Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Wprowadzanie informacji o opłatach po API

Opłaty do publikacji mogą być dodane po API za pomocą dedykowanych końcówek. Dodając lub usuwając opłaty po API należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Opłaty za publikacje można przesłać wyłącznie dla artykułów i monografii (książka, książka pod redakcją) z datą opublikowania w PBN od 2020 (włącznie) i lat późniejszych.
  • Do publikacji, dla której dodajemy/edytujemy opłaty odwołujemy się poprzez  podanie ObjectId danej publikacji z Profilu Instytucji
  • Przy próbie dodania opłat dla publikacji, która nie jest objęta obowiązkiem ich uzupełnienia żądanie zostanie zwrócone z komunikatem błędu: „Publikacja o ObjectId […] nie jest objęta obowiązkiem wprowadzenia opłat za publikacje. Dla wskazanej publikacji nie można dodać opłat.”

W celu dostosowania API do obsługi opłat dodano następujące końcówki:

1. Sekcja institution-profile-controller

Dodawanie opłat

Dodano dwie dedykowane końcówki służące dodawaniu opłat. Są to końcówki dla publikacji już występujących na Profilu Instytucji danego podmiotu:

  • Końcówka służąca do dodawania opłat do pojedynczych publikacji
  • Końcówka służąca do zbiorczego dodawania opłat do wielu publikacji jednocześnie

Usuwanie opłat

Dodano dwie dedykowane końcówki służące usuwaniu opłat. Są to końcówki dla publikacji już występujących na Profilu Instytucji danego podmiotu:

  • Końcówka służąca do usuwania opłat do pojedynczych publikacji
  • Końcówka służąca do zbiorczego usuwania opłat do wielu publikacji jednocześnie

Pobieranie informacji o opłatach

Dodano dwie końcówki GET służące pobieraniu informacji o opłatach:

  • Końcówka służąca do pobierania informacji o uzupełnionych opłatach
  • Końcówka służąca do pobierania informacji o nieuzupełnionych opłatach w publikacjach objętych obowiązkiem wprowadzenia informacji o wysokości opłat

Opis wszystkich końcówek znajduje się pod linkiem.

2. Sekcja publications-controller

W sekcji publications-controller rozszerzono końcówki POST o dane o opłatach.

Opis wszystkich końcówek znajduje się pod linkiem.