Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Ankieta dotycząca kosztów za publikacje

Zgodnie z komunikatem Ministra ds. edukacji i nauki z dnia 02.11.2022r. dot. obowiązku sprawozdawczego w zakresie kosztów opłat za artykuły naukowe i monografie, wprowadzonego nowelizacją rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 grudnia 2021 roku, w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (link) w systemie PBN została udostępniona dla podmiotów ankieta dotycząca kosztów opłat poniesionych na rzecz artykułów opublikowanych i monografii wydanych w latach 2020-2021. Termin jej uzupełnienia został wyznaczony na 31 stycznia 2023 roku.

Formularze ankiety są dostępne w Profilu Instytucji, w zakładce Ankieta dotycząca opłat (1). Ankieta została podzielona na dwie części:
Artykuły (2) – formularz gromadzący zbiorcze dane na temat kosztów za publikowanie artykułów w czasopismach z podziałem na lata 2020 i 2021
Monografie (3) – formularz gromadzący zbiorcze dane na temat kosztów za publikowanie monografii (monografii oraz monografii pod redakcją, bez rozdziałów) w wydawnictwach z podziałem na lata 2020 i 2021.

Dane, które system PBN posiada w swoich zasobach, w tym:
– tytuł czasopisma,
– ISSN/eISSN,
– liczba artykułów oddzielnie za rok 2020 i oddzielnie za rok 2021,
– tytuł wydawnictwa,
– liczba monografii oddzielnie za rok 2020 i oddzielnie za rok 2021,
zostały automatycznie uzupełnione, na podstawie informacji zaraportowanych w Profilach Instytucji poszczególnych podmiotów i nie podlegają edycji. NIE SĄ również odświeżane (dodanie publikacji do nowego czasopisma/wydawnictwa nie skutkuje pojawieniem się go na liście).

Wprowadzanie do ankiety informacji o kosztach

W formularzach należy wprowadzić wyłącznie wartości kwotowe w dedykowanych ku temu polach – w kolumnie Łączny koszt w zł 2020 (4) oraz w kolumnie Łączny koszt w zł 2021 (5). W poszczególnych polach formularza należy wprowadzać koszty zbiorcze w roku 2020 lub 2021 za artykuły opublikowane w konkretnym czasopiśmie oraz koszty zbiorcze w roku 2020 lub 2021 za monografie wydane w konkretnym wydawnictwie.

W przypadku gdy w danym roku podmiot nie posiada zaraportowanych publikacji z czasopisma lub wydawnictwa, które występuje w formularzu, pole dedykowane do wprowadzenia kwoty jest nieaktywne.

Aby zapisać stronę formularza należy wybrać przycisk ZAPISZ ZMIANY (6) – przycisk ten jest nieaktywny jeżeli na stronie formularza nie dokonano żadnych zmian. Jednocześnie, jeżeli w formularzu wprowadzone zostały zmiany, nie jest możliwe przejście do kolejnej strony bez ich zapisania lub anulowania przy pomocy przycisku ANULUJ ZMIANY (7).

Wyszukiwarka w ankiecie dotyczącej opłat

Zakładka Ankieta dotycząca opłat została wzbogacona o możliwość filtrowania według kryteriów:
– w części dotyczącej artykułów możliwe jest filtrowanie według tytułu, ISSN lub eISSN czasopisma;
– w części dotyczącej monografii możliwe jest filtrowanie według nazwy wydawnictwa.

Wywołanie akcji wyszukiwania jest możliwe po naciśnięciu przycisku FILTRUJ (8).

Raport z Ankiety dotyczącej opłat

Do zakładki Ankieta dotycząca opłat dodano możliwość pobrania raportu w pliku .xlsx. Przycisk służący do pobrania raportu (9) znajduje się po lewej stronie ekranu, nad ankietą. Naciśnięcie przycisku generuje jeden raport obejmujący zarówno artykuły, jak i monografie. Dane w raporcie prezentowane w oddzielnych zakładkach. Liczba wierszy w wygenerowanym raporcie odpowiada informacjom prezentowanym w aplikacji. Raport generowany jest każdorazowo po naciśnięciu przycisku, po czym można go pobrać na dysk lokalny użytkownika.