Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Rola Importera Publikacji

Importer Publikacji to rola systemowa PBN. Osoba będąca Importerem Publikacji jest uznawana za oficjalnie oddelegowaną do sprawozdawczości podmiotu w zakresie danych o publikacjach. Importer Publikacji odpowiada za prawidłowość wprowadzania danych o dorobku publikacyjnym pracowników podmiotu naukowego do systemu PBN.

Do jego obowiązków należy:

  • wprowadzanie do PBN informacji o publikacjach podmiotu naukowego,
  • przywiązywanie już istniejących w systemie publikacji do swojego podmiotu naukowego zgodnie z oświadczeniami pracowników (Profil Instytucji),
  • weryfikacja wprowadzonych danych,
  • dbałość o prawidłowe powiązania między danymi (autorzy powiązani do odpowiednich osób z POL-on),
  • dbałość o prawidłowe powiązania autorów z ich kontami w ORCID.

Z tego względu Importer Publikacji ma dostęp do danych takich jak lista publikacji oświadczonych do podmiotu, który reprezentuje wraz z informacjami o pracownikach (dyscypliny, które reprezentują pracownicy jego podmiotu, numery ORCID tych pracowników oraz fakt powiązania przez nich kont ORCID i PBN). Ponadto, w przyszłości planowana jest dla Importera Publikacji funkcjonalność pozwalająca na zaświadczanie w systemie PBN, że poszczególne publikacje pracowników podmiotu, który reprezentuje, znajdują się na ich kontach w ORCID (w przypadku gdy autor nie prześle/nie powiąże publikacji w PBN z publikacją w ORCID przy pomocy systemu PBN).