Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Migracja danych z Modułu Sprawozdawczego PBN do PBN 2.0

Hub Migracyjny – wersja produkcyjna

Oddajemy w Państwa ręce Hub Migracyjny – narzędzie, które pozwoli na migrację danych wprowadzanych dotychczas do systemu PBN Moduł Sprawozdawczy (PBN MS). Tym samym, w dniu dzisiejszym mogą Państwo rozpocząć pracę z migracją danych. Przewidywany czas na wykonywanie prac z narzędziem to ok. 5 tygodni.

https://pbn.nauka.gov.pl/mhub/#/home

Importer Publikacji dla całego podmiotu

Użytkownikami uprawnionymi do wykonywania operacji w procesie migracji są Importerzy Publikacji dla całego podmiotu (np. Importer Publikacji dla Uniwersytetu Warszawskiego). Wynika to ze specyfiki zadań w procesie migracji (np. wskazywanie publikacji do przeniesienia do PBN 2.0 w przypadku duplikatów na wydziałach). Bardzo prosimy o zwrócenie się do Państwa administratorów POL-on z prośbą o przyznanie odpowiedniej roli.

Zadania do wykonania w procesie migracji – zmiany w Module Sprawozdawczym

Zadania, które należy wykonać w związku z migracją danych to wskazanie jednej wersji publikacji do przeniesienia do PBN 2.0 w przypadku duplikatów na wydziałach oraz poprawki błędów. Błędy należy poprawić w Module Sprawozdawczym PBN. Aby umożliwić Państwu dokonywanie edycji wszystkich danych w publikacjach, w Module Sprawozdawczym PBN przywróciliśmy formularze dodawania konferencji w każdym typie publikacji.

Strona pomocy systemu PBN 2.0

Aby ułatwić Państwu pracę z migracją danych, na stronach pomocy zamieściliśmy szczegółowe informacje dotyczące migracji (założenia migracji, opis konwersji typów publikacji, funkcjonalności Huba Migracyjnego). Można je znaleźć tutaj.

Rezygnacja podmiotu z migracji danych przy pomocy narzędzia

W związku z pytaniami o możliwość wprowadzenia danych do PBN 2.0 z pominięciem procesu migracji danych za pomocą Huba Migracyjnego, informujemy o możliwości zgłoszenia rezygnacji z procesu. Rezygnacja jest możliwa dla podmiotu, jako całości (np. cała Politechnika Warszawska, nie poszczególne wydziały). Aby zgłosić rezygnację z procesu migracji danych prosimy Importerów Publikacji z rolą do całego podmiotu o przesyłanie oficjalnych zgłoszeń poprzez system Helpdesk. Rezygnacja z migracji danych będzie skutkowała tym, że do PBN 2.0 nie zostaną przeniesione żadne publikacje dotychczas gromadzone w PBN MS. Wszystkie dane będą wymagały ponownego ich wprowadzenia od początku do systemu PBN 2.0. Informujemy, że nie jest jeszcze znany termin udostępnienia API do masowego importu danych, co oznacza, że masowe wprowadzenie danych będzie w najbliższym czasie niemożliwe.

Skutki braku działań w Hubie Migracyjnym

W przypadku, gdy dany podmiot nie podejmie pracy w Hubie Migracyjnym i nie zgłosi chęci rezygnacji z procesu, spośród duplikatów, które znajdują się w systemie PBN MS, narzędzie przeniesie losowo wybraną, jedną wersję publikacji do PBN 2.0. Ponadto, publikacje niespełniające wymogów rozporządzenia (brakujący lub błędny DOI; brakujący lub błędny ISBN w przypadku monografii) nie zostaną w ogóle przeniesione do PBN 2.0 – Hub Migracyjny nie przesyła w tym zakresie powiadomień. Prosimy więc Państwa o podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia migracji danych w Państwa podmiotach.