Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Tom pokonferencyjny: Konferencja

Sekcja obowiązkowa. Należy wprowadzić serię i edycję konferencji. Po wprowadzeniu ciągu znaków wyświetli się lista, z których należy wybrać odpowiednią konferencję.  Konferencje z ministerialnych wykazów oznaczone są ikoną MNiSW. Tylko przy wyborze konferencji z listy (co jest równoznaczne z dowiązaniem do publikacji rekordu z ministerialnego wykazu) do publikacji będą mogły być przypisane punkty wynikające z wykazu konferencji.

Jeśli konferencji nie ma w bazie, należy ją dodać za pomocą opcji NIE MA NA LIŚCIE. Wówczas wyświetli się formularz, w którym należy wprowadzić dane o serii konferencji. Dodanie serii konferencji w tym formularzu oznacza dodanie informacji o niej do bazy PBN (nie tylko na potrzeby tej konkretnej publikacji). Dane zostaną wprowadzone do bazy dopiero po zapisaniu wprowadzanej publikacji na samym końcu formularza.

Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, należy kliknąć przycisk DODAJ.Następnie należy wprowadzić dane o edycji konferencji. Podobnie do serii konferencji, edycję można wybrać z listy wygenerowanej o ciąg wprowadzonych znaków.

Jeśli edycji konferencji nie ma w bazie, należy ją dodać za pomocą opcji NIE MA NA LIŚCIE. Wówczas wyświetli się formularz, w którym należy wprowadzić dane o edycji. Dodanie edycji konferencji w tym formularzu oznacza dodanie informacji o niej do bazy PBN (nie tylko na potrzeby tej konkretnej publikacji). Dane zostaną wprowadzone do bazy dopiero po zapisaniu wprowadzanej publikacji na samym końcu formularza.

Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, należy kliknąć przycisk DODAJ.Po uzupełnieniu formularza należy przejść do następnej sekcji, klikając na strzałkę, znajdującą się w prawym dolnym rogu strony.

Wróć do poprzedniej sekcjiPrzejdź do następnej sekcji