Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Hub Migracyjny – wyniki

W celu wyjaśnienia rozbieżności w liczbie publikacji, które były poprawiane podczas pracy z narzędziem Hub Migracyjny, zostało opracowane narzędzie prezentujące wyniki dla poszczególnych publikacji wraz z informacjami na temat każdej z tych publikacji.

Aby zapoznać się z rezultatem migracji w podmiocie należy przejść do utworzonego w tym celu narzędzia.

W lewym górnym rogu należy wybrać ikonę MENU, a następnie – Hub Migracyjny.

Do wyboru są dwie zakładki:

Twoja Jednostka – prezentuje informacje na temat całkowitej liczby publikacji w jednostce z podziałem na publikacje dla których utworzono oświadczenia, czyli publikacje, które zostały umieszczone w Profilu Instytucji  oraz publikacji, które zostały utworzone w repozytorium.

Wyniki – prezentuje szczegółowe wyniki dotyczące każdej publikacji, która znajdowała się w Hubie Migracyjnym po zakończeniu pracy przed migracją danych.

Wyniki migracji są zaprezentowane w formie listy publikacji, tak jak było to zaprezentowane przed migracją.

 

Widok każdej publikacji można rozwinąć aby zapoznać się ze szczegółami. W szczegółach publikacji znajdują się następujące informacje:

  • tytuł
  • informacja czy publikacja została przeniesiona, czy utworzono oświadczenia – taka informacja prezentowana jest przy każdej publikacji
  • informacje: kto zgłosił publikację, numer DOI, ISBN, URL, konferencja, język,
  • sposób w jaki publikacja została przekonwertowana, zgodnie z założeniami konwersji publikacji.

 

Znaczenie poszczególnych informacji zaprezentowanych w szczegółach publikacji:

Publikacja przeniesiona, utworzono oświadczenia – oznacza to, że publikacja jest w 100% poprawna i na podstawie oznaczonych afiliacji osób, zostało utworzone oświadczenie (oświadczenie w systemie PBN odzwierciedla zebrane oświadczenia osób zgromadzone w podmiotach). Takie publikacje zostały przeniesione od razu do Profilu Instytucji.
Publikacja nie przeniesiona (publikacja o takim samym doi istniała w bazie), utworzono oświadczenia – publikacja jest prawidłowa i na podstawie oznaczonych afiliacji osób zostało utworzone oświadczenie (oświadczenie w systemie PBN odzwierciedla zebrane oświadczenia osób zgromadzone w podmiotach). Takie publikacje zostały umieszczone w Profilu Instytucji, z tym że na podstawie numeru DOI system scalił duplikaty publikacji (duplikaty w przypadku prac współautorskich autorów pochodzących z różnych podmiotów), co oznacza, że w repozytorium znajduje się jedna publikacja.
Publikacja utworzona w repozytorium, ale nie dodana do Profilu Instytucji – brak osób do oświadczenia – oznacza to, że publikacja została zmigrowana do systemu PBN, znajduje się w ogólnodostępnym repozytorium systemu, ale nie została umieszczona w Profilu Instytucji. Powodem było to, że system nie był w stanie rozpoznać osoby na podstawie wprowadzonych danych (dane o osobie zostały wprowadzone ręcznie – osoba spoza POL-on) lub nie oznaczono afiliacji osób w publikacji.
Publikacja nie została przeniesiona ze względu na niezgodność z rozporządzeniem (§ 2 ust. 10 pkt 4a, 5a) – oznacza to, że publikacja zawierała błąd w postaci braku numeru DOI, a zgodnie z założeniami migracji ten błąd wpłynął na to, że publikacja nie została przeniesiona do PBN 2.0
Publikacja nie została przeniesiona ze względu na niezgodność z rozporządzeniem (§ 2 ust. 10 pkt 5b) – oznacza to, że publikacja zawierała błąd w postaci braku ISBN, a zgodnie z założeniami migracji ten błąd wpłynął na to, że publikacja nie została przeniesiona do PBN 2.0
Publikacja nie przeniesiona (oznaczona jako nie do przeniesienia) – publikacja została oznaczona przez Importera Publikacji jako publikacja nie do przeniesienia, w związku z czym nie została zmigrowana do systemu PBN 2.0
Publikacja nie przeniesiona (mechanizm losowania spośród duplikatów) – żaden z duplikatów publikacji w podmiocie nie został usunięty lub oznaczony jako do usunięcia w Hubie Migracyjnym, w związku z czym zgodnie z założeniami migracji system przeniósł do PBN 2.0 losowo wybraną publikację spośród tych duplikatów.

W widoku listy wyników w Hubie Migracyjnym istnieje możliwość wykonania następujących dwóch akcji:

Przejście do szczegółów publikacji w ogólnodostępnym repozytorium PBN,

gdzie można dokonać wymaganych poprawek (np. wskazanie autorów z POL-on w celu dodania oświadczeń) i dodać publikację do Profilu Instytucji. Aby przejść do szczegółów publikacji w repozytorium należy wybrać ikonę 

 

Wymuszenie aktualizacji publikacji w Profilu Instytucji

Wybranie tej opcji powoduje wymuszenie aktualizacji danych w Profilu Instytucji do danych, które znajdowały się w Module Sprawozdawczym (czyli przywrócenie publikacji do jej wersji z Modułu Sprawozdawczego). Wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone do publikacji, która znajduje się już w Profilu Instytucji, zostaną nadpisane. Przywrócenie wersji publikacji z PBN MS nie wpływa na stan danych w repozytorium, aktualizacja dotyczy wyłącznie danych w Profilu Instytucji.

Istnieje możliwość przywrócenia nawet tych publikacji, które nie zostały pierwotnie zmigrowane np. ze względu na braki formalne (czyli braki w danych, które są wymagane przez akty prawne). W przypadku takich publikacji wymuszenie aktualizacji spowoduje przywrócenie publikacji tylko do Profilu Instytucji bez możliwości ich edycji (publikacja nie trafi do repozytorium). Taka publikacja trafi do Profilu Instytucji nawet jeśli zawiera błędy formalne (takie jak brak ISBN, brak DOI, które wymagane są przez rozporządzenie).

Ta aktualizacja NIE JEST odwracalna.