Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Weryfikacja obiektów i linków w repozytorium PBN

Każdy użytkownik, który posiada rolę Importera Publikacji ma możliwość weryfikacji obiektów i linków (czyli połączeń pomiędzy obiektami). Importerzy Publikacji są zaufanymi użytkownikami systemu PBN, a dzięki możliwości weryfikacji mogą dbać o poprawność i rzetelność danych znajdujących się w ogólnodostępnym repozytorium.

Obiektami w systemie PBN są publikacje, osoby, konferencje (seria oraz edycja), czasopisma, numery czasopisma oraz wydawnictwa.

Linki natomiast oznaczają powiązania (połączenia) pomiędzy obiektami. Przykładowo są to powiązania pomiędzy serią konferencji oraz edycją konferencji, powiązanie publikacji z autorami i konferencją, powiązanie publikacji z wydawnictwem, itp.

Weryfikacja publikacji (ale też innych obiektów lub połączeń publikacji z obiektami) jest uprawnieniem Importera Publikacji i nie jest obowiązkowa. Przy czym weryfikacja dokonywana jest automatycznie, w momencie gdy Importer wykona następujące działania:

W powyższych przypadkach weryfikacja dokonywana jest automatycznie, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności.

Importer publikacji może dokonać weryfikacji, również wtedy gdy potwierdzi obiekt przyciskiem POTWIERDŹ na stronie szczegółów tego obiektu (przycisk dostępny jest w panelu bocznym po lewej stronie).

Użycie przycisku POTWIERDŹ weryfikuje obiekt wraz ze wszystkimi jego połączeniami.

Zweryfikowany obiekt jest oznaczony zieloną tarczą na stronie szczegółów obiektu , a jego edycja jest możliwa tylko dla osób posiadających rolę Importera Publikacji.

Poniżej przykład zweryfikowanej publikacji:

Weryfikacja za pomocą przycisku POTWIERDŹ jest możliwa tylko w przypadku obiektów, które można edytować, czyli dodanych ręcznie instytucji, czasopism, konferencji, wydawnictw czy też publikacji. Nie ma możliwości weryfikacji obiektów nieedytowalnych, w szczególności pochodzących ze źródeł zewnętrznych (czyli osoby i instytucje z POL-on lub konferencje, czasopisma i wydawnictwa z wykazów ministerialnych) – takie obiekty są odrębnie oznaczone.

Poniżej przykład konferencji z wykazu ministerialnego – nie ma możliwości zweryfikowania takiego obiektu.

Można natomiast zweryfikować linki, w przypadku gdy np. konferencja z wykazu ma zarejestrowaną edycję, która została dodana ręcznie do systemu. Poniżej na przykładzie tej samej konferencji została zaprezentowana możliwość weryfikacji połączenia (linku) w przypadku, gdy konferencja z wykazu posiada zarejestrowaną w systemie edycję. W tym przypadku również nie jest to weryfikacja obiektu, a weryfikacja istniejącego linku, czyli połączenia pomiędzy dwoma obiektami.

Użycie przycisku POTWIERDŹ weryfikuje nie tylko sam obiekt, ale również wszystkie jego linki (połączenia), jest on aktywny w przypadku, gdy użytkownik jest uprawniony do weryfikacji obiektu lub któregokolwiek z jego połączeń. Weryfikacja następuje tylko w odniesieniu do tych elementów.

Weryfikacja linku oznacza jego potwierdzenie i zablokowanie do zerwania przez osoby nieuprawnione. Aby zweryfikować poszczególne linki należy wybrać przycisk ZWERYFIKUJ, który dostępny jest w sekcji Połączenia w widoku szczegółów obiektu. Poniżej jest to zobrazowane na przykładzie. Jest to sekcja Połączenia w widoku szczegółów publikacji. Na ilustracji są widoczne wszelkie połączenia dotyczące tej publikacji – autorzy, tom pokonferenyjny oraz seria i edycja konferencji). Można zweryfikować każdy z tych linków oddzielnie lub skorzystać z przycisku POTWIERDŹ aby zweryfikować obiekt oraz wszystkie jego linki.

Zablokowanie linków do zerwania przez osoby nieuprawnione dotyczy zarówno zerwania połączenia przyciskiem ODŁĄCZ w sekcji Połączenia na stronie szczegółów danego obiektu, jak również odłączenie w ramach zmiany linku na stronie szczegółów publikacji (np. zmiana czasopisma przyciskiem ZMIEŃ w sekcji ŹRÓDŁO.

Publikacje, które zostały przeniesione z PBN Moduł Sprawozdawczy są automatycznie zweryfikowane (zostały wprowadzone do systemu przez Importera Publikacji)