Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Sposób uzyskania dostępu do API w wersji produkcyjnej

Korzystanie z wersji produkcyjnej OPEN API będzie możliwe tylko w przypadku prawidłowej integracji na środowisku testowym (PBN Alpha). W celach weryfikacyjnych wymagana będzie prawidłowe uwierzytelnienie użytkownika w API oraz prawidłowe dodanie publikacji do systemu PBN (zarówno do Profilu Instytucji, jak i do repozytorium).

Nadawanie roli Menadżera Aplikacji (niezbędnej dla zarejestrowania aplikacji dla instytucji i korzystania z API) w produkcyjnym OPEN API systemu PBN będzie możliwe wyłącznie wówczas, gdy podmiot dokona prawidłowej integracji z API w środowisku testowym (https://pbn-micro-alpha.opi.org.pl/core/#/home).

W celu korzystania z OPEN API oraz otrzymania tokenu wymagane jest logowanie na stronie aplikacji PBN. Logowanie konkretnego użytkownika do systemu wynika z konieczności pełnej rozliczalności procesu dodawania i pobierania danych. Wymagane jest aby użytkownik Państwa systemu był spięty z użytkownikiem PBN.

Zalogowanie się konkretnego użytkownika w celu korzystania z API jest niezbędne, ponieważ dzięki temu istnieje możliwość sprawdzenia kto odpowiada za podejmowane w aplikacji działania. Korzystanie z OPEN API nie jest możliwe dla użytkownika w rozumieniu całego systemu zewnętrznego.

Weryfikacja integracji podmiotu z API będzie obywała się na środowisku PBN Alpha na podstawie:

  • prawidłowego uwierzytelnienie użytkownika – pozyskanie tokenu konkretnego użytkownika w ramach instytucji, którą reprezentuje (sposób pozyskania tokenu użytkownika w ramach instytucji został opisany na stronach pomocy PBN: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/uzyskanie-integracji-z-api-pbn/ w punkcie „Pozyskanie tokenu użytkownika w ramach instytucji”);
  • przesłanie za pomocą API publikacji do systemu PBN, celu weryfikacji czy dane zostały poprawnie dodane przez uwierzytelnionego użytkownika.

 

Procedura uzyskania dostępu do API w wersji produkcyjnej

W celu uzyskania możliwości korzystania z API na środowisku produkcyjnym PBN należy:

  1. Na środowisku testowym systemu PBN (PBN Alpha) zintegrować się z API oraz przetestować dodawanie publikacji na tym środowisku.
  2. Następnie, za pomocą systemu Helpdesk, przesłać zgłoszenie wraz z informacją o dokonanej integracji na środowisku testowym systemu PBN (PBN Alpha).
  3. W kolejnym kroku umawiamy spotkanie online, podczas którego użytkownik musi zaprezentować sposób integracji na PBN Alpha oraz wgrać do Profilu Instytucji publikacje przez API.
  4. Po weryfikacji uwierzytelnienia oraz poprawnym dodaniu publikacji za pomocą API nadajemy użytkownikowi rolę Menadżera Aplikacji i rejestrujemy aplikację dla instytucji w wersji produkcyjnej systemu, dzięki czemu użytkownik uzyskuje możliwość integracji z API w wersji produkcyjnej.