Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Dodawanie nowego wydawnictwa i widok szczegółów

Wydawnictwa punktowane, pochodzące z oficjalnego wykazu ministerialnego znajdują się już w bazie systemu PBN. Aby zaraportować wydawnictwo z wykazu MNiSW, należy wybrać je z listy dostępnej w polu Wydawnictwo w sekcji DANE PODSTAWOWE w trakcie wprowadzania danych o książce lub książce pod redakcją. Wydawnictwa z wykazu są oznaczone ikoną MNiSW. Tylko przy wyborze wydawnictwa z listy (co jest równoznaczne z dowiązaniem do publikacji rekordu z ministerialnego wykazu) do publikacji będą mogły być przypisane punkty wynikające z wykazu.

Jeśli jednak danego wydawnictwa nie ma w bazie można dodać je do systemu na dwa sposoby:

1) Pierwszym sposobem jest dodanie wydawnictwa w trakcie wprowadzania danych dotyczących książki lub książki pod redakcją, co zostało opisane tutaj: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/ksiazka-dane-podstawowe/

2) Drugim sposobem jest dodanie wydawnictwa za pomocą przycisku DODAJ dostępnego na stronie głównej systemu PBN.

Po kliknięciu na ten przycisk wyświetli się krótka lista obiektów, z których należy wybrać jeden – w tym przypadku Wydawnictwo.

Po wybraniu obiektu na ekranie wyświetli się krótki formularz do wprowadzenia danych o wydawnictwie. Aby dodać wydawnictwo należy wprowadzić wyłącznie jego nazwę i kliknąć DODAJ.

W systemie sprawdzana jest unikatowość nazwy wydawnictwa, więc jeśli wydawnictwo o wprowadzonej nazwie istnieje w bazie, system nie pozwoli na zapisanie go i wyświetli stosowany komunikat.

Po zapisaniu wydawnictwa, na ekranie zostaną zaprezentowane jego szczegóły.

W widoku szczegółów można wykonać następujące działania:

  • edycja – ta opcja dostępna jest w zakładce po lewej stronie ekranu

  • zmiana połączeń z innymi obiektami – jeśli takie połączenia istnieją