Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Wyszukiwanie publikacji i innych obiektów

W systemie PBN dostępna jest jedna ogólna wyszukiwarka do wszystkich zasobów repozytorium systemu, takich jak: publikacje oraz powiązane z nimi osoby, instytucje, czasopisma, konferencje i wydawnictwa.

Wyszukiwarka dostępna jest na stronie głównej systemu PBN i mogą z niej korzystać wszyscy, również niezalogowani użytkownicy.

Żeby z niej skorzystać należy w oknie wyszukiwania (okienko jest dostępne w każdym miejscu w systemie) wprowadzić wyszukiwaną frazę: tytuł, imię i nazwisko osoby, instytucję itp., w zależności od tego jakiego typu obiektu szukamy, a następnie kliknąć lupkę bądź klawisz ENTER.

* gwiazdka – Wpisanie gwiazdki w wyszukiwarce zwróci w wyniku wszystko co znajduje się w repozytorium systemu PBN, a więc wszystkie konferencje, czasopisma, wydawnictwa, publikacje i osoby. Jest to przydatne jeśli ktoś chce przeglądać zasoby systemu bez wyszukiwania konkretnych elementów.

Najprostszym sposobem na wyszukiwanie obiektów znajdujących się w repozytorium, czyli nie tylko publikacji, ale także osób, instytucji, konferencji, wydawnictw i czasopism, jest używanie hashtagów (#). Wystarczy w wyszukiwarce wprowadzić symbol #, a system wyświetli listę dostępnych kategorii wyszukiwania.

W ten sposób można wyszukiwać obiekty według numeru DOI, według ISBN, według ISSN, po imieniu i nazwisku autora, według numeru orcid osoby, według object ID z bazy mongo,  itp.
WAŻNE: Wyszukując książki za pomocą numeru ISBN należy zawsze wprowadzać ISBN bez kresek, tzn. jako jeden ciąg znaków

Poniżej przykład wyszukiwania po numerze DOI (pierwszy wynik prezentuje publikację z tym dokładnie DOI, którego szukano):

 

Dla zawężenia wyników należy wprowadzić szukaną frazę w cudzysłów – wówczas wyszukiwarka zwróci jeden konkretny wyszukiwany obiekt.

Można także wyszukiwać obiekty w klasyczny sposób, wprowadzając szukaną frazę w pole wyszukiwania. Po wprowadzeniu tekstu, na ekranie wyświetlą się wszystkie wyniki dopasowane do wprowadzonego zapytania. W zależności od potrzeb wyniki można filtrować. Użytkownicy do wyboru mają następujące filtry:

  • Rok,
  • Typ publikacji,
  • Rodzaj elementu (do wyboru: instytucja, publikacja, wydawca, czasopismo, osoba, konferencja),
  • Rodzaj elementu (do wyboru: obiekt nieoficjalny, obiekt oficjalny – czyli pochodzący z list ministerialnych w przypadku konferencji, czasopisma lub wydawnictwa albo pochodzący z POL-onu w przypadku osoby).

Aby przefiltrować wyniki wyszukiwania należy kliknąć na checkbox obok wymienionych wyżej opcji wyszukiwania, a następnie wybrać przycisk FILTRUJ. Dopiero wywołanie tego polecenia spowoduje zawężenie wyników wyszukiwania według wybranych filtrów.

Dla zawężenia wyników można również wprowadzić szukaną frazę w cudzysłów – wówczas wyszukiwarka zwróci jeden konkretny wyszukiwany obiekt.

IKONOGRAFICZNE OZNACZENIE OBIEKTÓW NA LIŚCIE WYSZUKIWANIA

W zależności od rodzaju, obiekty na liście wyszukiwania są oznaczone odpowiadającymi im ikonami: 

Czasopismo
Instytucja
Konferencja
Osoba
Publikacja
Wydawca