Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Konwersja typów publikacji

Konwersja typów publikacji znajdujących się z PBN MS na typy w PBN 2.0:

  1. Artykuł posiadający informacje o czasopiśmie, z którego pochodzi zostaje przeniesiony do PBN 2.0 jako ARTYKUŁ;
  2. Artykuł posiadający informację o konferencji, zostaje przeniesiony do PBN 2.0, jako ARTYKUŁ z zaznaczonym materiałem konferencyjnym;
  3. Rozdział z konferencji, pochodzący z monografii będącej materiałem konferencyjnym zostaje przekonwertowany na ARTYKUŁ, z zaznaczonym materiałem konferencyjnym posiadającym informacje o tomie pokonferencyjnym;
  4. Rozdział posiadający informację o konferencji, pochodzący z monografii bez informacji o konferencji zostaje przekonwertowany na ROZDZIAŁ, a informacja o konferencji zostanie usunięta.
  5. Rozdział z monografii z oznaczonym autorstwem rozdziałów zostaje przeniesiony jako ROZDZIAŁ w niezmienionej formie;
  6. Monografia w PBN MS zostaje przeniesiona do PBN 2.0 w niezmienionej formie jako KSIĄŻKA;
  7. Monografia z oznaczonym autorstwem rozdziałów, nieposiadająca informacji o konferencji zostaje przeniesiona do PBN 2.0 jako KSIĄŻKA POD REDAKCJĄ;
  8. Monografia oznaczona w PBN MS jako niesprawozdawana zostaje przeniesiona do PBN 2.0 jako KSIĄŻKA POD REDAKCJĄ;
  9. Monografia z oznaczonym autorstwem rozdziałów, posiadająca informację o konferencji zostaje przekonwertowana na typ TOM POKONFERENCYJNY;
  10. Monografia bez oznaczonego autorstwa rozdziałów zawierająca informację o konferencji zostaje przeniesiona do PBN 2.0 jako KSIĄŻKA, a informacja o konferencji zostaje usunięta.