Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Podłączenie profilu POL-ON

Aby móc prowadzić własną bibliografię naukową wymagana jest identyfikacja w bazie osób systemu POL-on.

Jeśli użytkownik widnieje w rejestrach pracowników systemu POL-on może dokonać powiązania konta. W tym celu należy wybrać przycisk  „Podłącz profil POL-on”, który jest dostępny w panelu profil użytkownika. Na ekranie pojawi się okno, w którym należy wprowadzić swój numer PESEL (lub numer dokumentu tożsamości* w przypadku cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL), a następnie kliknąć przycisk „PODŁĄCZ”.

Jeśli numer PESEL został wprowadzony poprawnie oraz dane osoby znajdują się w systemie POL-on identyfikacja zostanie zakończona powodzeniem, a w profilu użytkownika pojawią się dane pobrane z systemu POL-on.

* Należy wprowadzić dwuliterowy kod kraju, który wydał dokument a następnie (bez żadnej spacji) numer dokumentu w identycznej formie jaką wprowadzono do systemu POL-on. Np: kraj wydania dokumentu „Polska”, numer dokumentu w POL-on „123xyx123” – w okienko należy wprowadzić „PL123xyx123”.

INFORMACJA:

Baza osób systemu POL-on oparta jest o wykaz pracowników naukowych z systemu POL-on. Użytkownik może dokonać powiązania z bazą autorów POL-on za pomocą nr PESEL (lub numeru dokumentu) tylko dla jednego konta PBN.