji zamieszczonych w PBN z bazą WoS

Uprzejmie wyjaśniamy, że weryfikacji podlegają jedynie artykuły naukowe ujęte w bazie WoS. Nie są natomiast weryfikowane monografie naukowe oraz wszystkie publikacje z bazy SCOPUS (status „weryfikacja nierozstrzygnięta”). Weryfikacja danych dot. artykułów naukowych z bazą WoS ma jedynie charakter pomocniczy i informacyjny, służący poprawieniu jakości danych i ułatwieniu sprawozdawczości. Negatywna lub nierozstrzygnięta weryfikacja artykułu naukowego z bazą WoS nie przesądza o uwzględnieniu lub nie tej publikacji w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej.