Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Masowe oznaczanie publikacji jako bezkosztowe

Opcja Wybierz publikacje bezkosztowe znajduje się w Profilu Instytucji w zakładce Twoja jednostka:

Formatka Masowy wybór publikacji bezkosztowych wyświetla tylko i wyłacznie publikacje objęte obowiązkiem wprowadzenia opłat, dla których na moment generowania listy opłaty nie zostały jeszcze uzupełnione.

Formatka umożliwia zaznaczenie wszystkich lub wybranych publikacji z listy. Pole wyszukiwania pozwala na wyświetlenie publikacji o wskazanym tytule.

Możliwe komunikaty błędów

W przypadku jednoczesnej pracy kilku Importerów na publikacjach danego podmiotu, niektóre publikacje z wygenerowanej listy publikacji mogą zmienić status.

Sytuacje takie mogą mieć miejsce, gdy inny Importer publikacji:

  • usunie oświadczenie z publikacji i tym samym publikacja nie będzie znajdowała się już w Profilu Instytucji
  • zmieni datę publikacji na datę sprzed 2020 roku i publikacja nie będzie już objęta obowiązkiem wprowadzania opłat