Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Edycja podstawowych danych w publikacji

Dokonywanie zmian w publikacji prowadzone jest w sposób dwojaki – poprzez edycję danych podstawowych (np. tytułu, roku,  języka publikacji) oraz  edycję połączeń (przypinanie/odpinanie obiektów). Każdy zalogowany użytkownik może dokonać edycji publikacji dostępnych w ogólnym repozytorium systemu. Edycja metadanych polega na zmianie informacji w poszczególnych formularzach danej publikacji.

Nie można edytować obiektów, które są przypięte do publikacji, czyli:

  • osoby (autorzy/autorzy przekładu/redaktorzy/redaktorzy przekładu),
  • konferencja,
  • czasopismo,
  • wydawnictwo,
  • afiliacja.

Obiekty te nie są metadanymi publikacji, a oddzielnymi obiektami, które można powiązać z publikacją. W związku z tym, aby zmienić np. autora w danej publikacji należy odłączyć niepoprawnie dodanego autora, a następnie dodać ponownie autora, wybierając właściwą osobę z listy. Więcej na temat edycji połączeń (czyli jak dodać nowego autora do publikacji, jak zmienić wydawnictwo w publikacji, jak dodać afiliację (czyli instytucję), itp.) znajduje się w tym artykule: Edycja połączeń w publikacji (przypinanie/odpinanie obiektów).

Po dokonaniu edycji w systemie PBN 2.0, pojawi się kolejna wersja publikacji z edytowanymi metadanymi. PBN 2.0 będzie przechowywał wszystkie wersje edytowanej publikacji, ale oficjalną będzie najnowsza, ta którą dowolny użytkownik przypiął do swojego Profilu Autora lub do Profilu Instytucji.

Przypinanie publikacji dla autorów zostanie udostępnione wraz z Profilem Autora, a dla podmiotów wraz z Profilem Instytucji.

Edycja publikacji (na przykładzie książki pod redakcją)

Aby edytować dane w publikacji należy w menu podglądu wprowadzonej publikacji, kliknąć przycisk EDYTUJ oznaczony ikoną długopisu.

Kliknięcie w przycisk EDYTUJ uaktywni edycję i przeniesie użytkownika do ekranu edycji publikacji, na której użytkownik może dokonać modyfikacji dostępnej publikacji.WAŻNE: Nie jest możliwa zmiana typu publikacji. Edycji nie podlega także informacja czy książka stanowi przekład. Edycja publikacji ma na celu dokonanie drobnych poprawek, takich jak literówki, dodanie lub usunięcie abstraktu, usunięcie informacji o tym, że publikacja jest udostępniona w otwartym dostępie, zmiana typu licencji otwartego dostępu, itp. (zakres zmian jakich można dokonać jest zależny od typu publikacji, na której dokonywana jest zmiana).

Proces edycji informacji w poszczególnych formularzach jest analogiczny do procesu dodawania publikacji do systemu. Należy kolejno weryfikować informacje w formularzach we wszystkich sekcjach, edytować dane (lub nie) i przechodzić do kolejnej sekcji klikając na strzałkę w prawym dolnym rogu lub klikając na odpowiednią zakładkę.Ostatnim etapem edycji publikacji jest ostateczna weryfikacja wprowadzonych danych w PODSUMOWANIU. Jeśli dane zostały wprowadzone niepoprawnie należy wrócić do poprzednich sekcji klikając na odpowiednią zakładkę lub za pomocą strzałki w dolnym lewym rogu i dokonać zmian. Gdy wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie należy kliknąć przycisk ZATWIERDŹzmiany w publikacji zostały zapisane.