Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Tom pokonferencyjny: Autorzy

Wypełnienie sekcji AUTORZY nie jest obowiązkowe, natomiast warto ją wypełnić jeśli zbiór materiałów konferencyjnych ma wskazanego redaktora. W sekcji AUTORZY można wówczas wprowadzić redaktorów tomu pokonferencyjnego (nie jest to obowiązkowe):

imię i nazwisko redaktora – po wprowadzeniu ciągu znaków wyświetli się lista osób, z których należy wybrać redaktora/redaktorów wprowadzanej publikacji.

Ze względu na to, że tom pokonferencyjny jest bytem czysto technicznym, w rozumieniu ewaluacji nie ma żadnych osiągnięć dla tego typu publikacji. 

Osoby na liście oznaczone są ikonami:
ORCID – informująca o tym, że autor ma powiązane konto PBN z ORCID,
POL-on – informująca o tym, że wybrany autor znajduje się w rejestrach POL-on

Jeśli redaktora nie ma w bazie, należy go dodać za pomocą opcji NIE MA NA LIŚCIE. Wyświetli się wówczas formularz do wprowadzenia danych o redaktorze. Dodanie redaktora w tym formularzu oznacza dodanie informacji o osobie do bazy PBN (nie tylko na potrzeby tej konkretnej publikacji). Dane zostaną wprowadzone do bazy dopiero po zapisaniu wprowadzanej publikacji na samym końcu formularza.

Pomimo, iż wprowadzenie numeru ORCID w formularzu jest nieobowiązkowe, zaleca się wprowadzenie wszystkich danych – numer ORCID umożliwi precyzyjną identyfikację użytkownika w bazie, co w przypadku wprowadzania kolejnych publikacji z udziałem tej samej osoby pozwoli na jego wybór z listy. 

W przypadku wprowadzenia numeru ORCID system pobierze dane autora z ORCID. Numer musi być unikatowy w skali bazy danych. Nie można wprowadzić numeru, który występuje już w bazie PBN. Numer musi natomiast istnieć w bazie danych ORCID. Jeżeli wprowadzony nr ORCID nie istnieje w bazie ORCID system wyświetli stosowny komunikat.

Gdy dane nie zostaną wprowadzone lub zostaną wprowadzone w nieprawidłowym formacie system wyświetli stosowny komunikat.

Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, należy kliknąć przycisk DODAJ.Następnie należy przejść do następnej sekcji, klikając na niebieską strzałkę, znajdującą się w prawym dolnym rogu strony.

Wróć do poprzedniej sekcjiPrzejdź do następnej sekcji