Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Usuwanie publikacji z repozytorium

Usuwanie publikacji z repozytorium PBN jest dostępne w widoku szczegółów publikacji.

Aby usunąć publikację należy wybrać przycisk USUŃ, który dostępny jest w menu bocznym (1). Następnie należy wskazać przyczynę usunięcia publikacji (2) i potwierdzić usunięcie przyciskiem POTWIERDŹ (3).

System wymienia domyślnie dwie przyczyny usunięcia publikacji oraz umożliwia wprowadzenie swojego uzasadnienia usunięcia. Uzasadnienie powinno zawierać nie mniej niż 20 i nie więcej niż 200 znaków.

Nie ma możliwości usunięcia publikacji, która jest powiązana z jakimkolwiek Profilem Instytucji lub jakimkolwiek Profilem Autora. Nie można usunąć również publikacji powiązanej z inną publikacją np. książki pod redakcją powiązanej z rozdziałem albo tomu pokonferencyjnego powiązanego z artykułem.

Publikację zweryfikowaną (oznaczoną zieloną tarczą ) może usunąć jedynie użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia Importera Publikacji, analogicznie jak w przypadku edycji publikacji.