Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Dodawanie publikacji z ORCID

Dodawanie publikacji z ORCID to możliwość dodania publikacji na podstawie danych o publikacji, które znajdują się na koncie dowolnego autora w ORCID. Dodawanie publikacji na podstawie numeru ORCID jest możliwe po wybraniu zakładki DODAJ (1), a następnie PUBLIKACJA (2).

Na ekranie pojawi się kreator dodawania publikacji umożliwiający dodanie publikacji „od zera” (czyli dodawanie publikacji od początku wprowadzając ręcznie dane lub przy pomocy DOI – dane są wówczas pobierane z Crossref), na podstawie profilu ORCID oraz przy pomocy danych w formacie BiBTEX.

Należy wybrać dodawanie publikacji na podstawie profilu ORCID.

Następnie, w dedykowanym polu należy wprowadzić numer ORCID, na podstawie którego zostanie dodana publikacja (1). Po wprowadzeniu numeru ORCID należy kliknąć SZUKAJ (2).

Jeśli użytkownik powiązał swoje konto PBN z ORCID ma możliwość skorzystania z opcji POKAŻ MOJE, dzięki której na ekranie wyświetlą się jego publikacje, które ma na swoim koncie w ORCID.

System wyświetli wszystkie publikacje znajdujące się na koncie osoby w ORCID na podstawie wprowadzonego wyżej numeru (konto ORCID musi mieć ustawioną widoczność na „everyone”). Spośród wyświetlonej listy publikacji należy wskazać jedną, którą chcemy dodać do systemu.

Po wskazaniu wybranej publikacji, system uzupełni formularz dodawania publikacji o wszystkie możliwe dane. Prosimy pamiętać, że system PBN dostosowany jest do wymogów polskiego prawodawstwa i dane wymagane w systemie są zgodne z rozporządzeniami o POL-on oraz ewaluacji jakości działalności naukowej, dlatego dane zaimportowane z ORCID mogą wymagać dodatkowego uzupełnienia.