Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Artykuł: Źródło

Sekcja jest obowiązkowa, chyba że w sekcji DANE PODSTAWOWE zaznaczono, że artykuł jest materiałem konferencyjnym. Wówczas można wprowadzić zarówno dane o czasopiśmie (ale nie jest to wtedy obowiązkowe), jak i dane o konferencji.

Artykuł może czerpać punkty z listy czasopism, ale jeśli zaznaczono, że jest on materiałem konferencyjnym to wtedy punkty są przyznawane zgodnie z wykazem konferencji. 

Należy wpisać: tytuł czasopisma, fragment tytułu czasopisma, ISSN lub eISSN. Po wprowadzeniu wybranego parametru wyświetli się lista tytułów, z których należy wybrać odpowiedni tytuł czasopisma.  Czasopisma z ministerialnych wykazów oznaczone są ikoną MNiSW. Tylko przy wyborze czasopisma z listy (co jest równoznaczne z dowiązaniem do publikacji rekordu z ministerialnego wykazu) do publikacji będą mogły być przypisane punkty wynikające z wykazu czasopism.

Jeśli czasopisma nie ma w bazie, należy je dodać za pomocą opcji NIE MA NA LIŚCIE. Wówczas wyświetli się formularz do wprowadzenia danych o czasopiśmie. Dodanie czasopisma w tym formularzu oznacza dodanie informacji o czasopiśmie do bazy PBN (nie tylko na potrzeby tej konkretnej publikacji). Dane zostaną wprowadzone do bazy dopiero po zapisaniu wprowadzanej publikacji na samym końcu formularza.

W formularzu wszystkie pola są wymagane. W przypadku numerów ISSN oraz eISSN należy uzupełnić co najmniej jeden z nich. Sprawdzana jest poprawność formatu oraz unikalność numeru w bazie – nie można dodać czasopisma jeśli numer występuje w bazie jako już dodany ISSN albo eISSN.

Gdy dane nie zostaną wprowadzone lub zostaną wprowadzone w nieprawidłowym formacie system wyświetli stosowny komunikat.

Jeśli wszystkie dane będą wprowadzone poprawnie, należy kliknąć przycisk DODAJ.

Wróć do poprzedniej sekcji Przejdź do następnej sekcji