Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Podgląd wyników

Zakładka Podgląd wyników prezentuje widok publikacji, które są poprawne i zostaną przeniesione do PBN 2.0.

W celu zaprezentowania ostatecznego kształtu publikacji Hub Migracyjny umożliwia podgląd każdej z nich osobno. Po kliknięciu na dany tytuł na ekranie pojawi się okno zawierające informacje o publikacji znajdującej się w Module Sprawozdawczym PBN przed migracją oraz ostateczny wygląd publikacji po migracji do PBN 2.0.

Zgodnie z informacją przesłaną w komunikacie z dnia 20.02.2020 r. wszystkie afiliacje autorów w publikacjach wprowadzonych do Modułu Sprawozdawczego zostaną zapamiętane i podczas migracji do PBN 2.0 zostaną przemianowane na oświadczenie pracownika w jego domyślnej dyscyplinie w danym podmiocie (na podstawie danych w POL-on). Pracownikom posiadającym dwie dyscypliny przypiszemy do publikacji pierwszą dyscyplinę. Powyższa informacja znajduje swoje odzwierciedlenie w widoku podglądu migracji publikacji.

Importer Publikacji będzie mógł dokonać zmiany w tym zakresie.