Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Instytucje (institution-controller)

GET
/v1/institutions/page
Pobierz strony instytucji według statusu

OPIS:
Końcówka umożliwia pobranie listy instytucji według ich statusu. Dostępne statusy to ACTIVE lub DELETED. Aby pobrać listę instytucji według ich statusu niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token w nagłówkach (headers) oraz opcjonalnie zakresu numerów stron, rozmiaru  strony wyników (liczba konferencji wyświetlonych na stronie) oraz statusu (ACTIVE lub DELETED) w żądaniu. 

Żądanie zwróci dane o instytucjach według ich statusu – aktywny lub usunięty.

ZASTOSOWANIE:
opis w budowie

 

GET
/v1/institutions/polon/page
Pobierz stronę instytucji POLON

OPIS:
Końcówka umożliwia pobranie listy instytucji pochodzących z systemu POL-on. Aby pobrać listę konferencji niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token w nagłówkach (headers) oraz opcjonalnie zakresu numerów stron oraz rozmiaru strony wyników (liczba instytucji wyświetlonych na jednej stronie) w żądaniu.

Żądanie zwróci listę instytucji zarejestrowanych w systemie POL-on. Dane te zawierają m.in. nazwę, adres pocztowy, adres e-mail, strona www, status, typ instytucji, polon Uid, polon Uuid, polon ID oraz instytucje powiązane itp.

ZASTOSOWANIE:
opis w przygotowaniu

 

GET
/v1/institutions/polon/uid/{uid}

Pobierz metadane instytucji za pomocą POLON UID

OPIS:
Końcówka umożliwia pobranie pełnych danych o instytucji na podstawie jej POLON UID. Aby pobrać dane o instytucji niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token w nagłówkach (headers) oraz POLON UID instytucji w żądaniu.

Żądanie zwróci pełne dane instytucji na podstawie jej POLON UID. Dane te zawierają m.in. nazwę, adres pocztowy, adres e-mail, strona www, status, typ instytucji. 

ZASTOSOWANIE:
opis w przygotowaniu

 

GET
/v1/institutions/polon/{id}

Pobierz metadane instytucji według identyfikatora POLON

OPIS:
Końcówka umożliwia pobranie pełnych danych o instytucji na podstawie jej POLON ID. Aby pobrać dane o instytucji niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token w nagłówkach (headers) oraz POLON ID instytucji żądaniu.

Żądanie zwróci pełne dane instytucji na podstawie jej POLON ID. Dane te zawierają m.in. nazwę, adres pocztowy, adres e-mail, strona www, status, typ instytucji, polon Uid, polon Uuid. 

ZASTOSOWANIE:
opis w przygotowaniu

 

GET
/v1/institutions/version/{version}

Uzyskaj metadane instytucji, wpisując klucz istniejącej wersji

OPIS:
opis w przygotowaniu

ZASTOSOWANIE:
opis w przygotowaniu

 

GET
/v1/institutions/{id}

Pobierz rozszerzone metadane instytucji według identyfikatora obiektu

OPIS:
Końcówka umożliwia pobranie pełnych danych o instytucji na podstawie jej object ID. Aby pobrać dane o instytucji niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token w nagłówkach (headers) oraz object ID instytucji w żądaniu.

Żądanie zwróci pełne dane instytucji na podstawie jej object ID. Dane te zawierają m.in. nazwę, adres pocztowy, adres e-mail, strona www, status, typ instytucji. Jeśli instytucji pochodzi z systemu POL-on dane prezentują także polon Uid, polon Uuid, a także powiązania z innymi obiektami, np. w przypadku instytucji niższego rzędu informacja o jej instytucji nadrzędnej, itp.

ZASTOSOWANIE:
opis w przygotowaniu

 

GET
/v1/institutions/{id}/metadata

Pobierz metadane instytucji według identyfikatora obiektu

OPIS:
Końcówka umożliwia pobranie pełnych danych o instytucji na podstawie jej object ID. Aby pobrać dane o instytucji niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token w nagłówkach (headers) oraz object ID instytucji w żądaniu.

Żądanie zwróci pełne dane instytucji na podstawie jej object ID. Dane te zawierają m.in. nazwę, adres pocztowy, adres e-mail, strona www, status, typ instytucji. Jeśli instytucja pochodzi z systemu POL-on dane prezentują także polon Uid, polon Uuid, itp.

ZASTOSOWANIE:
opis w przygotowaniu