Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Wprowadzanie opłat do monografii ocenionych pozytywnie w ramach oceny eksperckiej

Publikacje z dziedzin humanistycznych, społecznych i teologicznych, których wydawnictwa nie były ujete w wykazie ministerialnym mogły być zgłoszone do oceny eksperckiej.

Publikacje ocenione pozytywnie, zostały zablokowane do edycji zarówno w kontekście danych jak i samego oświadczenia.

Brak możliwości edycji oświadczenia tych monografii uniemożliwia dodanie informacji o opłatach z poziomu oświadczenia w Repozytorium. Własciwą ścieżką dodania opłat w tym przypadku jest Profil Instytucji.

API

Opłaty do monografi ocenionych pozytywnie w ramach oceny eksperckiej mogą również być dodane za pomocą API. Należy pamiętać, aby dodając opłaty odwołać się do konkretnej publikacji poprzez jej ObjectId z Profilu Instytucji.

Dodawanie informacji o opłatach po API

W tym celu należy skorzystać z jednej z dwóch dedykowanych końcówek dodawania opłat znajdujących się w sekcji institution-profile-controller. Są to końcówki dla publikacji już występujących na Profilu Instytucji danego podmiotu:

  1. Końcówka służąca do dodawania opłat do pojedynczych publikacji
  2. Końcówka służąca do zbiorczego dodawania opłat do wielu publikacji jednocześnie

Usuwanie informacji o opłatach po API

W celu usunięcia opłat z monografii występujacej na Profilu Instytucji należy skorzystać z jednej z dwóch dedykowanych końcówek usuwania opłat:

  1. Końcówka służąca do usuwania opłat do pojedynczych publikacji
  2. Końcówka służąca do zbiorczego usuwania opłat do wielu publikacji jednocześnie

Więcej informacji na temat dodawania opłat za pomocą API znajduje się w artykule pod linkiem.