Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Zmiany w publikacjach zweryfikowanych

Publikacje zweryfikowane (oznaczone zieloną tarczą ) może edytować wyłącznie użytkownik posiadający w systemie uprawnienia Importera Publikacji. 

Użytkownicy nie posiadający takich uprawnień mają możliwość zgłoszenia Importerowi Publikacji prośby o dokonanie zmian w takich publikacjach. 

Możliwość zgłoszenia prośby o zmianę dostępna jest w panelu bocznym w widoku szczegółów publikacji. 

Aby zgłosić potrzebę zmiany w publikacji należy wybrać przycisk POPROŚ O ZMIANĘ (1). Następnie, w dedykowanym do tego miejscu w oknie podać informacje o zakresie wnioskowanej zmiany (minimum 20 znaków)(2). Zgłoszenie zostanie wysłane do Importera Publikacji po kliknięciu WYŚLIJ (3)

Odbiorcą prośby o zmianę jest każdy Importer Publikacji z każdego podmiotu, który ma tą publikację w swoim Profilu Instytucji oraz z każdej instytucji podległej tej samej jednostce nadrzędnej. Prośby o zmianę w publikacji przekazywane są w ramach notyfikacji systemowych.