Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Przesunięcie terminu zakończenia pracy w Hubie Migracyjnym

Hub Migracyjny PBN – nowy termin

Informujemy, że termin na pracę z narzędziem Hub Migracyjny zostaje wydłużony do dnia 24 kwietnia 2020 r.

https://pbn.nauka.gov.pl/mhub/#/home

Hub Migracyjny – narzędzie umożliwiające migrację danych z PBN MS do PBN 2.0

Narzędzie Hub Migracyjny ma na celu umożliwienie migracji danych wprowadzanych dotychczas do systemu PBN Moduł Sprawozdawczy. Edycja publikacji jest możliwa w Module Sprawozdawczym PBN. Przypominamy, że użytkownikami uprawnionymi do wykonywania operacji w procesie migracji są Importerzy Publikacji dla całego podmiotu (np. Importer Publikacji dla Uniwersytetu Warszawskiego). Wynika to ze specyfiki zadań w procesie migracji (np. wskazywanie publikacji do przeniesienia do PBN 2.0 w przypadku duplikatów na wydziałach). Bardzo prosimy o zwrócenie się do Państwa administratorów POL-on z prośbą o przyznanie odpowiedniej roli.

Więcej informacji na temat migracji danych można znaleźć na stronie: Praca w Hubie Migracyjnym

Brak działań w Hubie Migracyjnym

Zwracamy uwagę, iż w przypadku, gdy dany podmiot nie podejmie pracy w Hubie Migracyjnym, a także nie zgłosi chęci rezygnacji z procesu (co jest możliwe za pośrednictwem zespołu Helpdesk), spośród duplikatów, które znajdują się w systemie PBN MS, narzędzie przeniesie losowo wybraną, jedną wersję publikacji do PBN 2.0. Ponadto, publikacje niespełniające wymogów rozporządzenia nie zostaną w ogóle przeniesione do PBN 2.0 – Hub Migracyjny nie przesyła w tym zakresie powiadomień. Prosimy więc Państwa o podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia migracji danych w Państwa podmiotach.