Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Zakończona ekspercka ocena

W dniu 22.12.2021 r. zakończono proces eksperckiej oceny monografii. Z wynikami oceny podmioty zgłaszające monografie mogą zapoznać się na Profilu Instytucji w zakładce „Zbiór zgłoszeń”. Uzasadnienie do oceny zawiera jedynie ocena negatywna.