Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Dodawanie publikacji

W tym miejscu znajdują się instrukcje dodawania publikacji.

Publikacje do systemu może dodać każdy zalogowany użytkownik. Aby zaraportować publikację, należy kliknąć przycisk WYBIERZ i z zaprezentowanej listy wybrać typ publikacji, która będzie wprowadzany do systemu.

Po wybraniu tego przycisku wyświetli się kreator dodawania publikacji, podzielony na sekcje. Żeby ułatwić poruszanie się po instrukcji każdy typ publikacji oraz każdą sekcję opisaliśmy oddzielnie.

Dodatkowo w każdej sekcji na samym dole zamieściliśmy odnośniki, aby poruszanie się po formularzu było jeszcze prostsze.

Do systemu można wprowadzić następujące typy publikacji:

 1. Artykuł
 2. Książka
 3. Książka pod redakcją
 4. Rozdział
 5. Tom pokonferencyjny

Żeby zapoznać się z instrukcjami do każdego typu pblikacji należy wybrać typ z listy podkategorii dostępnej po lewej stronie.

UWAGA: Publikacja zostanie zapisania w bazie danych PBN dopiero po przejściu wszystkich etapów formularza. Do czasu zatwierdzenia danych w podsumowaniu użytkownik może dokonywać modyfikacji lub poprawek w poszczególnych formularzach.

 • Dodawanie publikacji z ORCID (2 Artykuły)
 • Artykuł (9 Artykułów)

  Baza prawna:

  § 9 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

  § 2 ust. 10 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

 • Książka pod redakcją (8 Artykułów)

  Baza prawna:

  § 2 ust. 10 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

 • Książka (7 Artykułów)

  Baza prawna:

  § 10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

  § 2 ust. 10 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

 • Rozdział (7 Artykułów)

  Baza prawna:

  § 2 ust. 10 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

 • Tom pokonferencyjny (5 Artykułów)

  Zgodnie z Rozporządzeniem o POL-on w §2 ust. 10 pkt 4 lit. h informacje o konferencji można podać wyłącznie raportując artykuł, natomiast w ujęciu bibliograficznym konferencja nie jest źródłem dla materiału konferencyjnego. Z tego powodu zaimplementowaliśmy tom pokonferencyjny jako dodatkowe rozwiązanie techniczne w celu sprawozdania materiałów konferencyjnych.

  W tym obiekcie można podać tytuł tomu oraz numer DOI, który może być nadany tomowi jako całości, a nie każdemu z artykułów z osobna (sprawozdanie takiego numeru DOI przy artykule byłoby wiec błędem, bo DOI nie identyfikuje artykułu, ale cały zbiór artykułów).

Brak artykułów.