Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Książka pod redakcją: Dane podstawowe

WAŻNE!! Aby zaraportować rozdział w monografii, w pierwszej kolejności należy zaraportować dane o książce, z której rozdział ten pochodzi. Służy do tego formularz wprowadzania książki pod redakcją. Książka pod redakcją jest tożsama z monografią z oznaczonym autorstwem rozdziałów.

Monografię, w której zostało wskazane autorstwo każdego z rozdziałów, należy wprowadzić jako książkę pod redakcją, a następnie zaraportować każdy rozdział odrębnie. Również w przypadku, gdy książka nie posiada wskazanego redaktora naukowego. 

Należy wprowadzić wymagane dane:

Identyfikator DOI – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego, a w przypadku jego braku – adres strony internetowej zawierającej pełny tekst monografii naukowej, jeżeli znajduje się w otwartym dostępie, albo adres strony internetowej zawierającej informacje o monografii; pole wymagane, jeśli nie zostanie wprowadzony link do publikacji poniżej – można zaraportować obydwa pola. System sprawdza fakt istnienia podanego numeru w bazie DOI: https://www.doi.org/, a także unikatowość DOI w ramach jednego typu publikacji w PBN. Jeśli podany przez użytkownika nr DOI istnieje w bazie w ramach tego samego typu, system nie pozwala zapisać publikacji z takim numerem i wyświetla stosowny komunikat.

POBIERZ DANE Z SYSTEMU CROSSREF – za pomocą identyfikatora DOI system PBN umożliwia uzupełnienie danych w formularzu dodawania publikacji w oparciu o dane znajdujące się w systemie Crossref. Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy wprowadzić poprawny numer DOI, a następnie wybrać przycisk „Pobierz dane z systemu Crossref”. Na podstawie wprowadzonego numeru DOI, system PBN pobierając dane z systemu Crossref, uzupełni w formularzu maksymalną możliwą liczbę pól (także nazwiska autorów w przypadku publikacji wieloautorskich).

Tytuł – pole obowiązkowe,

Główny język – pole obowiązkowe, lista języków jest zgodna ze standardem ISO 639-2; język publikacji należy wybierać z listy podpowiedzi generowanej w oparciu o wprowadzany ciąg znaków,

Rok publikacji – pole obowiązkowe;

Link do pełnego tekstu lub do strony z informacjami o publikacji – wymagane jest podanie DOI albo linku do pełnego tekstu lub do strony z informacjami o publikacji (link musi być poprzedzony protokołem – http/https)

Wydawnictwo – pole obowiązkowe, wydawnictwo można wybrać z listy. Wydawnictwa z ministerialnego wykazu oznaczone są ikoną MNiSW. Tylko przy wyborze wydawnictwa z listy (co jest równoznaczne z dowiązaniem do publikacji rekordu z ministerialnego wykazu) do publikacji będą mogły być przypisane punkty wynikające z wykazu wydawnictw.

Jeśli wydawnictwa nie ma w bazie, należy je dodać za pomocą opcji NIE MA NA LIŚCIE. Wyświetli się wówczas formularz do wprowadzenia nazwy wydawnictwa. Dodanie wydawnictwa w tym formularzu oznacza dodanie informacji o nim do bazy PBN (nie tylko na potrzeby tej konkretnej publikacji). Dane zostaną wprowadzone do bazy dopiero po zapisaniu wprowadzanej publikacji na samym końcu formularza.

ISBN/ISMN – wymagany jest co najmniej jeden numer

W przypadku nie uzupełnienia któregoś z wymaganych pól system wyświetli stosowny komunikat. Pozostałe pola są fakultatywne, jednakże zaleca się wypełnienie wszystkich pól.

Pod formularzem znajduje się dodatkowe pole typu checkbox Książka stanowi przekład, który należy zaznaczyć wówczas, jeśli publikacja jest przekładem innej książki.

Zaznaczenie tego pola spowoduje uaktywnienie dodatkowego pola, w którym należy określić oryginalny język, a także wpłynie na kształt sekcji AUTORZY. Jeśli przycisk sekcji ustawiony jest na „prawda”, w sekcji AUTORZY można wprowadzić tylko redaktorów przekładu.

Jeśli książka została udostępniona w otwartym dostępnie (Open Access) należy zaznaczyć odpowiedni checkbox. Zaznaczenie go uaktywni sekcję OTWARTY DOSTĘP, której uzupełnienie stanie się obowiązkowe.

Przejdź do następnej sekcji