Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Praca w Hubie Migracyjnym

UWAGA! W momencie gdy na górze ekranu wyświetlany jest pomarańczowy pasek informujący o aktualizacji danych,  dane prezentowane w narzędziu mogą być niekompletne. Aktualizacja dotyczy danych w Hubie Migracyjnym względem danych zawartych w Module Sprawozdawczym.

Aby rozpocząć pracę z migracją w dedykowanym narzędziu należy wybrać rolę Importera Publikacji dla całego podmiotu. W przypadku wyboru roli Importer Publikacji do wydziału, system zaprezentuje 0 zdarzeń.

Wybór roli jest dostępny w prawym górnym rogu na stronie głównej systemu.

Po wyborze roli system zaprezentuje dane dotyczące w publikacji w całym podmiocie wraz z procentową wartością zdarzeń wprowadzonych w pełni poprawnie oraz ogólnymi informacjami na temat znalezionych błędów. 

W celu przejrzenia szczegółów wszystkich publikacji należy kliknąć w zakładkę Zdarzenia. Zakładka prezentuje wszystkie zdarzenia, które zostały zaraportowane przez podmiot do Modułu Sprawozdawczego PBN – zarówno poprawne, jak i zdarzenia z błędami.

W celu przeglądania prac zawierających błędy  należy przejść do zakładki Zdarzenia z błędami, gdzie prezentowane są tylko te publikacje, które wymagają podjęcia działań ze strony Importera Publikacji lub wymagają jego uwagi (bo np. system sam uzupełnił język publikacji).

Widok wszystkich zdarzeń i zdarzeń z błędami został wyposażony w filtry, które ułatwią przeglądanie publikacji i dokonywanie w nich poprawek. Filtry i rodzaje błędów zostały opisane na stronie: Poprawki błędów

Szczegóły dotyczące błędów dostępne są po rozwinięciu widoku poszczególnych publikacji. 

W widoku publikacji dostępne są następujące przyciski:

SZCZEGÓŁY – wybranie tego przycisku przeniesie Importera do szczegółów publikacji w Module Sprawozdawczym PBN
EDYTUJ – edycja publikacji jest możliwa w Module Sprawozdawczym PBN
NIE PRZENOŚ – oznaczenie publikacji tym przyciskiem spowoduje, że publikacja nie zostanie przeniesiona do PBN 2.0
PRZENIEŚ – jeśli uprzednio oznaczono publikację jako „nie do przeniesienia”, wywołanie tego przycisku spowoduje powrót do domyślnego ustawienia