Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Przerwa w pracy w systemie PBN

Wyłączenie systemu PBN Moduł Sprawozdawczy

Zgodnie z informacjami przekazanymi Państwu w poprzednim komunikacie, w dniu 29 kwietnia 2020 roku nastąpi wyłączenie wszystkich elementów ekosystemu PBN. Dzisiaj jest ostatni dzień na pracę w systemie PBN Moduł Sprawozdawczy. Moduł Sprawozdawczy w dniem 29 kwietnia zakończy swoje funkcjonowanie.

Terminy wyłączenia

Planowo wyłączenie systemu PBN potrwa około 7 do 10 dni roboczych, jednak termin ten może ulec zmianie. Przez cały ten czas dostępne będą strony pomocy systemu PBN 2.0, gdzie będą zamieszczone informacje o ewentualnych zmianach. Po tym terminie uruchomiony zostanie system PBN 2.0, który będzie następcą wszystkich poprzednich aplikacji PBN i wyłącznym miejscem pracy z systemem.

Wdrożenie produkcyjne systemu PBN 2.0

Wyłączenie systemu związane jest z wdrożeniem systemu PBN 2.0 w wersji produkcyjnej. System PBN 2.0 zostanie udostępniony w zakresie dodawania i edycji publikacji do repozytorium, zostanie udostępniona także część funkcjonalności Profilu Autora oraz Profilu Instytucji, o czym informowaliśmy Państwa w poprzednim komunikacie. Publikacje, które zostaną przeniesione z PBN MS będzie można edytować w nowym PBN 2.0.

Wydłużenie terminu działania systemu PBN na zasadach dotychczasowych

Zgodnie z art. 60 ust 13 pkt c) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z SARS-CoV-2, okres przejściowy pozwalający na przyjmowanie przez system PBN danych od podmiotów (a więc importy masowe poprzez API, pracę Importerów Publikacji itd.) zostaje przedłużony o rok, to jest do 31 grudnia 2021 r.

Treść ustawy znajduje się tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000695/O/D20200695.pdf

System PBN Moduł Sprawozdawczy – pożegnanie 🙂

Funkcjonujący od 2016 roku Moduł Sprawozdawczy był dotychczas najważniejszą częścią systemu PBN. Był narzędziem dedykowanym do wypełnienia sprawozdawczości ustanowionej przez obowiązujące w danym okresie akty prawne. W 2017 roku z powodzeniem obsłużył proces oceny jednostek naukowych – jego zasoby były źródłem danych o publikacjach służących procesowi ewaluacji za lata 2013-2016. Jednak ze względu na zmianę stanu prawnego, a także aby usprawnić sprawozdawczość podmiotów naukowych, nastąpiła konieczność zastąpienia Modułu Sprawozdawczego nową aplikacją, która będzie stanowiła zbiór danych bibliograficznych publikacji, jednocześnie będąc źródłem danych dla ewaluacji w 2022 roku. Dziękujemy Państwu za pracę z aplikacją PBN MS!