Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Tom pokonferencyjny

Zgodnie z Rozporządzeniem o POL-on w §2 ust. 10 pkt 4 lit. h informacje o konferencji można podać wyłącznie raportując artykuł, natomiast w ujęciu bibliograficznym konferencja nie jest źródłem dla materiału konferencyjnego. Z tego powodu zaimplementowaliśmy tom pokonferencyjny jako dodatkowe rozwiązanie techniczne w celu sprawozdania materiałów konferencyjnych.

W tym obiekcie można podać tytuł tomu oraz numer DOI, który może być nadany tomowi jako całości, a nie każdemu z artykułów z osobna (sprawozdanie takiego numeru DOI przy artykule byłoby wiec błędem, bo DOI nie identyfikuje artykułu, ale cały zbiór artykułów).

5 Artykuły